Ako je to pri ADSL s agregáciou? II.

Redakcia Inet.sk  /  18. 02. 2004, 00:00

Je rýchlosť ADSL vďaka agregácii rovná rýchlosti trabantu? Možno aj táto otázka Vás napadne pri téme agregácie. Nedávno sme sa na túto tému pýtali zástupcov Slovak Telekomu, GTS a Nextry. Dnes poskytol podrobnejšie stanovisko aj zástupca Slovanetu. Pri dátovo tarifikovaných službách Slovanet agregáciu neuplatňuje a pri neobmedzených produktoch sa pohybuje od 1:10 až po 1:30.

Spoločnosť Slovanet nám do redakcie Inet.sk zaslala tlačovú správu aj s nasledujúcimi informáciami: 

Agregácia je základnou vlastnosťou ADSL internetu a vyjadruje mieru zdieľania celkového prenosového pásma medzi jednotlivými užívateľmi. Agregačné hodnoty Slovanetu sú odstupňované podľa určenia konkrétnej služby a uvádza ich ako maximálne, preto neznamenajú pre užívateľa automatické zníženie jeho prenosovej rýchlosti.

Pri službách Slovanetu s dátovou tarifikáciou (GoDSL 1200, 2500, 6000, SemiFlat) Slovanet neuplatňuje žiadnu agregáciu. Vysokokvalitná služba GoDSL Office určená najmä pre firmy, ktoré potrebujú rýchle pripojenie počas pracovnej doby, má maximálnu agregáciu 1:10, tak isto ako produkt GoDSL Home.

Permanentný rýchly prístup na internet bez obmedzenia sťahovaných dát GoDSL Total dosahuje maximálny agregačný pomer 1:20. Najvýhodnejšia služba na trhu ADSL – GoDSL Total Fun má maximálnu agregáciu 1:30, pri ktorej je dosiahnuteľná rýchlosť v špičke viac závislá od aktuálneho zaťaženia siete a je určená užívateľom, ktorí chcú úplne neobmedzené pripojenie do internetu už za 579 Sk.

Prílohy:
· Prehľad služieb Slovanetu na báze technológie ADSL vrátane agregácie
· Porovnanie neobmedzených služieb najvýznamnejších poskytovateľov ADSL
· Agregácia a jej vplyv na rýchlosť pripojenia
· Najčastejšie otázky a odpovede o agregácii


Prehľad služieb Slovanetu na báze technológie ADSL vrátane agregácie

Služba
GoDSL

Predplatený objem dát

Rýchlosť v kbit/s ***

Cena/
mesiac

(bez DPH)

Cena za 1 MB po prekročení limitu

Maximálna agregácia

Total Fun

neobmedzený

128/64

579,00 Sk

-

1:30

Total

neobmedzený

256/64

990,00 Sk

-

1:20

Office

neobmedzený*

384/128

1 290,00 Sk

0,15 Sk

1:10

Home

neobmedzený*

160/64

699,00 Sk

0,15 Sk

1:10

1200

1,2 GB

max. 1536/256 **

479,00 Sk

0,39 Sk

bez agreg.

2500

2,5 GB

max. 1536/256 **

729,00 Sk

0,35 Sk

bez agreg.

6000

6 GB

max. 1536/256 **

1 090,00 Sk

0,29 Sk

bez agreg.

SemiFlat

20 GB

max. 1536/256 **

2 990,00 Sk

0,19 Sk

bez agreg.

*Pri službe GoDSL Office nie je účtovaná cena za prenesené dáta počas pracovných dní v čase od 8.00 do 18.00 hod. Pri službe GoDSL Home nie je účtovaná cena za prenesené dáta počas všetkých dní v čase od 18.00 do 24.00 hod. Pri službách GoDSL Total a GoDSL Total Fun nie sú prenesené množstvo dát ani čas pripojenia nijako obmedzené.
** Maximálna rýchlosť je 1536/256 kbit/s, 768/128 kbit/s alebo 384/64 kbit/s podľa typu prípojky, ktorú má užívateľ zakúpenú od ST (služba ST DSL).
*** Uvedené ceny nezahŕňajú poplatok za ADSL prípojku ST (služba ST DSL) a všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Rýchlosť je uvádzaná samostane pre oba smery (download/upload).


Porovnanie neobmedzených služieb najvýznamnejších poskytovateľov

Poskytovateľ

Služba

Rýchlosť
v kbit/s*

Cena/mesiac
(bez DPH)

Maximálna agregácia

Slovanet

GoDSL Total Fun

128/64

579,00 Sk

1:30

Slovak Telecom

DSL FLAT Basic

384/64

890,00 Sk

1:40

Slovanet

GoDSL Total

256/64

990,00 Sk

1:20

Slovak Telecom

DSL FLAT Standard

384/64

1 490,00 Sk

1:20

Slovanet

GoDSL Office

384/128

1290,00 Sk

1:10

* download/upload

Agregácia a jej vplyv na rýchlosť pripojenia

Čo je agregácia
Agregáciou sa pri internetových službách nazýva zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Agregácia sa dá vyjadriť aj číselne – agregačným pomerom. Ten sa počíta ako podiel kapacity, pridelenej všetkým užívateľom a súčtu kapacít všetkých užívateľov. Agregácia je typickou vlastnosťou ADSL pripojenia do internetu. Práve vďaka agregácii môže široká verejnosť využívať nepretržitý vysokorýchlostný internet za prijateľný paušálny poplatok. Neoddeliteľným dôsledkom agregácie je však nemožnosť garancie prenosovej rýchlosti. Mieru garancie prenosovej rýchlosti však agregačný pomer orientačne charakterizuje a umožňuje napríklad porovnávať jednotlivé služby alebo poskytovateľov. Namiesto pojmu agregácia sa často používa aj prakticky rovnocenný výraz overbooking.

Príklad agregácie v bežnom živote
Agregácia sa neprejavuje len pri poskytovaní internetu, ale aj v iných oblastiach reálneho života, čo si však málokto uvedomí, lebo to berie ako samozrejmosť. Ako jednoduchý príklad vysvetlenia pojmu agregácie môže slúžiť napríklad banka. Asi nikoho neprekvapuje, že žiadna pobočka banky nemá k dispozícii v hotovosti peniaze všetkých klientov, ktoré v nej majú uložené. Je totiž veľmi malá pravdepodobnosť, že by si všetci klienti príšli vybrať hotovosť naraz v jeden deň, preto jej postačuje len určitá rezerva. Rovnako je to aj pri poskytovaní internetu – pripojená je v určitom okamihu vždy iba časť zákazníkov, preto žiaden poskytovateľ nemá k dispozícii kapacitu o veľkosti súčtu kapacít všetkých zákazníkov.

Ako sa agregácia prejavuje
Agregácia sa v praxi prejavuje možným znížením aktuálnej rýchlosti, najmä v časoch špičiek. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je agregačný pomer nižší, tým je vyššia kvalita služby. Vplyv hodnoty agregácie na rýchlosť pripojenia nie je možné popísať presne, napríklad percentami, ale bolo by to možné len zložitými štatistickými veličinami, založenými na teórii pravdepodobnosti. V bežnej praxi je možné vplyv agregácie vyjadriť napríklad opisne, napríklad takto:

· agregácia 1:10 znamená, že rýchlosť sa zníži len málokedy
· agregácia 1:20 znamená, že rýchlosť mierne kolíše a v špičke býva znížená
· agregácia 1:30 znamená, že rýchlosť kolíše a klesá výraznejšie
· agregácia 1:40 až 1:50 znamená, že rýchlosť môže klesnúť aj na nízku úroveň

Agregácia však nie je jediným činiteľom určujúcim rýchlosť pripojenia. Výrazne na ňu vplýva charakter používania internetu užívateľmi v agregovanej skupine, pri dostatočne veľkom počte užívateľov v skupine je ale vplyv agregácie pre väčšinu z nich zanedbateľný. Okrem toho pokles rýchlosti pripojenia môže byť spôsobený napríklad aj kvalitou telefónneho vedenia, priepustnosťou telekomunikačnej siete (ST), vzdialenosťou ústredne alebo elektromagnetickým rušením linky inými zdrojmi. Často býva príčinou nižšej rýchlosti obmedzenie na strane zdroja dát, napríklad priepustnosť navštevovaného www servera.

Najčastejšie otázky a odpovede o agregácii
Pretože možný vplyv agregácie na rýchlosť pripojenia sa nedá presne číselne vyjadriť, niekedy je agregácia chápaná nesprávne alebo so zbytočnými obavami. Príklady sú uvedené na typických otázkach a odpovediach:

· Zníži sa rýchlosť ADSL pripojenia Slovanetu po zavedení agregácie?
Slovanet agregáciu nezavádza, pretože tá je neoddeliteľnou vlastnosťou ADSL internetu a existuje od začiatku jeho poskytovania. Vo februári 2004 Slovanet len zverejnil hodnoty aktuálne dosiahnutej agregácie. Nijako nezmenil technické vlastnosti svojich služieb.

· Agregácia 1:20 znamená, že moja rýchlosť bude často dosahovať len 1/20 udávanej rýchlosti?
Táto predstava vychádza z nesprávneho teoretického predpokladu, že veľa užívateľov je skoro nepretržite pripojených a prenášajú veľa dát. Najviac užívateľov ADSL sú však bežní ľudia so striedmymi potrebami používania internetu, či už je to v práci alebo doma. Znamená to, že v rovnakom čase pri počítači sedí len ich malá časť. Navyše, dáta neprenášajú nepretržite, ale len občas. Preto ani v čase najvyšších špičiek rýchlosť nemôže klesnúť na takú nízku hodnotu.

· V Českej republike po zavedení agregácie skoro prestalo ísť ADSL
V susednom Česku skutočne mali problémy s rýchlosťou ADSL internetu. Príčinou bol však iný technologický princíp agregácie, ktorý bol u nich prakticky dvojstupňový. Umožňoval síce ponúkať lacnejšie "neobmedzené" produkty, ale s nižšou kvalitou. Po čase boli nútení prejsť na model, podobný nášmu. V tomto sme na Slovensku pravdepodobne v lepšej situácii.

· Prečo poskytovatelia ADSL negarantujú prenosovú rýchlosť?
Využívať nepretržitý vysokorýchlostný internet za prijateľný paušálny poplatok môže široká verejnosť predovšetkým vďaka agregácii. Neoddeliteľným dôsledkom agregácie je však nemožnosť garancie prenosovej rýchlosti. Garantované pripojenie by muselo byť výrazne drahšie a len málo užívateľov by oň potom malo záujem. Navyše, 100% garanciu neposkytujú ani prevádzkovatelia samotných DSL prípojok, preto to nemôžu poskytovatelia ADSL internetu urobiť za nich. Pre záujemcov o vyšší stupeň garancie prenosovej rýchlosti je vhodné si vybrať ADSL služby s tarifikáciou podľa objemu prenesených dát.

---

Tak, to mame názory Slovanetu. Ak si chcete o agregácii prečítať viac, odporúčam Vám článok:

Ako je to pri ADSL s agregáciou?

Bude ADSL za nižšiu cenu naozaj vysokorýchlostným pripojením do internetu (menežéri ST iste privítajú porovnanie k rýchlemu ferrari), alebo sa služba premení na pomalú službu rýchlosťou prípomínajúcu rýchlosť trabantu? To je otázka, ktorá sa čoraz častejšie objavuje spolu s novou ponukou neobmedzeného ADSL pripojenia. Čiastočné odpovede na problematiku agregácie Vám dajú zástupcovia providerov - poskytovateľov ADSL pripojenia.

Chcete vedieť viac o ADSL? Navštívte špecializovanú sekciu o ADSL!

Neprehliadnite: