SK-NIC: Kompenzácie nebudú

Matúš Serdula  /  23. 01. 2004, 00:00

Správca slovenskej národnej domény SK-NIC nebude kompenzovať užívateľov, ktorí svoje domény registrovali v súlade s pôvodným migračným plánom. SK-NIC to včera večer registrátorom domén oznámil emailom. Užívatelia, ktorí sa riadili pôvodnými informáciami od SK-NICu svoje domény premigrovali aj niekoľko mesiacov pred deaktiváciou, čo zvýšilo ich náklady na registračné poplatky za domény.

SK-NIC si myslí, že „Registrátori nezvládli spracovanie agendy svojich zákazníkov v stanovenom termíne“. Prostredníctvom Asociácie poskytovateľov internetu a Združenia poskytovateľov webhostingu požiadali o posunutie termínu deaktivácie nepremigrovaných domén, čomu SK-NIC „v záujme zachovania kontinuálnej funkčnosti slovenského internetu, po dôkladnej analýze a na základe konzultácie so zodpovednými orgánmi vyhovel“.

Na základe týchto skutočností SK-NIC nevidí žiaden dôvod kompenzácií. „Nový systém užívateľovi od prvého dňa umožňuje v plnom rozsahu využívať neporovnateľne vyššiu kvalitu služieb, bezpečnosti a komfortu“, uvádza SK-NIC. V závere emailu SK-NIC vyjadril svoju snahu registračný systém neustále vylepšovať.

Súvisiace články:

Sekcia domény

Migrácia domén: v nevýhode tí, čo zaplatili načas

SK-NIC už za domény zinkasoval 17 až 26 miliónov Sk

Deaktivovaných bolo zatiaľ vyše 10 tisíc domén

 

Neprehliadnite: