Vyjadrenie Protimonopolného úradu k aktivitám koordinátorov protestu na bystro.sk

Peter Polakovič  /  12. 01. 2002, 00:00

V súvislosti s Vašou výzvou vo veci zahájenie konania voči ST ohľadne zneužívania dominantného postavenia touto spoločnosťou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledovnú informáciu...

12. 1. 2001, www.bystro.sk:

Vážení kolegovia,

v súvislosti s Vašou výzvou vo veci zahájenie konania voči ST ohľadne zneužívania dominantného postavenia touto spoločnosťou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledovnú informáciu:

Protimonopolný úrad SR nemá kompetencie konať vo veci avizovaného zvýšenia cien v oblasti dial up a ISDN pripojenia k internetu, a to z dôvodu, že nakoľko tieto služby su poskytované monopolným prevadzkovateľom ST má simuláciu konkurenčného prostredia prostrednictvom cenovej regulacie výlučne v kompetencii nezávisly regulátor, ktorým v SR je Telekomunikačný úrad SR, ako to aj správne vo vašej výzve uvádzate a ktorý bol zriadený aj za týmto účelom.

Konaním nezavisleho regulátora v predmetnej veci v zmysle zákona o telekomunikáciach by sa mohlo zabrániť možnému porušovaniu cenovej discipliny v zmysle zákona o cenách uplatňovaním neprimeranej ceny podnikateľom v dominantnom postaveni.

V prípade Vášho záujmu sa môže na PMU SR uskutočniť osobné stretnutie vo veci konzultácie uvedeného problému. Myslím si že je veľmi dôležitá kontrola správy veci verejných zo strany občanov a preto Vám úprimne držím palce.

Danica Paroulková
Protimonopolný úrad SR

Neprehliadnite: