Podobajú sa logá ST a Energotelu?

Matúš Serdula  /  20. 01. 2004, 00:00

Rebranding Slovenských telekomunikácií za niekoľko miliónov korún priniesol aj nové logo, ktoré sa skladá z dvoch polmesiacov. Podobný grafický základ s dvoma polmesiacmi má aj logo konkurenčnej telekomunikačnej firmy Energotel. Stanovisko ST si môžete prečítať v článku.

Podobajú sa logá Slovak Telecomu a Energotelu?

Slovak Telecom
Slovak Telecom
www.telecom.sk

Energotel
Energotel
www.energotel.sk

O tejto téme si môžete prečítať aj v Hospodárskych novinách v článku Energotel namieta proti logu Telecomu.

Stanovisko spoločnosti Slovak Telecom vo veci údajnej zameniteľnosti loga 

Spoločnosť Slovak Telecom nepovažuje svoje nové logo za zameniteľné so spoločnosťou Energotel, a.s. a vyjadrenia tejto spoločnosti v médiách vníma ako snahu o získanie publicity.

Spoločnosť Slovak Telecom postupovala pri registrovaní nového loga v zmysle všetkých platných predpisov. Nové logo bolo na Úrade pre priemyselné vlastníctvo SR (ÚPV SR) prihlásené ako originálne označenie dňa 17. septembra 2003 a vo Vestníku ÚPV SR bolo zverejnené v decembri 2003.

„Z hľadiska vizuálneho, grafického, významového a fonetického stvárnenia považujem toto označenie ako celok za dostatočne odlišné, aby nemohlo dôjsť v očiach spotrebiteľskej verejnosti k ich zámene, aj keď by boli používané pre zhodné tovary a služby“, uviedol Ing. Peter Hojčuš, európsky patentový zástupca.

„V budúcnosti už nechceme komentovať stanoviská spoločnosti Energotel, a.s. prostredníctvom médií. Pokiaľ má spomínaná spoločnosť určité pochybnosti, môže sa obrátiť priamo na Úrad pre priemyselné vlastníctvo SR a požiadať ho oficiálne stanovisko k údajnej zameniteľnosti lôg. Naše argumenty sú však jednoznačné a potvrdené aj nezávislými odborníkmi v oblasti dizajnu a patentového práva“, povedal Ján Kondáš, viceprezident pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom.

Súvisiace články:

Slovak Telecom má nový firemný web!

Rebrandingová kampaň ST už začala

Neprehliadnite: