Tlačový hovorca sa stal šéfredaktorom Vestníka

Tlačový servis  /  19. 01. 2004, 14:39

Roman Vavro, tlačový hovorca a šéfredaktor interného štvrťročníka Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), sa stal od 1. januára 2004 aj šéfredaktorom Vestníka TÚ SR.

„Veľmi si vážim vysokú dôveru voči mojej osobe a mojim schopnostiam, ktorú mi preukazuje Telekomunikačný úrad SR. Zodpovedať za vestník je pre mňa niečo nové, napriek tomu verím, že nesklamem a vestník bude dôsledne plniť informačné povinnosti stanovené zákonom.“

TÚ SR začína, podľa zákona o elektronických komunikáciách, od januára 2004 vydávať Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Vestník bude vychádzať podľa potreby. Obsahom budú rozhodnutia úradu, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu. Objednávky vybavuje Výskumný ústav dopravný, a.s., ktorý zabezpečuje aj tlač, distribúciu a ďalšie práce.

Neprehliadnite: