Ako sme rozbíjali monopol

Peter Polakovič  /  16. 01. 2002, 18:47

K vzniku tohto článku ma podnietila práve prebiehajúca petičná akcia na adrese www.bystro.sk a keďže som už niekoľko podobných protestov na internete zažil, pokúsim sa poskytnúť čitateľovi ich stručný prehľad. Vychádzať budem nielen z vlastných poznámok, ale aj viacerých osobných skúseností s týmto typom akcií.

Bojkot - Internet proti monopolu, 18.11.1998, Česká republika (http://www.bojkot.cz)
Na konci roku 1998 sa uskutočnil v Čechách internetový protest do tej doby v našich končinách nevídaný. V novembri 1998 prebehla mediálne, logisticky aj ľudsky rozsiahla akcia proti zvýšeniu lokálnych telefónnych poplatkov: "Internet proti monopolu je akce, která vznikla jako reakce proti plánovanému 62,5% zdražení lokálních telefónních hovorů, které monopolní provozovatel hlasových telekomunikačnich služeb SPT Telecom plánuje zavést od 1.1.1999. Cílem akce je zajistit výhodnejší tarifní podmínky pro ty uživatele Internetu, kterí se k Internetu připojují po vytáčené telefónní lince a upozornit na zoufalý stav telekomunikačního sektoru." (Bojkot - Internet proti monopolu)
Túto petíciu podpísalo cez internet vyše 90000 používateľov a vyvrcholila bojkotom používania telefónnych liniek firmy SPT Telecom 18.11.1998, ku ktorému sa pridalo viac než 800 najnavštevovanejších českých serverov. Na ľubovoľnom z 800 českých webov vás 18. novembra 1998 privítala iba stránka s oznámením o pripojení sa k Bojkotu.
Tlak verejnosti, ktorý vznikol, jednoznačne prispel k vytvoreniu programu Internet '99. Internet '99 znamenal pre českých užívateľov pomerne lacné nočné a víkednové internetové pripojenie. Tento program fungoval na báze dĺžky pripojenia - čím dlhšie ste boli pripojení, tým lacnejšie vás pripojenie vyšlo. Spomeniem tiež fakt, že v skutočnosti mal byť rok 1999 pre českých surferov rokom rapídneho zvyšovania cien - podobne ako teraz v SR (50% a viac).
Dôležitou poznámkou je tiež to, že demonopolizácia a následný vznik lokálnych telefónnych operátorov už v ČR prebehla, takže neskôr vznikli miestni telefónni operátori, ktorí poskytovali pripojenie na internet za porovnateľné a nižšie ceny (Praha, Brno...) ako SPT Telecom.

Petícia za vypísanie referenda za zrušenie monopolu ST, marec 1999, Slovensko (http://www.sis.sk)
Na začiatku roka 1999 skrsla v zakladateľovi (pre pamätníkov) známeho servera SIS.sk (Slovenská Indiskrétna Služba) myšlienka na vytvorenie petície, po ktorej malo nasledovať referendum za zrušenie monopolu s platnosťou od začiatku roku 2000. Kiežby bola petícia už vtedy úspešná... Narozdiel od našich českých susedov totiž na Slovensku neexistovala silná verejná mienka s prepojením na internet. V ČR boli na internete osobnosti - stačí spomenúť Ondřeja Neffa - ktoré celú akciu Bojkot patrične spopularizovali. Na Slovensku sa zároveň so spustením petície rozbehla aj Jahodová deklarácia, ktorej podstatou bolo aj zablokovanie prístupu užívateľov ST (ST Online) k serverom. Weby, ktoré sa zapojili do Jahodovej deklarácie, vítali užívateľov pripojených cez dial-up Slovenských telekomunistov (pardón, telekomunikácií) s výzvou k zrušeniu pripojenia cez ST a zamedzili ich prístupu ku bežným stránkam servera.
Konečný počet webov, ktoré prístup užívateľom ST zablokovali je pre mňa neznámy, nenašiel som takúto štatistiku ani nikde na internete. Rovnako je to s počtom ľudí, ktorí sa podpísali pod túto fyzickú (papierovú) petíciu. Odhadom to mohlo byť okolo 2000 ľudí.

Petícia proti zvyšovaniu cien telefonického pripojenia, jún 2001, Slovensko (http://www.homer.sk)
Projekt Homer vznikol na podporu malých a stredných webov, ktoré nemajú veľkú šancu presadiť sa na slovenskom Internete samostatne. Jeho cieľom bolo navzájom prepojiť menšie, ale vysoko kvalitné weby rôzneho zamerania do jednej siete pod názvom Homer.
Petíciu proti zvyšovaniu cien ST sme spustili v polovici minulého roku ako reakciu na vopred neohlásené zdražovanie. Slovenský internet to postihlo rázne, čoho dôkazom môže byť aj dnešná návštevnosť slovenských webov. Počet návštev sa znížil, užívatelia sa na weboch zdržiavajú kratšie.
Petícia bežala na stránkach združenia Homer.sk, zapojilo sa do nej niekoľko významných slovenských webov (Gamesweb.sk, Feeha.sk, Sťažnosti.sk, Studentske.sk) a množstvo ďalších menších ju podporilo. Petícia prebiehala elektronicky a jej text bol odosielaný na emailové adresy 150 poslancov NR SR, Telekomunikačný úrad, Protimonopolný úrad, Vládu SR, oficiálnu schránku NR SR, politické strany a v neposlednom rade na email Slovenských telekomunikácií.
Petícia bola najprv hostovaná na serveroch firmy Euroweb, neskôr došlo k jej znefunkčneniu a bola dočasne presunutá na stránku projektu www.Staznosti.sk. Po dočasnom riešení bol narýchlo vybavený hosting u firmy Yegon (www.yegon.sk), ktorej by sme chceli ešte raz poďakovať. Tam petícia bežala ďalej, až po prelomový dátum 1. júla 2001, keď prišlo k zdraženiu.
Spolu sa pod petíciu podpísalo vyše 3000 ľudí, ktorých hlasy boli ignorované nielen samotnými poslancami NR SR (bez výnimky), ale aj Vládou SR, ktorá s dala za úlohu "presadzovať informačné technológie a penetráciu internetu v spoločnosti".

Petícia proti zdražovaniu internetových poplatkov, január 2002, Slovensko (http://www.bystro.sk)
Cieľ: znížiť poplatky ST za internet na rozumnú cenu.
Výsledok: v tomto momente neznámy, avšak blížia sa voľby, takže páni byrokrati a mudrlanti v politických stránách sa začínajú triasť (a od smiechu to nebude). A to je pre občana vždy len dobre.

Na záver by som iba chcel dodať, že akékoľvek zriekanie sa zodpovednosti za reguláciu hovorov na telefónne čísla 019XY zo strany Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) považujem za obyčajný alibizmus. Takýmto spôsobom dáva TÚ SR najavo iba svoju nekompetentnosť. Zároveň vyzývam pánov neschopných byrokratov, aby si uvedomili, že ich pánom je občan. Základná logika predsa káže regulovať všetky hovory, keďže existuje monopol. A aj keby takéto niečo v zákone nebolo uvedené, úradu platenému z peňazí občanov má ísť o blaho občanov a nie blaho monopolného operátora, ktorý zneužíva svoje postavenie na (deformovanom, lebo monopolnom) trhu. Zároveň tiež vyzývam všetkých členov Vlády SR, aby sa zasadili buď za zfunkčnenie TÚ SR alebo jeho zrušenie, nech zbytočne nemrháme peniazmi daňových poplatníkov. Rovnakú výzvu adresujem aj poslancom NR SR, ktorí by nemali zabúdať, odkiaľ sa berú peniaze na ich notebooky a ich surfovanie po internete, nehovoriac o ich finančom zabezpečení.

Daniel Duriš
Autor pracuje ako koordinátor projektu Sťažnosti.sk (http://www.staznosti.sk) a zabezpečoval prevádzku petície združenia Homer.

Neprehliadnite: