Ako sa účtujú volania z pevnej linky na mobil? (2. časť)

Matúš Serdula  /  09. 01. 2004, 00:00

Na slovenskom internete sa dnes rozšírili informácie o tom, že Slovenské telekomunikácie účtujú hovory do mobilných sietí aj vtedy, ak volaný účastník hovor neprijme. Všetky odpovede na túto tému od Slovenských telekomunikácií, Orange aj Eurotelu si môžete prečítať v článku na INET.sk.

Otázky o tarifikácii hovorov zo siete Slovenských telekomunikácií do mobilných sietí Eurotel a Orange sme položili všetkým trom spoločnostiam. Z ich odpovedí vyplýva, že za to, kedy sa hovor začne tarifikovať záleží od spoločnosti kde je hovor smerovaný. Sieť do ktorej je hovor smerovaný posiela sieti z ktorej je hovor iniciovaný informáciu o prihlásení volaného. Vtedy by sa mal hovor začať tarifikovať. Zodpovednosť za správne tarifikovanie hovoru teda nesie spoločnosť, do ktorej je hovor smerovaný.

INET.sk
Ak zákazník Slovenských telekomunikácií volá na mobilné číslo (090X YYYYYY), mobil vyzváňa ale hovor nikto nepríjme, zaplatí volajúci rovnako ako keby sa spojenie uskutočnilo?

Slovenské telekomunikácie - Radoslav Bielka

Spojenie hovoru (zostavenie spojenia) je definované takzvaným "prihlásením". V prípade, ak je hovor ukončený v sieti Slovenských telekomunikácií, a.s. (miestne a medzimestské volania), garantujú Slovenské telekomunikácie ,a.s., že "prihlásenie" je zhodné s okamihom zostavenia spojenia, t.j. s okamihom, kedy sa prihlási volaný účastník (respektíve odkazová schránka, fax a pod.).

V prípade ak je hovor smerovaný do inej siete (napríklad do mobilnej siete, alebo v prípade medzinárodného volania), vtedy Slovenské telekomunikácie ,a.s., dostávajú "prihlásenie" od príslušného operátora, v ktorého sieti je hovor ukončený. Tento operátor definuje moment prihlásenia. Slovenské telekomunikácie ,a.s., nemajú v takomto prípade možnosť iným spôsobom zistiť, kedy dochádza k prijatiu volania (mobilným účastníkom), jedine prostredníctvom už zmieneného "prihlásenia" generovaného druhou stranou (mobilným operátorom).

V prípade, že hovor z inej siete je ukončený v sieti Slovenských telekomunikácií ,a.s., tie posielajú "prihlásenie" voči mobilným operátorom v okamihu, keď skutočne dôjde k prihláseniu volaného účastníka v pevnej sieti. Spoločnosť samozrejme očakáva podobne korektný prístup, aj v prípade volaní ukončených v sieťach týchto operátorov.

Vo vyššie spomínaných prípadoch nemajú Slovenské telekomunikácie ,a.s., možnosť automaticky zabrániť nekorektnému posielaniu prihlásenia. Neexistujú totiž žiadne technické prostriedky, ktoré by takéto "prihlásenie" ignorovali a riadili sa pri tarifikácii skutočným prihlásením volaného mobilného účastníka.

Na zaver dovoľte dodať, že sme vďační za takýto podnet, pretože našou snahou je predchádzať takýmto situáciám.

Orange - Peter Tóth
Spoločnosť Orange Slovensko spoplatňuje hovory do iných sietí až po ich prepojení. Hovory, ktoré neboli prepojené, t.j. prezváňanie z našej siete do pevnej nie sú spoplatňované.
Z našej strany nemáme povedomie o tom, že by hovory z fixnej do mobilnej siete boli spoplatňované už počas prezváňania.

Eurotel - Juraj Droba
Spoločnosť EuroTel Bratislava netarifikuje (nespoplatňuje) čas, v ktorom sa náš zákazník pokúša o spojenie s iným zákazníkom v našej, alebo inej sieti.

Touto témou sa INET.sk zaoberal v auguste 2003, kedy bol zverejnený aj článok Ako sa tarifikujú volania z pevnej linky na mobil? .

Súvisiace články:

Ako sa tarifikujú volania z pevnej linky na mobil?

Neprehliadnite: