Študijný program Kórejské štúdiá s podporou spoločnosti Samsung

Tlačový servis  /  18. 09. 2012, 00:00

Na slávnostnom otvorení štvorročného bakalárskeho programu Kórejské štúdiá sa zúčastnil aj veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku, J. E. Seok-soong Seo.

 

 

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak dnes počas slávnostného otvorenia nového bakalárskeho programu Kórejské štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave venovala 10 tabletov Samsung GALAXY Tab 2 10.1. Symbolický šek o ich poskytnutí prevzal z rúk Petra Tvrdoňa, riaditeľa slovenskej pobočky Samsung Electronics Czech and Slovak, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 

Spoločnosť Samsung pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov. Preto sme privítali rozhodnutie Filozofickej fakulty UK otvoriť tento bakalársky program. Zároveň nás teší, že aj prostredníctvom neho sa slovenskí študenti môžu viac dozvedieť o kórejskej kultúre,“ uviedol pri tejto príležitosti Peter Tvrdoň, riaditeľ slovenskej pobočky Samsung Electronics Czech and Slovak.

 

Tablety budú študentom k dispozícii v Ústrednej knižnici FiF UK, aby mohli využívať informačné zdroje dostupné na internete a uľahčil sa im aj touto formou prístup k vedomostiam.

 

Rozhodnutie spoločnosti Samsung darovať našej fakulte učebné pomôcky v dobe digitalizácie a rozširovaní internetového obsahu nás potešilo. Pevne verím, že spolupráca bude pokračovať aj pri iných projektoch,“ uviedol dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 

Oddelenie koreanistiky vzniklo na Katedre východoázijských štúdií, na ktorej doteraz pôsobili Oddelenie japonológie a Oddelenie sinológie. V súčasnosti má katedra vyše dvadsaťročnú históriu a tri oddelenia. Je jediným pracoviskom na slovenskej univerzitnej pôde, ktoré sa venuje výučbe japonológie, sinológie a koreanistiky.

 

Podnetom na vznik nového študijného programu Kórejské štúdiá boli v prvom rade intenzívne politické a ekonomické kontakty medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou. Kórejské firmy patria medzi najvýznamnejších zahraničných investorov na Slovensku a až doposiaľ neexistovala možnosť na univerzitnej pôde študovať jazyk a kultúru Kórey. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť s výučbou východoázijských jazykov a kultúr bolo prirodzené, že koreanistika vznikla na pôde našej katedry,“ uviedol vedúci Katedry východoázijských štúdií, doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

 

Cieľom nového študijného odboru je vychovať absolventov, ktorí vďaka svojim jazykovým schopnostiam a dobrým znalostiam kórejských dejín, náboženstva, filozofie, literatúry, kultúry i súčasného vývoja prispejú k posilňovaniu väzieb medzi Slovenskom a Južnou Kóreou. Výsledkom bude užšia spolupráca v politickej, hospodárskej, kultúrnej i akademickej oblasti, ktorá bude prínosom pre obidva štáty. V najbližšom období katedra pripraví podklady na akreditáciu dvojročného magisterského študijného programu Kórejské štúdiá.

 

 

 

 

Neprehliadnite: