Internet cez káblovku chello bude aj v ďalších mestách

Matúš Serdula  /  24. 02. 2004, 00:00

INET.sk sa generálneho riaditeľa spoločnosti UPC Slovensko opýtal na plány rozširovania služby chello do ďalších slovenských miest a bratislavských lokalít. Ktoré mestá sa budú môcť cez chello pripojiť? Dokedy bude pokrytá celá Bratislava? Odpovede na tieto otázky nám poskytol pán Martin Maťašeje v tomto rozhovore.

chello v Bratislave zaznamenalo pomerne veľký úspech. Ak sa však chce počtom zákazníkov vyrovnať ADSL musí sa rozšíriť aj do iných miest. Plánujete v tomto roku ponúknuť chello aj v ďalších slovenských mestách?

Mgr. Martin Maťašeje:
Služba chello eviduje v súčasnosti približne 3000 zákazníkov, ktorí oceňujú najmä spoľahlivý nepretržitý prístup za mesačný paušál a vysokú prenosovú rýchlosť. Pozitívny ohlas máme aj na minimalizované aktivačné náklady a bezplatné zapožičiavanie modemu. Mgr. Martin Mataseje - generalny riaditel UPC SlovenskoPrioritou chello, okrem starostlivého prístupu k zákazníkom a ich spokojnosti, je aj rozširovanie siete. Preto už v blízkom období pripravujeme pripojenie ďalších bratislavských častí tak, aby chello bolo do konca tohto roku dostupné takmer vo všetkých mestských častiach hlavného mesta.
V súčasnosti poskytujeme chello v podobe dvoch služieb – chello classic a chello plus. Rozšírenie dostupnosti, vrátane poskytnutia nových služieb chello, je zároveň našim hlavným plánom a zámerom na tento rok. Samozrejme, našou ambíciou je urobiť službu chello dostupnú aj v iných mestách Slovenskej republiky. Avšak o tom rozhodne predovšetkým vývoj dopytu v lokalitách, kde je chello už teraz dostupné. V tejto chvíli by sme preto predbiehali, ak by sme hovorili o termínoch, kedy bude chello aj v Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici či Žiline.

Budú parametre a cena služby chello rovnaké ako v Bratislave?

Mgr. Martin Maťašeje:
Ako som už spomenul, dnes je ešte priskoro hovoriť o pripojení ďalších miest na službu chello. Avšak určite služby budú poskytované v rovnakom rozsahu, kvalite, či cenách.

Myslíte si, že po rozšírení do Košíc a Trnavy počtom užívateľov predbehnete ADSL?

Mgr. Martin Maťašeje:
Hlavnými atribútmi služby chello sú spoľahlivé kvalitné spojenie a vysoká prenosová rýchlosť za fixný mesačný paušál bez ďalších poplatkov. Nejde nám o preteky v počte zákazníkov, ale predovšetkým o spokojnosť zákazníkov. Celkový rozmah internetového spojenia na Slovensku bude však závisieť najmä od všeobecných podmienok na trhu a od konkrétnych systémových krokov vlády. Prax nám potvrdzuje, že vývoj internetizácie je priamo závislý od počtu PC na obyvateľa. A posledné prieskumy ukazujú, že máme v tejto oblasti veľké rezervy. Tento stav je možné zvrátiť viacerými nástrojmi. Ako príklad uvediem možnosť daňového zvýhodnenia, ako je to v Maďarsku, kde si občan, ale aj firma, môže náklady na kúpu PC odpísať z dane. Možností motivovať je však viac, niektoré sa nám poskytnú aj v súvislosti s blížiacim sa májovým vstupom našej republiky do zjednotenej Európy, kde je chello dostupné už v deviatich štátoch.

Neprehliadnite: