Slovensko sa vydalo na cestu k informačnej spoločnosti

Tlačový servis  /  23. 01. 2004, 00:00

Vláda SR prijala Stratégiu informatizácie spoločnosti. Urobila tak významný krok na ceste informatizácie Slovenska. Stratégia tak vytvára výhodné podmienky pre začatie procesu, na konci ktorého je efektívna verejná správa a nižšia korupcia.

Demokratická strana víta rozhodnutie Vlády SR, ktorá prijatím Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a jej akčného plánu, urobila významný krok, po ktorom sa Slovensko môže vydať na cestu k informačnej spoločnosti. Prijatá stratégia vytvára podmienky pre naštartovanie procesu, na konci ktorého je aj efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, efektívna verejná správa, transparentnosť a nižšia korupcia vo verejnej správe.

V rámci prijatého Akčného plánu sú niektoré úlohy, ktoré Demokratická strana považuje za prioritné a preto by sa mali začať realizovať okamžite. Ide najmä o audit čerpania finančných prostriedkov na rozvoj informatiky v jednotlivých rezortoch, vytvorenie portálu pre online verejné obstarávanie a novelizovať niektoré zákony a prijať nový zákon o informačných systémoch verejnej správy.

Demokratická strana je pripravená aktívne pomáhať pri realizácii úloh, ktoré zo stratégie informatizácie vyplývajú.

Neprehliadnite: