Telefónne číslo si budeme môcť nechať aj po zmene operátora

Matúš Serdula  /  25. 02. 2004, 00:00

Ak sme sa doteraz rozhodli pre zmenu telekomunikačného operátora, znamenalo to aj zmenu telefónneho čísla. Už o 66 dní, keď Slovensko vstúpi do EÚ, bude možné ponechať si telefónne číslo aj po zmene operátora. Informácie o priebehu týchto zmien v Slovak Telecome nám poskytol pán Radoslav Bielka.

Pracujete už vo vašej firme na prenositeľnosti čísla?

Slovak Telecom sa pripravuje na splnenie tejto zákonnej povinnosti, ktorá spočíva v tom, aby ST umožnil svojim zákazníkom ponechať si svoje telefónne číslo aj po prechode k inému fixnému operátorovi. ST participuje na práci Fóra pre NP, ktoré inicioval Telekomunikačný úrad (TÚ SR). ST sa samozrejme do diskusií o prenositeľnosti čísla aktívne zapája. Výsledky pracovných skupín by mali dať základ pre vykonávací predpis o prenositeľnosti čísla, ktorým má TÚ SR stanoviť detaily týkajúce sa zabezpečenia prenositeľnosti čísla. Implementácia v ST bude závisieť aj od znenia spomínaného vykonávacieho predpisu.

Stihnete ukončiť všetky prípravy do 1.1.2005? Alebo by ste túto službu mohli poskytovať už teraz?

Podľa súčasne platného zákona budú všetci fixní aj mobilní operátori musieť zabezpečiť prenositeľnosť čísla k 1. máju 2004, resp. ku dňu vstupu do EÚ, čo je posun oproti právnej úprave podľa telekomunikačného zákona platného do 31.12.2003, ktorá dávala operátorom čas na zavedenie prenositeľnosti čísla až do konca roka 2004. Technická realizácia prenositeľnosti čísla bude závisieť aj od spolupráce s ostatnými operátormi a od ich pripravenosti. Nakoľko poskytovanie prenositeľnosti čísla vyžaduje spoluprácu sietí všetkých zainteresovaných operátorov, t.j. toho, ktorého sieť číslo opúšťa, toho, do ktorého siete bolo číslo portované a nakoniec aj toho, v ktorého sieti volanie na portované číslo vzniká, bez dohody o riešení týchto interakcií medzi operátormi nie je možné túto službu poskytovať. Zatiaľ k tomu nedošlo a teda by sme ju v súčasnosti poskytovať nemohli.

Je podľa vás táto služba potrebná? Aké výhody môžu očakávať zákazníci
po zavedení prenositeľnosti čísla?

Možno očakávať, že zákazníci privítajú možnosť ponechať si svoje telefónne číslo pri zmene poskytovateľa telefónnej služby; najmä firmy, ktoré poskytujú služby svojim zákazníkom a číslo je súčasťou ich identity. Vo všeobecnosti to zjednoduší firmám administratívu a zákazníci a obchodní partneri si ich číslo ľahšie zapamätajú. Možnosť ponechať si číslo užívateľom pravdepodobne uľahčí rozhodovanie o zmene poskytovateľa telefónnej služby.

Bude prenášanie čísla náročné? Žiaden operátor asi nebude zákazníkovi prechod ku konkurencii uľahčovať. Ako to asi bude vyzerať v praxi vo vašej firme?

Naša spoločnosť je pripravená plniť si povinnosti zo zákona a nebude žiadnemu zákazníkovi brániť využiť túto službu. Ako to bude vyzerať v praxi závisí od dohody operátorov a vyhlášky TÚ SR. Operátori budú musieť nájsť také riešenie, ktoré zabezpečí, aby pre zákazníkov zavedenie prenositeľnosti čísla neznamenalo po technickej stránke zhoršenie kvality služby - aby nedochádzalo k strácaniu volaní či k predlžovaniu času spojenia.

Na otázky INET.sk odpovedal pán Radoslav Bielka, hovorca spoločnosti Slovak Telecom.

Neprehliadnite: