Nové lokalizačné technológie umožňujú zasielanie reklamných správ, ako aj hromadných varovných správ na záchranu života

Tlačový servis  /  30. 11. 2012, 00:00

Presné informácie o lokalizácii je možné využiť na cielené reklamné správy užívateľom mobilných telefónov v definovanom území, napr. každému, kto sa nachádza v okolí nákupného centra, na futbalovom štadióne, atď.

 

 

Mobilný telefón je v dnešnej modernej a zároveň hektickej dobe nevyhnutnosťou každého z nás. Využívame ho nie len na telefonovanie, smskovanie, ale aj na surfovanie a celkové získavanie rôznych druhov informácii. V časoch, keď sa firmy snažia prísť s čo najefektívnejšou formou komunikácie na svojich zákazníkov, prináša spoločnosť Ericsson, popredný medzinárodný dodávateľ telekomunikačných technológií a služieb, informácie o ďalšej možnosti využitia lokalizácie v rámci mobilných sietí. Toto technologické riešenie prináša možnosť reklamy cielenej priamo na konkrétnu skupinu ľudí nachádzajúcich sa v oblasti, kde sa koná akcia, na ktorú chceme upozorniť, formou krátkej SMS.

Predstavte si, že obchodné centrum (OC) pripravilo akciu pre svojim zákazníkov, na ktorú by ich rado upozornilo. Veľmi efektívna forma môže byť práve zaslanie krátkej správy s upozornením na akciu na všetkých užívateľov mobilných telefónov, ktorých daný operátor lokalizoval pre vyšpecifikovanú oblasť, v tomto prípade konkrétne nákupné centrum. Samozrejme, spomínaná oblasť na oslovenie a zaslanie sms sa môže rozšíriť na akúkoľvek zadefinovanú oblasť.Momentálne toto riešenie nie je na Slovensku implementované. Mobilní operátori používajú GSM lokalizáciu len na zistenie aktuálnej polohy konkrétneho telefónneho čísla,vyhlásil Marián Bezák, prezident spoločnosti Ericsson na Slovensku.Pre využívanie takýchto služieb je rozhodujúci správne nastavený model medzi operátormi, ich zákazníkmi a zadávateľmi reklamy. Prijmy z takto poskytovanej služby pre jednotlivé značky, ktoré chcú cielene komunikovať na svojich existujúcich ako aj potenciálnych zákazníkov, môžu pomôcť zlepšiť biznis case mobilných operátorov pri zavádzaní inovatívnych služieb.Technológia, ktorá to umožňuje, je založená na tom, že sieť aktívne informuje lokalizačnú platformu o každej zmene polohy zákazníka a vyhodnocuje, či zmena polohy jednotlivých čísel je zaujímavá z hľadiska bežiacej reklamnej kampane v určitej cieľovej oblastinapríklad v nákupnom centre. Ak áno, odošle sa zákazníkovi reklamný oznam. Pre zadávateľa reklamy je hodnota informácie o lokalizácii zákazníkov v danej oblasti veľmi veľká. Existuje veľký dopyt po takejto informácii, nakoľko na základe dosupných informácii vie byť reklama ešte cielenejšia a hodnotejšia pre zadávateľa, lebo je určená len ľuďom nachádzajúcim sa na konkétnom mieste a v konkrétnom čase a nespamuje zákazníkov nezmysluplne, čiže prostriedky na takúto reklamu vynaložené efektívne. Úspešným príkladom takejto implementácie je Telefonica v Českej republike, ktorá od minulého roku ponúka presné cielenie reklamy na svojich zákazníkov aj na základe ich lokalizácie.

Tak, ako je možné využiť túto technológiu pre reklamné účely, je to možné použiť aj na zaslanie správy v prípade nejakej katastrofy, kedy je zákazník v ohroznej oblasti informovaný prostredníctvom hromadnej varovnej správy. Do budúcnosti by bolo možno zaujímavé využívať túto formu na informovanie účastníkov cestnej premávky v prípade hromadnej havárie na ďialnici alebo v prípade dlhého čakania na hraničných priechodoch.


 


 


 


 


 

Neprehliadnite: