Ako mení internet jazyk Slovákov?

Thomas Ulej  /  12. 01. 2004, 00:00

Určite mi dáte za pravdu, že o súčasných trendoch vo vývoji jazyka sa dnes hovorí oveľa viac ako inokedy – reč je zväčša o znižujúcej sa úrovni prejavu vo všetkých vrstvách obyvateľstva, o snahe „zjednodušovať“ formu jazyka a namiesto pôvodných slovenských výrazov čím ďalej tým viac prisvojovať si ich inojazyčné ekvivalenty. Ako však mení jazyk internet? Napomáha mu? Ničí ho? Zmapovať túto otázku bolo cieľom prvého rozsiahlejšieho dokumentu uverejnenom na serveri DISK.SK.

Stiahnite si kompletný dokument!

PDF verzia dokumentu (159 kB) 
DOC verzia dokumentu (93,5 kB)
TXT verzia dokumentu (34 kB)

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, ktorý vám prinášame, som sa rozhodol, celé jeho znenie uverejniť vo svojej samostatnej forme, pričom v nasledujúcich riadkoch ponúknem úryvok z druhej kapitoly. Kompletný dokument má približne 12 strán a 30 000 znakov, pričom jeho cieľom bolo vytvoriť akýsi prvý ucelenejší pohľad na jazykovú stránku slovenského internetu. Rád privítam akékoľvek pripomienky v diskusii pod týmto článkom.

KULTÚRA SLOVENČINY NA INTERNETE (úryvok)

O neradostnej situácii z hľadiska gramatiky sa toho na Slovensku vo všeobecnosti popísalo mnoho – učitelia poukazujú na nezáujem mladých ľudí o bezchybnosť ich písomného vyjadrovania – toto sa potom prenáša aj do písomného styku v dospelosti a v celkových meradlách dnes dospievame k názoru, že úroveň dodržiavania gramatiky prudko klesá.

Internet je však v súčasnosti na tom ešte oveľa horšie. Existuje tu len mizivé percento ľudí, ktorí sa vyjadrujú i po gramatickej stránke na úrovni, korektnosť sa vytráca i z oficiálnych zdrojov - sme svedkami existencie hrubých chýb v titulkoch najnavštevovanejších spravodajských serverov, oficiálne vyjadrenia internetových serverov prípadne iných spoločností obsahujú viacero jazykových nedostatkov. Popíšme si najvýznamnejšie dôvody zanedbávania gramatiky na internete.
2.1 Dôvody zanedbávania gramatiky

1.) Víťazstvo obsahu nad formou

„Podľa mňa nie je dôležitá forma ale obsah. Hlavne aby čitateľ pochopil, čo mu chce autor povedať. Písanie beriem len ako zdržiavanie pri vyjadrovaní myšlienok. Preto nepožívam diakritiku, nerozmýšľam nad gramatikou, slovosled a aj niektoré menšie preklepy mi nevadia.“

Takto charakterizoval svoj záujem o jazyk Michal Truban, odborník na bezpečnosť na internete, tvorca známeho slovenského internetového servera BlackHole.sk. Hľadiska popisu vplyvov pôsobiacich na zvyklosti písomného prejavu na internete pritom možno jeho vyjadrenie považovať za exemplárne. Prečo?

Internet ako pomyselná „informačná diaľnica“ priniesol svetu nový segment služieb – informácie, zároveň však vytvoril prototyp nového človeka, pre ktorého sú dôležité fakty, údaje, informácie a novinky - ako ich vyššia forma potom dáta, programy, hry a podobne. Inými slovami, oveľa dôležitejším je sprostredkovať informáciu ako ju zaobaliť do dôstojnej formy. Forma (čo je v našom prípade práve jazyk a gramatika) začala zohrávať úlohu iba do tej miery, do akej je potrebná k čiastkovému pochopeniu obsahu.

Čitateľ túžiaci po informáciách je ochotný prehliadať chyby ako odmenu za nadobudnutie vedomostí, ktoré mu text prináša. Ignorovanie týchto nedostatkov zo strany návštevníkov potom ďalej vedie tvorcov obsahu k zanedbávaniu kultúry svojho prejavu a toto ma reťazovo opäť vplyv na ďalších ľudí, ku ktorým sa články dostávajú.

To, čo popisuje Truban je reálnym dôsledkom tejto praxe, ktorá sa usadila na internete a má dnes silný vplyv na jazykovú úroveň tohto média. 

Pokračovanie na DISK.SK 

Neprehliadnite: