Povinná autentifikácia chráni zákazníka pred zneužitím e-mailu

Tlačový servis  /  13. 02. 2004, 00:00

V poslednom období sa na internete rozmáha hromadné rozosielanie nevyžiadaných e-mailov – tzv. spamovanie. Spam je obyčajne úmyselné rozposielaná emailová reklama. Často je však šírený neúmyselne počítačovými vírusmi, ktoré kradnú informácie - ako napríklad čísla kreditných kariet či heslá, zahlcujú počítačové siete, spôsobujú užívateľom počítačov časové a finančné straty. Spamovanie je vo všeobecnosti považované za zneužívanie elektronickej pošty a vážnym spôsobom narušuje jej prevádzku.

(zdroj: tlačová správa ST)

Účinný spôsob, ako sa pred zneužitím elektronickej pošty chrániť, je autentifikácia užívateľa menom a heslom pri odosielaní pošty. Spoločnosť Slovak Telecom zavádza pre svojich zákazníkov povinnú autentifikáciu od 15. marca 2004. Pre plnú funkčnosť služieb elektronickej pošty po uvedenom termíne je nutné, aby si užívateľ nastavil autentifikáciu pri odosielaní pošty vo svojom poštovom klientovi. Návod na nastavenie SMTP autentifikácie pre najpoužívanejšie emailové programy je pre zákazníkov Slovak Telecomu k dispozícii na adrese www.stonline.sk v časti Zákaznícka podpora/FAQ.

Odosielateľom spamu môže byť užívateľ elektronickej pošty aj bez toho, aby o tom vedel. Stačí, ak je počítač zneužitý treťou stranou a bez vedomia užívateľa začne odosielať spam. Toto zneužitie môže pre užívateľa znamenať:
- výrazné spomalenie linky,
- finančné straty (ak zákazník platí za objem prenesených dát),
- poškodenie dobrého firemného mena,
- dočasné prerušenie poskytovania služby až do chvíle, kým nedôjde k odstráneniu zneužitia servera (v súlade s platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti Slovak Telecom na poskytovanie služby Internet ST Online, časť II., článok III.).

Zavedenie povinnej autentifikácie pri odosielaní emailu eliminuje prevažné množstvo neúmyselných spamov a prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania služieb elektronickej pošty. V prípade, že si zákazník nenastaví autentifikáciu pri odosielaní pošty vo svojom mailovom klientovi do 15. marca 2004, nebude jeho služba po tomto termíne plne funkčná a zákazník nebude môcť odosielať emaily. Príjem emailov však nebude narušený. Noví zákazníci budú o povinnom nastavení autentifikácie informovaní prostredníctvom emailu, ktorí si nájdu pri prvom prihlásení vo svojej schránke elektronickej pošty.

Neprehliadnite: