Komentár k argumentom uvedených na workshope Slovenských telekomunikácií

Peter Polakovič  /  30. 01. 2002, 18:56

Zhrňme to: minulotýždňová tlačová konferencia ST pokračovala v dlhodobom trende zavádzania laickej i odbornej verejnosti, klamania Vlády SR ako menšinového akcionára ST a znovu sa potvrdilo že ST sabotujú rozvoj informacnej spoločnosti v SR. Nasledujúce riadky prinesú pravdivé argumenty ktoré toto tvrdenie znovu potvrdzujú:

tvrdenie ST:

(1) podľa európskych priemerov by cena za uvoľnené vedenie bola 3x vyššia ako súčasný paušál platený užívateľmi za telefónne prípojky - to znamená dostupnosť internetu len pre solventných zákazníkov a ohrozenie prístupu pre bežných užívateľov

Nie je pravda. Cena uvoľnených prípojok je 10x nižšia ako v SR a je garantovaná štátom. ST poskytuje svoje káble za ceny, ktoré sú vhodné len pre veľmi solventných zákazníkov. V Nemecku majú noví internetoví poskytovatelia ceny na úrovni Deutsche Telecomu, resp. aj nižšie.

(2) noví operátori sa zamerajú na lukratívnych zákazníkov, ST sú povinné poskytovať služby všetkým užívateľom - to znamená že v blastiach s nízkou penetráciou budú poskytovať služby len ST a znášať tak zároveň vysoké náklady

Nie je pravda. ST sa budú snažiť zabrániť vstupu nových operátorov na trh, nakoľko by museli týmto účtovať svoje skutočné náklady spojené s inštaláciou hardwaru a tzv. 'náklady' ktoré zahrňujú všeličo možné - a ktoré sú mimochodom dnes prísne tajné. ST ich aj po našich žiadostiach odmietla zverejniť. Tým že ST odpísalo svojou cenovou politikou 100.000 nelukratívnych zákazníkov, len dokázalo že po páde monopolu ich títo nebudú zaujímať, t.j. zostanú voľní pre nových operátorov. V nemecku a Británii sa alternatívni poskytovatelia zameriavajú na domácich zákaznikov a to úspešne. *)

(3) ULL znižuje záujem o budovanie alternatívnych prístupových sietí, a tým obmedzuje konkurenciu založenú na reálnych možnostiach operátorov

Nie je pravda. Operátori majú vybudované svoje siete, ktoré sú schopní použiť. To je citácia z oficiálneho vyhlásenia spoločnosti E-tel Slovakia.

(4) zabrzdí investície do alternatívnych prístupových sietí (napr. bezdrôtových)

Nie je pravda. Zliberalizovaním trhu sa zlepší pozícia poskytovateľov napr. káblovej televízie. Bezdrôtové technológie sa nemôžu nasadzovať masovo, nakoľko by sa rušili frekvencie. Firmy prechádzajú na bezdrôtové technológie nie kvôli zámeru, ale kvôli cenovej politike ST.

(5) sprístupnenie niektorých miestnych vedení konkurencii skomplikuje modernizáciu siete Slovenských telekomunikácií, a.s., - zaostávanie za krajinami EÚ

Nie je pravda. Iba zmodernizovaná sieť môže byť predmetom 'Local loop' unboundlingu, t.j. liberalizácie. Nevieme si predstaviť, ako by sa už raz zmodernizovaná sieť mala ešte viac modernizovať. Navyše, vlastník koncových vedení bude stále ST.

(6) ak by ceny za sprístupnenie boli stanovené pod úrovňou nákladov, nový operátor by podnikal na náklady Slovenských telekomunikácií, a.s. vyžaduje viac technickej spolupráce a koordinácie medzi operátormi vyžaduje predĺženie podrobnej regulácie a intervencií

Nie je pravda. Ceny nikdy nebudú stanovené pod úroveň tzv. "SKUTOČNÝCH" nákladov Slovenských telekomunikácií, ktoré nechcú zverejniť. Tieto náklady budú podložené účtovne.

(7) Regulovanie cien za prenájom okruhov by bolo krokom späť v protiklade s liberalizáciou

Nie je pravda. V krajinách EU sú ceny regulované a ich internetový trh zažíva neuveriteľný rozmach práve na tomto základe - napr. DSL pripojenie má v len v Nemecku 2,2 milióna užívateľov. Tu konkrétne odporúčame pozrieť si jeden článok na www.isdn.cz o regulácii trhu, ktorý vyšiel minulý týždeň. Link: http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=3509

.
Jozef Dúhaček

Neprehliadnite: