Reakcia organizátorov protestu k stanovisku Telekomunikačného úradu SR

Peter Polakovič  /  12. 01. 2002, 00:00

Organizátori protestu proti zvyšovaniu cien internetu na www.bystro.sk (www.telekomunikacie.sk) sú nespokojný s odpoveďou Telekomunikačného úradu SR (ďalej TU) vo veci regulácie cien internetu a vyjadrujú presvedčenie že úrad nielenže môže, ale musí konať vo veči cenovej politiky ST a.s..

TU sa obhajoval svojim rozhodnutim zo dňa 21.7.2000, ktoré nájdete aj na internete. Toto rozhodnutie úradu vychádza z § 32 zakona č. 195/2000 o telekomunikáciach a hovorí o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikacnej siete. V članku 1 tohto rozhodnutia sa uvádza ceny akých služieb podliehajú usmerneniu a skutočné ceny za internet tam nie sú spomenuté. Sme presvedčení že táto obhajoba je irelevantná, nakoľko regulátor urobil chybu v tom že do svojho rozhodnutia nezahrnul službu poskytovania internetu (resp. prenosu dát cez svoje linky) - povinnosť zahrnúť túto službu do svojho rozhodnutia mu vyplýva z § 32 zákona o telekomunikáciach.

Ešte raz pripomíname reakciu Protimonopolného úradu SR - "Protimonopolný úrad SR nemá kompetencie konať vo veci avizovaného zvýšenia cien v oblasti dial up a ISDN pripojenia k internetu, a to z dôvodu, že nakoľko tieto služby su poskytované monopolným prevadzkovateľom ST má simuláciu konkurenčného prostredia prostrednictvom cenovej regulacie výlučne v kompetencii nezávisly regulátor, ktorým v SR je Telekomunikačný úrad SR." Organizátori protestu pripomínajú že túto povinnosť si doteraz TU SR zo zákona neplní.

Organizátori protestu proti zvyšovaniu cien internetu vyjadrujú spokojnosť s iniciatívami ktoré vyvinulo Ministerstva školstva SR, Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií a Občiansko demokratickej mládeže. Sme radi že pán minister Ftáčnik akceptoval našu požiadavku na zníženie dane z pridanej hodnoty zo súčasnej vyššej sadzby (23%) na nižšiu sadzbu (10%) a vyzývame Vládu SR aby sa zjednotila na návrhu novelizácie zákona, ktorá umožní túto zmenu.

Sme radi že sa prebudil aj predseda Vlády SR p.Mikuláš Dzurinda a začal sa zaujímať čo sa reálne na Slovensku deje. Rozvoj informačnej spoločnosti považujeme v súvislosti s rozvojom tejto krajiny za kľúčovú záležitosť. Taktiež sme radi že sa prebudilo k iniciatíve Ministerstvo dopravy pošt a telekomunikácií ako správca 49% vlastníckeho podielu v ST a.s. . Upozorňujeme ale že pokiaľ sa štátne inštitúcie a ich predstavitelia prebudili, internet už cez víkend zdražel o 12%.

Podporujeme iniciatívu Občiansko demokratickej mládeže SR a aj jej projekt www.monopoljezly.sk.

Oznamujeme, že v súčasnosti sa pripojilo k internetovej petícií množstvo ľudí, ktorí vyjadrujú svoj nesúhlas so zvyšovaním cien za pripojenie do internetu Slovenskými telekomunikáciami a.s. a považujú za vysoké už súčasné ceny za pripojenie do internetu a ďalšie zvyšovanie cien pripojenia do internetu pomocou dial up a ISDN považujú za absolútne nepríspustné.

Internetoví používatelia a poskytovatelia internetových služieb sú presvedčený že v Nemecku by si Deutsche Telecom (väčšinový vlastník ST, a.s. s výkonným právom v tejto spoločnosti)
nemohol v žiadnom prípade robiť s cenami za svoje služby to, čo v Slovenskej republike.

Taktiež vyjadrujú a nespokojnosť s výškou DPH na internetové služby vo výške 23%, pokiaľ len v susednej Českej republike je táto hodnta 5%.

Neprehliadnite: