Sieť eTelu pripravená na európsku integráciu

Tlačový servis  /  05. 02. 2004, 00:00

eTel Group, pôvodne írska spoločnosť, dnes ponúka služby viac než 50 000 zákazníkom na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a v Poľsku. Tento fakt ju radí na špičku alternatívnych telekomunikačných operátorov pôsobiacich v tomto regióne. Skupina spoločností eTel zavŕšila sériu úspešných investícií vybudovaním vlastnej optickej chrbticovej siete s kruhovou topológiou.

Od roku 2004 sa tak stáva eTel operátorom s najlepšou infraštruktúrou pre vnútroštátne a medzinárodné riešenia B2B služieb v tzv. „Novej Európe“, uvádza spoluzakladateľ a predseda správnej rady eTel Group Bernard Somers.

„Optická sieť zabezpečuje u všetkých ponúkaných služieb optimálny dátový prenos cez územie piatich štátov strednej Európy a je ďalším krokom k využitiu potenciálu, ktoré so sebou prinášajú pristupujúce krajiny“, vysvetľuje Juraj Taptič, generálny riaditeľ eTel Slovensko. Optická sieť v dĺžke 2400 kilometrov tvorí kruh: Viedeň, Salzburg, Mníchov, Frankfurt, Praha, Brno, Bratislava, Viedeň. Varšava a Budapešť sú do siete zatiaľ integrované  prenajatými okruhmi. Súčasťou siete sú metropolitné optické siete vo Viedni a v Prahe.

Spoľahlivá medzinárodná sieť

„Vďaka rozvoju vlastnej infraštruktúry môže eTel poskytovať všetkým zákazníkom, ISP poskytovateľom a telekomunikačným operátorom stále kvalitnejšie a flexibilnejšie služby“, je presvedčený Milan Mánik, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj eTel Slovensko. „Rozvoj reaguje na rastúce požiadavky našich zákazníkov na  rýchlosť širokopásmového pripojenia, dostupnosť služby  a bezpečnosť prenášaných dát,“ dodáva.

Dohľadové centrum eTel Austria

Rakúska spoločnosť skupiny -  eTel Austria, najväčšia zo stredoeurópskych pobočiek, plní funkciu budovania, rozvoja a riadenia prevádzky chrbticovej siete eTel Group. Svoju úspešnú expanziu spoločnosť eTel Austria  zahájila v roku 2001. Rozširovanie klientely, ale najmä posilnenie technického zázemia vyústilo do doposiaľ najväčšej akvizície, ktorou bolo prevzatie firmy ETI/European Telecom Int, rakúskej pobočky významnej španielskej telekomunikačnej skupiny Teléfonica.

 eTel poskytuje takmer rovnaké služby v oblasti hlasovej, internetovej, dátovej komunikácie na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a v Poľsku. Spoločnosti operujúce na medzinárodnej úrovni, ktoré využívajú služby eTel Group tak profitujú z nadregionálnej pôsobnosti spoločnosti, najmä zjednodušením komunikácie s dodávateľmi telekomunikčných riešení a celkovou optimalizáciou vlastných telekomunikačných nákladov.

eTel Group má dnes 50 200 podnikových zákazníkov a 78 000 privátnych zákazníkov – domácností. Obrat eTel Group dosiahol v roku 2003 100 mil. EUR, s aktuálnym počtom zamestnancov 330.

Neprehliadnite: