ST - technologický partner kongresu ITAPA 2003

Tlačový servis  /  28. 10. 2003, 00:00

V dňoch 27. - 29. októbra 2003 sa v Bratislave koná kongres ITAPA 2003. Slovenské Telekomunikácie, a.s., ako technologický partner kongresu, poskytli kompletné komunikačné vybavenie, ktoré reflektuje najmodernejšie informačné technológie. Zároveň Slovenské telekomunikácie, a.s., formou konferenčných príspevkov aktívne prispejú počas kongresu k formovaniu odbornej diskusie o informatizácii Slovenska.

V dňoch 27. - 29. októbra 2003 bude konferencia ITAPA 2003 hostiť viac ako 100 špičkových IT odborníkov zo Slovenska a z ďalších pätnástich krajín Európy a severnej Ameriky, ktorí budú hovoriť o informatizácii verejnej správy. Slovenské telekomunikácie, a.s., si uvedomujú dôležitosť podujatí ako je ITAPA 2003, a preto sa rozhodli túto konferenciu aktívne podporiť vo viacerých smeroch.

Jedným z prínosov Slovenských telekomunikácií, a.s., pre ITAPA 2003 je zabezpečenie videokonferencie, ktorá vďaka dokonalému prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase umožní v pondelok popoludní spojenie Bratislavy s tisícky kilometrov vzdialeným Washingtonom. Carl Dahlman, expert Svetovej banky, sa takto bude môcť ”osobne zúčastniť” kongresu ITAPA 2003 a v priamom prenose poskytne účastníkom v Bratislave analýzu informatizácie Slovenska zachytenú v jedinečnej prednáške: ”Výzva znalostnej ekonomiky pre Slovensko. Východiská a predpoklady.”

Ďalším dôležitým príspevkom Slovenských telekomunikácií, a.s., k naplneniu cieľov konferencie ITAPA 2003 je aj účasť prednášajúcich zastupujúcich Slovenské telekomunikácie, a.s., na tomto podujatí. Ing. Mária Deckerová, riaditeľka DataCentra, bude v tretí deň konferencie informovať o spoločnom projekte Ministerstva financií SR a Slovenských telekomunikácií, a.s. Projekt je zameraný na vytvorenie komunikačno-technologickej infraštruktúry verejnej správy slúžiacej ako nástroj reforiem. RNDr. Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií, a.s., pre komunikáciu bude hovoriť o ďalšom významnom projekte v oblasti IT, na ktorom momentálne participujú Slovenské telekomunikácie, a.s. Ide o projekt eSlovakia, ktorého cieľom je dlhodobá podpora internetizácie Slovenska a celkový rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku.

Hladký priebeh celej konferencie bude zabezpečený aj vďaka komunikačným technológiám, ktoré v rámci technologického partnerstva poskytli Slovenské telekomunikácie, a.s. Návštevníci ITAPA 2003 tak budú môcť v prípade záujmu práce s internetom využívať technológie aDSL a Wireless pripojenia poskytnuté Slovenskými telekomunikáciami, a.s.

Neprehliadnite: