Eurotel vs. Orange, časť 1.- Paušály

Juraj Filo  /  27. 01. 2004, 00:00

Veľa ľudí na Slovensku, ktorí potrebujú byť v mobilnom spojení, či už so svojimi známymi, zákazníkmi alebo z akéhokoľvek iného dôvodu si často kladú otázku, pre ktorého mobilného operátora sa rozhodnúť. V prvej časti nášho porovnania oboch spoločností sa budeme venovať ich ponuke pre post-paid zákazníkov, teda pre užívateľov mesačných programov služieb GSM.

Hneď na úvod treba poznamenať, že absencia tretieho mobilného operátora značne podkopala zdravie slovenského mobilného telekomunikačného prostredia. Aj z toho dôvodu je základným faktom, že nemožno jednoznačne povedať, ktorí operátor je pre zákazníka lepší. Ponuky oboch spoločností sú zo širšieho pohľadu takmer rovnaké, no ak chceme byť konkrétny a čosi ušetriť zo svojich výdavkov musíme sa riadiť preferenciami zákazníkov (môžu sa rozhodovať na základe ponuky telefónov, podľa toho akého operátora má rodina, či známi, alebo na základe rôznych benefitov ponúkajúcich sa konečnému užívateľovi).

Ponuka telefónov

V minulom období by v tejto oblasti víťazil s veľkou prevahou Eurotel, ktorý poskytoval najširšiu ponuku akciových mobilných telefónov, za príklad sme použili najviac rozšírený paušál 55 Viac, pre ktorý v priemere vždy ponúkal okolo 10 prístrojov rôznych značiek. V Orangei nebývali výnimkou obdobia (leto 2003), kedy si záujemca pre najpoužívanejší Paušál 60, mohol vybrať len z dvoch akciových telefónov. Ponuka Orangeu sa odvtedy postupne rozširuje, no stále nedosahuje šírku ponuky Eurotelu. Ďalším problémom v Orangei je omnoho väčšie znevýhodňovanie zákazníkov (v oblasti ponúkaných telefónov) s nižšími mesačnými programami ako v Euroteli. Kým v Orangei k Paušálu 30 mini máte na výber maximálne zo štyroch akciových telefónnych prístrojov, Eurotel ponúka k programom 20Viac a 20+20Viac v priemere dvojnásobný počet prístrojov (aj keď pri drahších aparátoch je dotovaná suma o čosi nižšia ako pri vyšších paušáloch). Bezpochyby je víťazom v tejto oblasti Eurotel.

Akého má váš priateľ, či známy operátora?

Je táto otázka relevantná? Niekedy áno, niekedy nie. Podľa mojich dostupných informácií si zákazníci objednávajú užívateľské programy podľa toho, koľko v priemere pretelefonujú, tak teda vyzerá aj počet voľných minút paušálu, pre ktorý sa rozhodnú. Väčšina ľudí sa snaží len minimálne prekračovať limit predplatených minút a preto z tohto hľadiska je absolútne jedno akého oprátora má váš známy, pretože voľné minúty platia do všetkých sietí vrátanej pevnej linky Slovak Telecomu.

Iný prípad nastáva ak má zákazník veľmi nepravidelné účty a preto je potom dosť dôležité koľko ho stojí telefonovanie po prevolaní paušálu.

Ďalším faktorom sú aj víkendové alebo oddychové voľné minúty, ktoré zasa nastupujú až po pretelefonovaní predplatených minút a väčšina zákazníkov ich využije len ku koncu fakturačného obdobia, alebo ich nevyužije vôbec. Opäť to ale môže byť významným faktorom pre užívateľov, ktorí sa častokrát rýchlo "zbavia" voľných minút a telfonujú nad ich rámec. Pre porovnanie Orange poskytuje presne taký počet oddychových minút, aké má zákazník množstvo predplatených minút (čiže napr. pri Paušáli 60 - je oddychových minút taktiež 60), Eurotel ponúka dvojnásobok víkendových minút (napr. pri programe 55Viac - 110 víkendových minút). Rozdiel je ale v čase kedy ich možno vyčerpať. Samozrejme v oboch prípadoch po prevolaní mesačného počtu voľnych minút, v Euroteli len počas Víkendov a Sviatkov a v Orangei aj v pracovných dňoch po 22. hodine.

Esemesky

V tomto prípade ponúka znova každý oprátor nejaké iné výhody. Eurtel poskytuje v rámci všetkých mesačných programov 20 SMS počas každého fakturačného obdobia zdarma, Orange takéto zvýhodnenie neposkytuje. Menší rozdiel je však v cenách.

ceny SMS

6:00-9:00,14:00-17:00,21:00-24:00

v ostatných časoch

Eurotel

2,50,- Sk

2,50,- Sk

Orange

1,50,- Sk*

2,- Sk

uvedené ceny sú bez 19% DPH

* platí pre Paušály 60, 120, 250, 500, 1000

Poplatky za Paušály

Vo všetkých prípadoch platí u obidvoch operátorov systém sekundovej tarifikácie od začiatku hovoru.

Eurotel

Programy Viac

voľné minúty

víkendové minúty

mesačný poplatok

20+20Viac

20+20 do ST

-

199,-

20Viac

20

-

199,-

55Viac

55

110

399,-

100Viac

100

200

669,-

200Viac

200

200

1199,-

400Viac

400

400

2199,-

1000Viac

1000

1000

3399,-

uvedené ceny sú bez 19% DPH

Ak chcete v Euroteli uzatvoriť zmluvy bez kúpy akciového telefónu, máte na výber z programov Plus, ktoré popri lacnejších cenách hovorov po vyčerpaní voľných minút umožňujú posielanie SMS správ za 1,80 bez DPH. Musíte však uzatvoriť dodatok zmluve na 24 mesiacov.

Programy Plus

voľné minúty

víkendové minúty

mesačný poplatok

55Plus

55

110

399,-

100Plus

100

200

669,-

200Plus

200

200

1199,-

400Plus

400

400

2199,-

1000Plus

1000

1000

3399,-

uvedené ceny sú bez 19% DPH

Eurotel SMS programy

voľné SMS

mesačný poplatok

250SMSViac

250

289,-

1000SMSViac

1000

799,-

uvedené ceny sú bez 19% DPH

Orange

Paušály

voľné minúty

oddychové minúty

mesačný poplatok

Flexi

10 alebo 50SMS

-

100,-

30mini

30(do Orangeu a ST)

-

169,-

Paušál 60

60

60

399,-

Paušál 60uni

60

60

399,-

Paušál 80my*

80

-

449,-

Paušál 120

120

120

789,-

Paušál 250

250

250

1399,-

Paušál 500

500

500

2299,-

Paušál 1000

1000

1000

3199,-

uvedené ceny sú bez 19% DPH

* pre Paušál 80my je okrem 80 oddychových minút, 20 SMS a 5 obr.správ zdrama

Orange SMS paušály

počet voľných SMS

mesačný poplatok

Paušál SMS 500

500

400,-

Paušál SMS 2000

2000

1500,-

uvedené ceny sú bez 19% DPH

A koľko zaplatíte keď prevoláte voľné minúty?

Eurotel-programy Viac

do siete EuroTel

na pevnú linku ST

do siete Orange

špička: 8.00 - 18.00
v pracovné dni

špička: 8.00 - 18.00
v pracovné dni

špička: 7.00 - 19.00
v pracovné dni

počet min.
prevolaných v euroTeli

v špičke

mimo špičky

cez víkend

v špičke

mimo špičky

cez víkend

v špičke

mimo špičky

cez víkend

20+20Viac

9

450

1

9

450

250

10

5

5

20 Viac

9

450

1

9

450

250

10

5

5

55 Viac

8

250

1

8

250

250

10

5

5

100 Viac

6

250

1

6

250

250

10

5

5

200 Viac

0-2000

4

2

1

4

2

2

10

5

5

nad - 2000

6

3

150

4

2

2

10

5

5

400 Viac

0-1000

2

1

1

3

2

2

8

5

5

1000 - 2000

4

2

2

3

2

2

8

5

5

nad 2000

6

3

3

3

2

2

8

5

5

1000 Viac

0-1000

2

1

1

2

2

2

6

5

5

1000 - 2000

4

2

2

2

2

2

6

5

5

nad 2000

6

3

3

2

2

2

6

5

5

Ceny sú uvedené v Sk/min bez 19% DPH.

Eurotel-programy Plus

do siete EuroTel

na pevnú linku ST

do siete Orange

špička: 8.00 - 18.00
v pracovné dni

špička: 8.00 - 18.00
v pracovné dni

špička: 7.00 - 19.00
v pracovné dni

Prevolané min. v sieti EuroTel

v špičke

mimo špičky

cez víkend

v špičke

mimo špičky

cez víkend

v špičke

mimo špičky

cez víkend

55Plus

6

185

075

8

250

250

10

5

5

100Plus

0-2000

450

185

075

6

250

250

10

5

5

nad - 2000

6

250

1

6

250

250

10

5

5

200Plus

0-2000

3

150

075

4

2

2

10

5

5

nad - 2000

6

3

150

4

2

2

10

5

5

400Plus

0-1000

150

075

0,75

3

2

2

8

5

5

1000 - 2000

3

150

150

3

2

2

8

5

5

nad 2000

6

3

3

3

2

2

8

5

5

1000Plus

0-1000

150

075

075

2

2

2

6

5

5

1000 - 2000

3

150

150

2

2

2

6

5

5

nad 2000

6

3

3

2

2

Ceny sú uvedené v Sk/min bez 19% DPH.

Eurotel-SMS programy

Hovory do všetkých sietí v SR

Dátové a faxové hovory

v špičke - 800 až 1800

mimo špičky

cez víkend

v špičke - 800 až 1800

mimo špičky

cez víkend

250 SMSViac

15

10

5

10

5

5

1000 SMSViac

10

5

5

10

5

5

Ceny sú uvedené v Sk/min bez 19% DPH.


Orange

- Hovory v mobilnej telekomunikačnej sieti Orange Slovensko
-
Hovory do ostatných sietí
-
Flexi

!!! informácie o tarifikácii hovorov v sieti Orange nájdete na tejto stránke !!!


Doplnkové služby

EuroTel aj Orange ponúkajú svojim zákazníkom aj širokú paletu doplnkových služieb, ale tieto oblasti už zrejme nepatria medzi tie kľúčové, podľa ktorých sa užívateľ rozhoduje o výbere mobilného operátora. Spomeniem len tie najdôležitejšie.

Aktivácia Služieb CLIP
Orange – 200,- Sk
Eurotel* - 300,- Sk (zdarma od 200Viac)

Aktivácia služieb CLIR je zadarmo.

Ceny sú uvedené v Sk bez 19% DPH. Neplatia sa žiadne mesačné poplatky.

*v Euroteli je aj možnosť využiť body z vernsotného klubového programu pre aktiváciu  týchto služieb


Informácie o prevolaných minútach

Orange- prostredníctvom telefonickej linky alebo SMS
Eurotel- prostredníctvom internetu, telefonickej linky alebo SMS


Presun voľných minút

Orange- aktivácia od Paušálu 30mini - aktivácia 0,-Sk, mesačné poplatky: 0,-Sk
Eurotel- aktivácia 100,-Sk, mesačné poplatky pre programy Viac 19,- Sk bez DPH, pre programy Plus 9,-Sk bez DPH mesačne.

Popri klasických doplnkových službách sa čas od času objavujú mimoriadne ponuky, kde je možné aktivovať si nejakú službu za zvýhodnených podmienok, tieto akcie sú ale určené zväčša len pre nových zákazníkov.


Aktivácie mesačných programov*

Orange: 790,- bez DPH pre všetky programy
Eurotel: 399,- bez DPH, zdarma pri kúpe akciového mobilného telefónu
*ceny sa môžu veľmi často meniť

Aj fakty z tejto poslednej rubriky môžu v zásadnej miere ovplyvniť výber oprátora, takýto markantný rozdiel je azda len v tejto oblasti.


Záver

Dúfame, že naše porovnanie vám napomôže pri výbere mobilného operátora. Nezabudli sme ani na užívateľov pre-paidových, čiže predplatených služieb (Prima a Easy), pre ktorých nabudúce pripravíme porovnanie týchto produktov Orangeu a Eurotelu.

Poplatky za jednotlivé služby sa môžu často meniť, pre najaktuálnejšie informácie volajte Eurotel, služby zákazníkom 123456(zo siete ET), 0903 903 903 (zo všetkých sietí v SR) Orange,zákaznícka linka 905(zo siete Orange), 0905 905 905 (zo všetkých sietí v SR)

Juraj Filo
georgefilo@web.de
Zdroje údajov: www.eurotel.sk a www.orange.sk

Neprehliadnite: