Čo neviete o doméne .SK

Peter Polakovič  /  28. 10. 2003, 00:00

V poslednom čase sa valilo veľa kritiky na spoločnosť Euroweb za registráciu slovenských domén, neustále nefungovanie sk-nic.sk, odďaľovanie dátumu migrácie, či slabá komunikácia so zákazníkmi. V posledných dňoch a týždňoch sa ale niečo udialo a moju mailovú schránku čoraz častejšie "navštevujú" tlačové správy spoločnosti Euroweb. Považujeme za potrebné dať priestor tejto spoločnosti, dôležitej pre slovenský internet, preto Vám prinášame časť dokumentu z jej "kuchyne". Má pomôcť internetovým používateľom zorientovať sa v novom systéme registrácie domén.

Doména je základným prvkom pre tvorbu adresy na internete a súži k jednoznačnému označeniu miesta v priestore internetu. Slovenská národná doména vznikla v roku 1993.SK-NIC
Národné domény sú v jednotlivých krajinách sveta spravované národnými registrátormi. Národnými registrátormi sú vo väčšine krajín Európy súkromné spoločnosti a neziskové organizácie. Slovenská národná doména .sk bola v čase zrodu slovenského internetu registrovaná spoločnosťou, ktorá sa akvizičným procesom v rokoch 1998/99 stala súčasťou spoločnosti EuroWeb Slovakia, a.s.. Delegovanie prevádzky registrácie Top Level Domains (TLD) je riadené na medzinárodnej úrovni. EuroWeb Slovakia, a.s. je delegovaná medzinárodnou organizáciou pre prideľovanie doménových mien a adries ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ktorá dohliada na registráciu národných domén.


Subjekty registračného systému internetovej domény .sk

Subjekty
· SK-NIC – Národný registrátor TLD . sk (organizačne je súčasťou spoločnosti EuroWeb Slovakia, a.s.)
· Držiteľ Domény – Užívateľ doménových služieb, zodpovedá za obsah stránok
· Registrátor – Užívateľ s prístupom do databázy, zabezpečuje pre Držiteľov Domén služby registrácie domén a platby. Registrátorom je vo väčšine prípadov poskytovateľ internetových, alebo webhostingových služieb.

Vzťahy
· Registrátorská zmluva – Oprávňuje Registrátora registrovať domény v systéme SK-NIC pre Držiteľov Domén.
· Rámcová zmluva - Užívateľ poveruje Registrátora/Registrátorov k registrácii svojich domén a eviduje sa v systéme SK-NIC.
· Zmluva o Doméne – Zmluvu uzatvára Registrátor v mene Držiteľa Domény s SK-NICom. Týmto vzťahom sa užívateľ stáva Držiteľom Domény.
· Zmluva o správe Domény - Upravuje vzťah Držiteľa Domény a Registrátora, vo väčšine prípadov je súčasťou internetových, alebo webhostingových služieb.Pravidlá prideľovania menného priestoru v internetovej doméne .sk
Pôvodný systém registrácie národnej domény vzhľadom na reštriktívne pravidlá, spôsob registrácie a nedostatočnú legislatívu nevyhovoval potrebám rýchlo sa rozrastajúceho slovenského internetu. Nový systém registrácie zabezpečuje slovenským užívateľom bezpečnosť, stabilitu a poskytuje im možnosti aké majú internetové komunity na celom svete.

Hodnota slovenskej domény
Registrácia národných domén je spoplatňovaná takmer vo všetkých krajinách sveta. SK-NIC túto službu poskytoval až do roku 2003 zdarma. Nový systém Pravidiel prináša slovenskému internetu vyššiu kvalitu služieb a bezpečnosti a súčasne stanovuje aj základnú hodnotu slovenskej domény vo výške administratívneho poplatku za registráciu Domény.

Migrácia slovenských domén
Časový harmonogram prechodu do nového systému je definovaný v Migračnom pláne. Nové domény sú automaticky registrované v zmysle nových Pravidiel. Domény registrované v pôvodnom systéme je potrebné preregistrovať – premigrovať do nového systému. Migráciu je možné uskutočniť ešte v priebehu októbra. Nepremigrované domény budú v ďalšej fáze migračného procesu deaktivované, t.j. nebudú funkčné. Deaktivácia nepremigrovaných domén sa začne 3. novembra 2003, pričom nepremigrované domény budú deaktivované postupne v priebehu celého mesiaca. V záujme zachovania funkčnosti domén SK-NIC odporúča ich Držiteľom kontaktovať svojich Registrátorov so žiadosťou o migráciu domén.


10. 1. 2003 Ukončenie prevádzky pôvodného systému

13. 1. 2003 Účinnosť nových Pravidiel v plnom rozsahu.
Nový systém je plne funkčný, všetky operácie sa vykonávajú v zmysle nových Pravidiel. Pre všetky domény je nevyhnutné uzavretie Zmluvy o Doméne. Domény z pôvodného systému sú funkčné.

3. 11. 2003 Deaktivácia Domén u ktorých nedošlo k uzavretiu Zmluvy o Doméne podľa nových Pravidiel.
Všetky Domény, u ktorých k tomuto dátumu nedošlo k uzavretiu Zmluvy o Doméne v zmysle nových Pravidiel budú postupne deaktivované (t.j. nebudú funkčné) v priebehu mesiaca november.

30. 1. 2004 Zrušenie pôvodných Záznamov Domén u ktorých nedošlo k uzavretiu Zmluvy o Doméne podľa nových Pravidiel.
Domény, u ktorých nedošlo k uzavretiu Zmluvy o Doméne v zmysle nových Pravidiel budú zrušené. Tým Držitelia pôvodných Domén stratia možnosť uzavretia Zmluvy o Doméne ohľadne predmetných Domén. Uzavretie Zmluvy o Doméne ohľadne tých istých Domén však nebude umožnené tretím osobám.

1. 3. 2004 Uvoľnenie menného priestoru
Možnosť uzatvárania Zmluvy o Doméne i pre Domény u ktorých došlo k zrušeniu ich Záznamu ku dňu 30.1.2004.


(zdroj: Euroweb)

Neprehliadnite: