Renault prešiel na súkromný cloud od HP

Tlačový servis  /  27. 08. 2012, 00:00

Služby HP Utility Services podporujú vývoj nových telematických nástrojov pre dopravu s nulovými emisiami

 

 

Spoločnosť HP oznámila, že francúzska automobilka Renault S.A. začala využívať riešenie HP Utility Services, ktoré podporí vývoj nových, vysoko inovatívnych telematických služieb pre automobily, vybavené elektrickým pohonom.

 

Vďaka aliancii so spoločnosťou Nissan je Renault štvrtou najväčšou automobilkou na svete a lídrom v oblasti autodopravy s nulovými emisiami. Renault a Nissan spoločne investovali obrovský kapitál do vývoja elektrických automobilov, lítium-iónových akumulátorov a inovatívnych telematických služieb.

 

Elektronické telematické systémy sprostredkúvajú vodičom automobilov prehľadné informácie o výsledkoch nepretržitej kontroly akumulátorov vo vozidle, rýchlosti ich nabíjania, či umiestnenie najbližšej dobíjacej stanice. Rovnako tak dokážu prijímať aj aktuálne dáta s on-line aktualizovanými dopravnými informáciami, či spolupracovať s aplikáciami, založenými na cloud computingu, ako je napríklad PAYD poistenie (Pay-As-You-Drive, poistenie vozidla s pohyblivou výškou poistného podľa počtu najazdených kilometrov).

 

Renault si vybral služby HP Enterprise Cloud Services, ktorých základom sú špecializované služby pre zaistenie maximálnej dostupnosti celoeurópskej IT infraštruktúry a správu technických aplikácií. Tieto služby tiež zabezpečujú operatívne prideľovanie výpočtovej kapacity podľa aktuálnej potreby jednotlivých procesov a spoločnosti poskytujú väčšiu flexibilitu pri plnení jej obchodných stratégií, s dôrazom na čo najnižšie prevádzkové náklady.

 

Predkonfigurovaná a náročnými testovacími procesmi preverená HP konvergovaná infraštruktúra, ktorú má spoločnosť Renault k dispozícii, je prevádzkovaná v maximálne zabezpečenom dátovom centre štandardu TIER 3(1) vo francúzskom Grenoble. Renault má jej prostredníctvom k dispozícii rýchly prístup k najmodernejším zariadeniam HP – serverom, dátovým úložiskám, sieťovej infraštruktúre, či vysoko účinným technológiám pre napájanie a chladenie.

 

Ekonomicky výhodné riešenie HP ponúka vysoko automatizované procesy, znižujúce časovú náročnosť, náklady a zložitosť procesov, prostredníctvom ktorých Renault uvádza svoje nové kľúčové aplikácie do výroby. Vstavané nástroje pre inteligentnú obnovu technológií a flexibilné prideľovanie výpočtovej kapacity zaisťujú, aby IT infraštruktúra spoločnosti Renault bola dostatočne výkonná a dokázala sa operatívne prispôsobovať súčasným i budúcim požiadavkám.

 

Pre financovanie služieb HP si Renault vybral pružný model „Pay-As-You-Go“ – platby podľa množstva a druhu reálne využívaných služieb. Vďaka predvídateľným priebežným nákladom Renault podstatne znížil vstupné kapitálové investície a dokázal vytvoriť oveľa presnejší dlhodobý rozpočet. Model pružného financovania umožňuje vykonávať aj priebežné úpravy podľa aktuálnych potrieb a obchodných zámerov, pričom zaistí dodržanie jestvujúcich dohôd o úrovni služieb a vysokú úroveň bezpečnosti, ktorú Renault očakáva.

 

Kombinácia HP technológií a služieb cloud computingu nám pomáha vytvárať inovatívne riešenia na mieru, ktoré zákazníci, ako je napríklad Renault, potrebujú pre efektívnejšiu prevádzku, optimalizáciu nákladov a plnenie environmentálnych cieľov,“ povedal Gerald Karsenti, prezident a výkonný riaditeľ HP France.

 


 

  1. Dátové centrum s parametrami TIER III ponúka redundanciu systémov N+1, teda maximálne ročné výpadky systémov, spôsobených infraštruktúrou v rozsahu do 1,6 hodiny, čo predstavuje 99,982 %-nú dostupnosť dát.

 

Neprehliadnite: