Kariéra.sk prináša unikátny magazín o práci

Tlačový servis  /  28. 08. 2012, 00:00

Internetový portál Zoznam.sk rozširuje rady svojich obsahových magazínov o novinku s názvom KariéraInfo.sk, ktorá svojim používateľom ponúkne užitočné a praktické rady a inšpirácie z pracovno-právnej problematiky.

 

 

 

Nový magazín je úzko prepojený s pracovným portálom Kariéra.sk, ktorý doteraz okrem štandardnej funkcionality pracovného portálu, obsahoval aj odborné články z pracovného trhu. KariéraInfo.sk zobrazuje texty v prehľadnom layoute, typickom pre magazíny z produktového portfólia Zoznam.sk. Ide o jedinečný špecializovaný projekt, ktorý používateľom zrozumiteľne približuje široké spektrum odborných dát z pracovno-právnej sféry pripravených v spolupráci s expertmi z odvetvia personálneho menežmentu.

 

KariéraInfo.sk sumarizuje informácie uľahčujúce zvládnutie pracovného pohovoru, sformulovanie životopisu či motivačného listu. Ponúka servis zamestnancom, ako aj zamestnávateľom a venuje aj prehľadom mapujúcim zmeny v zákonoch, daniach, odvodoch a rôznych ďalších povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Filip Kuna, vedúci produktového oddelenia Zoznam.skPracovný portál Kariéra považujeme za jeden z kľúčových produktov našej spoločnosti s veľkým potenciálom. Z toho dôvodu sme investovali do jeho ďalšieho rozšírenia, aj v takejto podobe. Hoci odborné články a informácie z oblasti pracovného trhu poskytujeme niekoľko rokov, rozhodli sme sa venovať tejto tematike v samostatnom obsahovom magazíne. Pri jeho tvorbe sme kládli dôraz na vylepšenie kvalitatívnej úrovne odborného poradenstva a používateľom ukazujeme nové spôsoby ako si hľadať prácu. Zároveň u nás nájdu aj informácie o najaktuálnejších legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvňujú ich pracovný život.

 

 

Viac na www.karierainfo.sk

Neprehliadnite: