Bill Gates zajtra na Slovensku aj s Mikulášom Dzurindom!

Tlačový servis  /  26. 01. 2004, 20:30

V utorok 27. januára 2004 o 18.00 hod. sa predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda stretne v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave s predsedom predstavenstva a hlavným softvérovým architektom spoločnosti Microsoft Billom Gatesom. Premiér Mikuláš Dzurinda bude počas rokovania s Billom Gatesom prezentovať cieľ vlády SR podporovať rozvoj informačnej spoločnosti a jej koncepčné budovanie na Slovensku. Pôjde teda najmä o zviditeľnenie sa premiéra a PR tejto krajiny.

Spoločne prerokujú možnosti partnerstva, najmä v oblasti školstva a vzdelávania, ale aj modernizácie verejnej správy a rozvoja softvérového priemyslu.
Budovanie informačnej spoločnosti a zlepšovanie internetovej dostupnosti pre obyvateľov SR, vytvárajúce predpoklady pre zlepšenie kvality občanov, zefektívnenie štátnej správy, ako aj skvalitnenie podnikateľského prostredia, patria medzi osobné priority predsedu vlady SR Mikuláša Dzurindu.

S cieľom rozvíjať informačnú spoločnosť na Slovensku a v súvislosti s blížiacim sa vstupom SR do Európskej únie sa vláda SR zaviazala plniť úlohy vyplývajúce z Akčného plánu eEurope+. Iniciatíva je rámcovým akčným plánom korešpondujúcim s plánom eEurope, pričom pre kandidátske krajiny EÚ sú ciele doplnené o úlohy súvisiace s urýchlením implementácie základných pilierov informačnej spoločnosti. Každá z nich si rozpracovala vlastný akčný plán realizácie iniciatívy eEurope+. Súčasťou stratégie rozvoja informačnej spoločnosti v SR sa stal aj materiál Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu, ktorý vláda SR schválila na svojej 66. schôdzi 21. januára 2004. Proces informatizácie spoločnosti je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR.

Pôjde v poradí o tretie stretnutie premiéra M. Dzurindu s predsedom predstavenstva spoločnosti Microsoft. Predseda vlády SR M. Dzurinda sa s B. Gatesom stretol už v januári 2001 počas Svetového ekonomického fóra v Davose a v decembri 2001 v pražskom hoteli Intercontinental.

Program stretnutia predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s Billom Gatesom v utorok 27. januára 2004

18.00 hod. Bratislava, Hotel Bôrik
Stretnutie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s Billom Gatesom

18.15 hod. Bratislava, Hotel Bôrik
Stretnutie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, ministra školstva SR Martina Fronca a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča s Billom Gatesom

18.45 hod. Bratislava, Hotel Bôrik
Účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a Billa Gatesa na stretnutí ministrov informatiky krajín východnej a strednej Európy „Partnerstvá pre budovanie informačnej spoločnosti“
Na začiatku fototermín

19.35 hod. Bratislava, Hotel Bôrik
Podpis Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Microsoft za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, následne spoločná tlačová konferencia predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a Billa Gatesa

Neprehliadnite: