Nákladová analýza o ADSL

Andrej Bauer  /  09. 02. 2004, 00:00

Prinášame Vám krátky pohľad zo zákulisia ISP - malú nákladovú analýzu o ADSL.

DSL v číslach

Hneď na začiatku tohto článku treba povedať, že nebude reč o počtoch pripojení a podobných štatistikách. Tie bývajú zverejňované zo strany Slovenských Telekomunikácií (ďalej ST) a hovoria o tom, koľko pripojení je v súčasnosti aktívnych, koľko v štádiu realizácie a obyčajne sa pridá orientačná informácia o tom, kde môžeme DSL v najbližšom čase očakávať. Budeme sa venovať číslam, ktoré sú pre každú firmu, ktorá nemieni byť len „cash-burner“, alfou a omegou: pozrieme sa na náklady a výnosy z DSL služieb. A to z hľadiska, ktoré je často prehliadané – totiž z pozície poskytovateľa internetu. Ukážeme si čo všetko poskytovateľ musí splniť, aby mohol DSL pre svojich klientov sprístupniť a čo ho to stojí.

Na tému cien služieb ST DSL a produktov jednotlivých ISP existuje na internete veľa vydarených porovnaní. Všetci asi vieme, že náklady koncového užívateľa DSL sa skladajú z dvoch častí: 

- Služba ST DSL – produkt ST. Mesačný poplatok závisí od rýchlosti linky (384, 768, alebo 1536 kilobitov za sekundu) a zriaďovací podľa momentálnej akcie (alebo tlaku služby chello). Služba ST DSL je len „rýchlou poslednou míľou“, na ktorej môžu fungovať služby ktoréhokoľvek ISP (ktorý s ST podpísal službu ISP GATE, i keď v tomto smere kompromisy existujú). Všetci užívatelia DSL musia mať od ST túto službu (ST DSL) a faktúru za jej používanie dostávajú spolu s telefónnym účtom.

- Produkt niektorého ISP. Na trhu je niekoľko poskytovateľov z ktorých ponuky si môžete vybrať, od meraného paušálu s určitým objemom prenesených údajov až po produkty bez obmedzenia (tzv. „flat rate“). Naším cieľom bude nazrieť „do kuchyne“, tvorby týchto cien a pozrieme sa ako títo poskytovatelia postavili svoj biznis.

Pre náš výlet do zákulisia ISP urobíme niekoľko zjednodušení:

- predpokladajme že poskytovateľ nezačína „na zelenej lúke“ a má už fungujúcu firmu.
- predpokladajme že poskytovateľ má svoju technológiu umiestnenú v peeringovom centre SIX a nemusí ju kvôli DSL rozširovať
- predpokladajme že má poskytovateľ k dispozícii potrebný hardware a software. Ide o dostatočne výkonný smerovač Cisco (u solídneho poskytovateľa sa snáď nejaký kus v sklade u technikov nájde, bude na ňom síce zaschnutá pizza, ale to sa rýchlo vyrieši) a radius sevrer (ten má snáď funkčný každý, kto poskytuje aspoň zopár dial-up prístupov)
- predpokladajme že má poskytovateľ k dispozícii dostatočnú kapacitu na svojom pripojení do internetu a kvôli DSL ju nemusí rozširovať.

„Nutné zlo“: ISP GATE

Na to, aby sa údaje dostali od koncového užívateľa do internetu a naopak, je treba prepojiť DSL infraštruktúru ST (lokálne vedenia, DSLAMy, prenosovú sieť, atď.) so sieťou poskytovateľa. Na tento účel vytvorili ST produkt nazvaný ISP GATE. Za takéto prepojenie ISP samozrejme ST platia. Je to logické a normálne - ST do budovania DSL siete investovali a každá investícia sa deje s vidinou návratnosti. Otázkou je, aká výška poplatkov sa v takomto prípade považuje za primeranú.

Povedzme si, čo vlastne ISP GATE fyzicky je. Ide o prepojenie medzi infraštruktúrou ST a ISP realizované v peeringovom centre SIX na rozhraní Fast Ethernet (100 Mbit) alebo Gigabit Ethernet (1000 Mbit). Cena za zriadenie služby ISP GATE podľa aktuálnej tarify je 199.999 Sk (všetky ceny v článku sú uvádzané bez DPH). Je možné dohodnúť sa aj na zriadení mimo SIX, ale tarifa neuvádza cenu. Neverím, že by bola nižšia.

Aby veci neboli také jednoduché, ST tarifu tejto služby trochu skomplikovali. Je síce pekné, že sa ISP GATE zrealizuje s kapacitou rozhrania 100, prípadne 1000 Mb, ale za kapacitu na tomto rozhraní sa platí podľa nasledovnej tabuľky.

10 Mbit/s

69 999 Sk mesačne

20 Mbit/s

99 999 Sk mesačne

50 Mbit/s

149 999 Sk mesačne

100 Mbit/s

299 999 Sk mesačne

126 Mbit/s

349 999 Sk mesačne


Vyššia kapacita k dispozícii nie je, ale je ťažko predstaviteľné, že by ju niekto v dohľadnej dobe potreboval. Do 10 Mb prepojenia pri agregácii 20 (skúste sa nezáväzne informovať akú najvyššiu agregáciu používa Váš ISP) sa dajú pripojiť bez porušenia zmluvných podmienok klienti s celkovou kumulovanou kapacitou 200 Mb. Ak by existovalo len pôvodné DSL s kapacitou 768 kbit, išlo by o 260 súbežných pripojení. Zdá sa Vám to veľa? Nevešajte hlavu, štatistika o „priemernom“ užívateľovi hovorí, že by sa ich tam vošlo ešte viac. Priemerný užívateľ nemá linku na strope od rána do večera. Na tému agregácie, overbookingu a štatistiky s tým spojenej by sa dalo napísať niekoľko článkov a tému by sme určite nevyčerpali. Čo ale musí byť z tohto odstavca jasné je, že garantované DSL by bolo drahé.

Ak ste si pomysleli, že už tomu rozumiete, tak treba trošku pribrzdiť. Sú tu ďalšie komplikácie. Ak poskytovateľ zaplatí 69.999 Sk mesačne, má k dispozícii ethernetový port, s obmedzením na 10 Mb a nepreniesol ešte ani bajt. Tarifa ISP GATE totiž spoplatňuje každý prenesený gigabyte podľa nasledovnej tabuľky.

Počet prenesených dát

Sk za GB

0 – 2 000 GB

99,00

2 001 – 5 000 GB

80,00

5 001 – 10 000 GB

75,00

10 001 – 20 000 GB

72,00

20 001 – 40 000 GB

69,00

40 001 – 60 000 GB

68,00

60 001 – 80 000 GB

67,00

80 001 – 100 000 GB

66,00

nad 100 000 GB

65,00


Súčasné ceny na trhu DSL sú determinované cenníkom ISP GATE a obchodným plánom spoločností, ktoré ho akceptovali. Viaceré z cenníkov dokazujú, že niektorí poskytovatelia majú naozaj odvahu, veria v rýchle ovládnutie trhu, alebo dúfajú v skorú zmenu tarify ISP GATE. Obávam sa, že šanca je malá, nakoľko ST k takému kroku nemajú žiaden dôvod a regulačný úrad (TÚ SR) musí prejsť ešte dlhú cestu, aby bol efektívne fungujúcou inštitúciou.

Aby sme však boli objektívni, ST dali poskytovateľom možnosť provízie za sprostredkované ST DSL služby. Nie je to veľa, rádovo niekoľko sto korún, ale je fair to tu uviesť.

Čo z toho vyplýva

- Sme stále v začiatočnej fáze zavádzania produktov DSL. Predpokladám že žiaden z ISP zatiaľ reálne neuplatňuje agregáciu na všetkých užívateľov. Tým pádom je DSL stále vcelku svižné. Ale ten, kto si myslí, že bude navždy sťahovať súbory „na plnú linku“, časom zistí, že to tak nie je.

- Flat produkty sú pre ISP riskom. Na 384 kbit linke je možné stiahnuť za hodinu asi 150 MB dát. Za 6 hodín plnej záťaže denne je to cca 1 GB. Ak má takýchto dní užívateľ do mesiaca sedem, tak náklad vzniknutý poskytovateľovi na službe ISP GATE je cca 700 Sk a to len na poplatku za prenesené údaje. Nerátame ani náklad na kapacitu ISP GATE. Z tohto dôvodu si myslím, že flat užívatelia budú na zariadeniach ISP obmedzovaní ako skupina. Jednoducho aby sa minimalizovalo riziko, že prenesie 20 GB na službe za 800 Sk. 

- DSL nie je dlhodobo použiteľné na časovo ani kapacitne kritické aplikácie. 

-  Na DSL sa nedá postaviť firma (ako „newcomer“ na trhu ISP). 

- Ak chcú ST dokázať svoj záujem na presadzovaní internetu v domácnostiach, mali by urobiť dva kroky:
1. Znížiť ceny ST DSL. 699 Sk + DPH za linku a k tomu ešte paušál od ISP a paušál za telefónnu linku... Toto stále nie je pre domácnosti.
2. Znížiť tarifu ISP GATE. Argument, že by si ISP vzniknutý zisk ponechali može použiť iba neznalý situácie. Snáď neexistuje služba s takou devalváciou ceny za pár rokov, ako sme boli svedkami u pripojenia k internetu. Konkurencia je veľmi silná a ak sa dá znížiť cena, poskytovatelia to urobia. Ale dnešné ceny za flat sú na hranici hazardu. A to aj vďaka tarife ISP GATE.

linka: http://www.telecom.sk/Documents/tarify/tarifa_ispgate.doc

Neprehliadnite: