Krátke miniinterview - 5 otázok p. ministrovi Macejkovi od severa www.birdz.sk

Peter Polakovič  /  11. 01. 2002, 00:00

Poplatky za pripojenie považujem za vysoké. Veľmi negatívnym krokom bolo hlavne zrušenie lacnej nočnej tarify, ktorá sa v rôznych obmenách a variantoch uplatňuje aj v iných krajinách.

11. 1. 2001, www.bystro.sk:

Odpovede na otázky p. ministrovi Macejkovi:
Zdroj: www.birdz.sk

1. Zdajú sa Vám súčastné telekominkačné poplatky za pripojenie
do siete internet cez telefónnu linku vysoké (nízke, akurátne...)?

Poplatky za pripojenie považujem za vysoké. Veľmi negatívnym krokom
bolo hlavne zrušenie lacnej nočnej tarify, ktorá sa v rôznych obmenách a
variantoch uplatňuje aj v iných krajinách.

2. Uvedomili ste si niekedy, že HODINA SURFOVANIA cez telefónnu
linku v silnej prevádzke stojí viac ako je priemerná hodinová mzda?

Je to zaujímavý pohľad na cenu informácií. Podotýkam, že cena za
internetové (dátové) pripojenie je stále lacnejšia ako bežný hovor
("hlasový") pričom záťaž liniek je rovnaká.

3. Máte pocit, že sa súčastná vláda snaží budovať tzv. e-spoločnosť,
alebo naopak svojim konaním len podporuje monopolné postavenie
ST, ktoré je nezdravé pre rozvoj slovenského internetu?

Postup Slovenských telekomunikácií v oblasti cenotvorby za internetové
pripojenie považuje Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií za
kontraproduktívny a je v rozpore s programom vlády v oblasti informatizácie
a internetizácie spoločnosti. Ministerstvo ako akcionár ST, a.s. vyjadrilo
nespokojnosť s postupom vedenia spoločnosti pri cenotvorbe za internetové
pripojenie. Najprirodzenejší tlak na znižovanie cien však vytvorí
konkurencia, ktorá sa objaví už o necelý rok . Úlohou vlády je vytvárať a
posiľňovať konkurenčné prostredie o čo sa bude snažiť už aj pri najbližšej
novele Telekomunikačného zákona.

4. Môže, podľa Vás, finančná politika Slovenských telekomunikácií
ohroziť rozvoj slovenského internetu, alebo nebodaj zánik celého
slovenského internetu?

S takými dôsledkami v žiadnom prípade nepočítame .

5. Hodláte Vy z Vašej pozície urobiť nejaké kroky, aby ste zabránili
ďalšiemu zvyšovaniu cien zo strany Slovenských telekomunikácií,
ak áno aké?"

Ministerstvo zaslalo vedeniu spoločnosti ST, a.s. výhradu k postupu
pri cenotvorbe za internet. Ministerstvo žiada predstavenstvo ST, a.s. o
prerokovanie tohto problému a o informáciu k riešeniu tejto situácie. Z
pozície akcionára bude Ministerstvo požadovať prehodotenie cien za
pripojenie na internet. Ako sme však už uviedli, najdôležitejšou úlohou
vlády je podporiť rozvoj a etablovanie konkurencie.


Zdroj: www.birdz.sk
Komentár koordinátorov protestu na www.bystro.sk: Čo sa týka štvrtej odpovede, na ministerstve si určite neuvedomujú že cenová politika ST má následky už v súčasnosti - predpokladáme že len od 1.1.2002 sa znížila návštevnosť slovenského internetu o 5%, resp. už o toto číslo mohla byť návštevnosť väčšia pokiaľ by ST nepristúpilo k cenovým zmenám u dial-up pripojenia a ISDN pripojenia. Od 1.7.2002 očakávame pokles návštevnosti slovenského internetu od 30 do 50% (!!!) s postupným ďaľším poklesom. Je úplne jasné ža takýto pokles vyvolá krach väčšiny poskytovateľov internetových služieb.

Neprehliadnite: