DELTA E.S. aktívna aj v zahraničí

Tlačový servis  /  18. 02. 2004, 10:28

Najrýchlejšie rastúca slovenská IT firma v rokoch 2000 – 2002. Obrat skupiny DELTA E.S. v roku 2003 viac ako 550 mil. Sk. Jednotka na slovenskom IS/ICT trhu v odvetví leasingu a popredná spoločnosť v odvetví energetiky expanduje na český, nemecký i rakúsky trh. Nová štruktúra spoločnosti prinesie väčšiu flexibilnosť pri riešeniach na mieru zákazníkov.

(zdroj: tlačová správa)

Skupina spoločností DELTA E.S., ktorej materská spoločnosť podľa rebríčka TREND TOP v IT bola v rokoch 2000 – 2002 najrýchlejšie rastúcou slovenskou IT firmou, dosiahla v roku 2003 obrat viac ako 550 mil. Sk. DELTA E. S. predstavuje skupinu piatich spoločností, ktoré dodávajú riešenia v oblasti IS (informačné systémy) a ICT (informačné a komunikačné technológie): DELTA E.S., a. s., DELTA E.S. Košice spol. s r. o., DELTA E.S. Brno spol. s r.o., DELTA Online spol. s r. o. a Aliatic, a. s. Skupina DELTA E.S. predstavuje vedúcu spoločnosť na slovenskom IS/ICT trhu v odvetví leasingu a poprednú spoločnosť v oblasti utilít (energetika, teplárne a vodárne). V skupine spoločností DELTA E.S. v roku 2003 pracovalo 150 zamestnancov.

DELTA E.S. (plným názvom DELTA Electronic Services) vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých slovenských akciových spoločností pre software a informatiku. Dnes je tvorená skupinou piatich spoločností (DELTA E.S., a. s., DELTA E.S. Košice spol. s r. o., DELTA E.S. Brno spol. s r.o., DELTA Online spol. s r. o. a Aliatic, a. s.) dodávajúcich informačné technológie a riešenia. DELTA E.S. sa vyprofilovala na jednotku na slovenskom IS/ICT trhu v odvetví leasingu a poprednú spoločnosť v oblasti utilít (energetika, teplárne a vodárne). Svojim klientom vďaka znalosti problematiky a odvetvového know-how ponúka špeciálne produkty, služby a riešenia na mieru, ako napríklad riešenia ERP systémov, riadenie IS/ICT, riadenie bezpečnosti IS/ICT, mobile business, riadenie projektov, analýzy, implementáciu riešení, post-implementačnú podporu a poradenstvo.

Najväčšími zákazníkmi spoločnosti DELTA E.S. sú spoločnosti z odvetví energetiky, utilít, leasingu a priemyslu. Medzi jej referenčnými zákazníkmi sú okrem iných Slovenské elektrárne, Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), Bratislavská teplárenská, Tepláreň Košice, Žilinská teplárenská, Tatra-Leasing, Leasing Slovenskej sporiteľne, Leasing České spořitelny, CAC Leasing, BOF Leasing, ČP Leasing Praha, Český Telecom a iné. V rokoch 2000 až 2002 bola DELTA E.S. týždenníkom Trend hodnotená ako najrýchlejšie rastúca slovenská IT spoločnosť. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality podľa EN ISO 9001:2000.

DELTA E.S. je okrem trhu Českej republiky aktívna aj na trhoch Nemecka a Rakúska. K najväčším udalostiam minulého roku patrí vstup spoločnosti DELTA E.S. do spoločnosti Aliatic, vďaka ktorému získala prístup k dlhoročným skúsenostiam tejto spoločnosti z podnikateľských aktivít v strednej Európe. Aliatic, člen skupiny spoločností DELTA E.S., v súčasnosti pracuje okrem iného aj na projekte testovania operačného systému pre vysokobezpečné pripojenia na báze čipovej karty pre telekomunikačný koncern Siemens v Mníchove.

„Skupina spoločností DELTA E.S. v roku 2004 začala väčšiu ofenzívu na trh Českej republiky a rovnako rozširuje svoje aktivity na trhoch Rakúska a Nemecka. Okrem nášho hlavného strategického smeru, ktorým je tvorba a rozvoj vlastných produktov a ich integrácia v spolupráci s renomovanými medzinárodnými partnermi, dôraz kladieme aj na riadenie informačných systémov a informačno-komunikačných technológií – informačnú bezpečnosť a outsourcing,“ uviedol na tlačovej konferencii Václav Klein, generálny riaditeľ spoločnosti DELTA E.S. Vzhľadom na tieto ciele spoločnosť prispôsobila svoju organizačnú štruktúru aktualizovanej stratégii. „Vytvorili sme sekcie podľa odvetví a produktových skupín, pre ktoré poskytujeme naše služby a produkty, čím budeme lepšie uspokojovať našich zákazníkov. Nové zmeny vo vnútri našej spoločnosti nám prinesú viac informácií o potrebách našich súčasných i budúcich zákazníkov, umožnia nám koncentrovať naše aktivity na jednotlivé zákaznícke branže. Reakcie našich špecialistov budú pružnejšie a operatívnejšie, budeme viac flexibilnejší pri riešeniach na mieru podľa požiadaviek našich zákazníkov.“ Spoločnosť tak napĺňa svoju víziu marketingovo orientovanej firmy, v ktorej zákazník a jeho potreby sú v centre pozornosti.

Spoločnosť DELTA E.S. na základe predchádzajúcej dlhoročnej úspešnej spolupráce sa nedávno stala strategickým dodávateľom IS/ICT v spoločnosti Leasing České spořitelny. Úspešná implementácia informačných systémov prebehla aj v spoločnostiach TATRA-Leasing a Leasing Slovenskej sporiteľne. Pre klienta Tepláreň Košice práve prebieha implementácia a customizácia projektu CRM. Z hľadiska vývoja produktov bolo veľkým krokom úspešné zavedenie portálu DeltaPort do spoločnosti Český Telecom, ktorý so svojimi 13.000 zamestnancami patrí k najväčším spoločnostiam v Českej republike.

DELTA E.S. sa v roku 2004 stala exkluzívnym reklamným partnerom TREND konferencií. Tieto konferencie majú vysokú odbornú hodnotu a možnosť byť ich exkluzívnym reklamných partnerom je prestížnou záležitosťou. Spoločnosť a jej ponúkané produkty, služby a riešenia sa týmto krokom dostanú do povedomia odbornej verejnosti, ako aj účastníkom konferencií. Na slávnostné podujatia TRENDU prijímajú pozvanie najvyšší predstavitelia vládnej a zákonodarnej moci, manažéri najvýznamnejších podnikov či vrcholní predstavitelia finančného sektora.

Neprehliadnite: