Eurotel umožní zákazníkom vytvoriť si vlastný mesačný program

Tlačový servis  /  17. 02. 2004, 00:00

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. od 16. februára 2004 ponúka ako jediný mobilný operátor na Slovensku unikátny mesačný program – EUROTEL IDEAL. Ten umožňuje vytvoriť si svoj vlastný mesačný program. Zákazníci majú možnosť zvoliť si kombináciu voľných minút, SMS a MMS správ, podľa svojich potrieb na daný mesiac a dosiahnuť tak zníženie svojich výdavkov za telefonovanie.

(zdroj: tlačová správa Eurotelu)

Nový mesačný program EUROTEL IDEAL predstavuje významný krok v mobilnej komunikácii na Slovensku. Zákazníkom umožňuje vytvoriť si vlastný mesačný program, ktorý si môžu prispôsobovať presne podľa potrieb. Každý mesiac si zákazníci môžu vybrať ľubovoľnú kombináciu počtu voľných minút, SMS a MMS správ. Pri tvorbe vlastného programu EUROTEL IDEAL si môžu vybrať z deviatich úrovní voľných minút a zo siedmich úrovní voľných SMS a MMS správ.

„Nový program EUROTEL IDEAL prináša novú filozofiu starostlivosti o zákazníkov. Doteraz platilo, že pri výbere mesačných programov sa zákazníci prisposobovali ponuke operátorov, ale s programom EuroTel Ideal sa my prispôsobíme individuálnym potrebám našich zákazníkov. Podobný produkt ponúka len pár operátorov na svete a som rád, že sa medzi nich oddnes radíme aj my,“ povedal o novom mesačnom programe Robert Chvátal, generálny riaditeľ EuroTelu.

Svoj mesačný program si môžu zákazníci zmeniť každý mesiac prostredníctvom E-zones (www.e-zones.sk, sekcia Moje Služby), telefonickej linky Moje služby 12320 alebo na linke Služieb zákazníkom 12345. Pri viacnásobných zmenách nastavení mesačného programu platí vždy posledná vykonaná zmena. Nové nastavenia sú platné od prvého dňa nasledujúceho fakturačného obdobia. Po zmene programu EUROTEL IDEAL dostane zákazník potvrdzujúcu SMS správu s informáciou o požadovaných nastaveniach. Minimálne nastavenie programu EUROTEL IDEAL predstavuje 10 voľných minút, teda 100 Sk bez DPH.

Zákazníci, ktorí si aktivujú program EUROTEL IDEAL, si samozrejme môžu zakúpiť aj akciový mobilný telefón z ponuky EuroTelu. Cena a ponuka mobilných telefónov pri programe EUROTEL IDEAL je zhodná s mesačným programom 55Viac. Pri kúpe akciového mobilného telefónu je potrebné zvoliť si kombináciu voľných minút, SMS alebo MMS správ tak, aby celková suma mesačného programu bola rovná, prípadne vyššia ako 450 Sk (bez DPH) za mesiac.

K mesačnému programu EUROTEL IDEAL si môžu zákazníci aktivovať aj službu Data Nonstop, umožňujúcu neobmedzené pripojenie na Internet a Wap prostredníctvom technológie GPRS. Aktivačný poplatok za službu Data Nonstop je 99 Sk (bez DPH) a mesačný poplatok je 990 Sk (bez DPH). Ak si však zákazníci aktivujú Data Nonstop do 29. februára 2004, za prvé dva mesiace zaplatia len 590 Sk (bez DPH).

Štruktúra mesačného programu EUROTEL IDEAL:
Voľné minúty SMS správy MMS správy
Voľné minúty mesačný poplatok voľné SMS Mesačný poplatok voľné MMS Mesačný poplatok
10 (+0) 100 Sk 0 0 Sk 0 0 Sk
15 (+0) 120 Sk 30 60 Sk 5 40 Sk
20 (+0) 130 Sk 60 110 Sk 10 80 Sk
30 (+10) 260 Sk 100 170 Sk 15 110 Sk
40 (+10) 310 Sk 150 240 Sk 25 180 Sk
50 (+10) 370 Sk 200 310 Sk 30 210 Sk
60 (+15) 440 Sk 300 450 Sk 40 280 Sk
80 (+15) 550 Sk
100 (+15) 640 Sk

Po vyčerpaní predplatených služieb, resp. nezvolení SMS alebo MMS platia uvedené ceny:

Špička 7:00-19:00 do siete EuroTel a Slovak Telecom do siete Orange SMS MMS
Aktivácia* špička mimo špičky, víkend špička Mimo špičky, víkend správa správa
399Sk 9,9Sk/min. 3,9Sk/min. 9,9Sk/min. 6,9Sk/min. 2,5Sk 9,9Sk

Pri kúpe akciového telefónu sa aktivačný poplatok neplatí. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Voľné minúty sa uplatňujú pre volania do siete EuroTel a Slovak Telecom. Doplnkové minúty označené (+0), (+10) a (+15) sa uplatňujú pre volania do siete Orange. Čerpanie doplnkových minút nie je podmienené prevolaním voľných minút do siete EuroTel a Slovak Telecom. SMS a MMS správy je možné posielať do všetkých sietí.


Neprehliadnite: