Čo nám prinesie eEurope? Čakajú nás elektronické preukazy a zdravotné karty

Martin Olejár  /  19. 02. 2004, 00:00

eEurope je jedna z mnohých aktivít Európskej únie, ktoré sú súčasťou Lisabonskej stratégie stať sa do roku 2010 "konkurenčne najsilnejšou a najdynamickejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou sveta založenou na vedomostiach", čo znamená dobehnúť USA a Japonsko. Tento akčný plán si dal za cieľ naskočit na rozbehnutý vlak s cieľovou stanicou zvanou informačná spoločnosť.

eEurope pokrýva veľa aspektov procesu informatizácie a zasahuje do mnohých oblastí od školstva cez zdravotníctvo, ekonomiku až po elektronické voľby.

V súčastnosti prebieha druhá etapa projektu nazvaná eEurope 2005 so štyrmi základnými prioritami: zlepšenie on-line služieb v štátnych inštitúciách (e-Government, e-Learning, e-Health), vytvorenie vhodných podmienok pre dynamicky sa rozvíjajúci e-Business, rozširovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a vačšia internetová bezpečnosť. V EÚ samozrejme prebiehajú mnohé ďalšie aktivity súvisiace s IT, ktoré nie sú súčasťou eEurope napríklad boj proti pornu na internete a podobne.

eEurope po štyroch rokoch zanamenal už svoje prvé výsledky. Prvá časť iniciatívy eEurope 2002 bola splnená viac-menej v termíne a tak sa EU mohla pochváliť dvojnásobným počtom pripojení domácností na internet v priebehu dvoch rokov, nízkymi cenami pripojenia, širokou škálou on-line služieb štátnej správy, právnym rámcom pre eBusiness, pripojením drvivej väčšiny škôl na internet a začatím smelej iniciatívy Smartcard - občianských preukazov v elektronickej podobe.

eEurope 2005 na tieto dosiahnuté ciele nadväzuje a snaží sa ich ďalej rozvíjať. V oblasti školstva to už nie je len snaha o pripojenie škôl na internet, ale aj ostatných vedeckých a informačných inštitúcií napríklad knižnice a múzeá, ktoré by v súčasnosti už asi najdostupnejšiou formou poskytovali mnohé unikátne informácie. Ďalej ide o zintenzívnenie výučby v oblasti IT, užšiu spoluprácu univerzít a výskumných pracovísk vďaka internetu a podobne. V oblasti zdravotníctva už nie je prioritou výmena informácií, ktorá je už taktiež zabezpečená. V súčasnosti ide skôr o zlepšenie zdravotníckych služieb smerom k občanovi - čakajú nás zdravotné karty v elektronickej podobe, zlepšenie on-line medicínskych služieb (denne aktualizované informácie o postupoch liečenia, konzultácie s lekárom cez internet).

Oblasť štátnej spávy má dosť smelé plány, ktoré súvisia najmä s čoraz väčším sprístupnením svojich úkonov na internet. Na to sa už všetci, ktorí sme boli aspoň na chvíľu v styku so štátnymi úradníkmi, veľmi tešíme. Silne sa vzmáhajúce odvetvie ekonomiky eBusiness má aj napriek niekoľkým recesiám stále obrovskú perspektívu a preto je veľmi dôležitý jeho rozvoj najmä v súčasnej problémovej európskej ekonomike. Po vytvorení právnych podmienok prichádza na rad liberalizácia trhu ako aj špecifické projekty na jeho podporu.

EÚ podporuje aktivity vedúce k uľahčeniu technickej stránky eBusinessu ako aj mapuje ponuku a dopyt v oblasti IT odborníkov - zastrešuje aktivity, ktoré FEI-károm nájdu prácu v Nemecku a podobne.

Pre podporu eBusinessu je aj aktivita .eu - vlastná internetová doména EU. Ďalšia priorita eEurope 2005 je zameraná na bezpečnosť počítačových sietí. Táto úloha je asi najťažšia, ale niektoré úspešné projekty ako CSTF (Cyber Security Task Force) vniesli do radov EÚ optimizmus tak uvidíme či je namieste. EÚ si uvedomuje, že pri dnešnom rozvoji obsahu internetu už nestačí byť pripojený na internet, ale dôležitá je aj rýchlosť pripojenia. Preto intenzívne podporuje rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry, rozvoj vysokorýchlostných pripojení a známy projekt mobilných sietí 3G alebo aj digitálnej televízie.

Pri tomto pláne, tak ako aj pri všetkých ostatných, je dosť podstatná otázka financovania. eEurope je plán veľmi komplexný preto Európska komisia spätne prehodnotila aktivity programov zameraných na podporovanie konkrétnych činností informatizácie (eTen, IDA, eContent, niektoré eLearning programy a ďalšie) a koordinovala ich s cieľmi eEurope. Právomoci Európskej Únie sú však v niektorých oblastiach obmedzené a preto časť aktivít spočíva aj v zabezpečení koordinácie legislatívnych krokov jednotlivých vlád a pri realizácií mnohých konkrétnych plánov ostáva zodpovednosť za financovanie na vládach jednotlivých krajín pričom na špecifické projekty sa môžu využívať peniaze z fondov EU.

Projekt eEurope bol predložený a schválený členskými štátmi európskej únie v roku 2000 a o rok neskôr kandidátske krajiny v spolupráci s Európskou komisiou pripravily akčný plán eEurope+ s cieľom dobehnúť členské krajiny EU. U nás bol schválený ako súčasť materiálu Politika informatizácie spoločnosti a ťažko odhadnúť kedy jeho prvé výsledky pocítime na vlastnej koži.

eEurope na internete:

eEurope
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm

eEurope Smartcards
http://www.eeurope-smartcards.org/

eEurope Awards
http://www.e-europeawards.org/

Neprehliadnite: