Ruckus Wireless sa dostáva na 3. miesto v predaji podnikových WLAN

Tlačový servis  /  18. 07. 2012, 00:00

Na základe prieskumu spoločnosti Gartner, ktorá je jedným z popredných svetových odborníkov pre výskum a poradenstvo v oblasti informačných technológií, se Ruckus Wireless v prvom štvrťroku roku 2012 umiestnil na treťom mieste v počte predaných zariadení pre podnikové WiFi siete s 12 % podielom na trhu. Zároveň je trvale najrýchlejšie rastúcou firmou v tomto segmente s medziročným nárastom cez 300 %, ktorý je úplne unikátny.

 

 

Alternetivo

Spoločnosť Alternetivo bola založená v roku 1996. Už od samého začiatku boli všetky aktivity spoločnosti založené na vysokej odbornosti a hlbokej znalosti moderných komunikačných technológií. Ako na producentoch nezávislý dodávateľ komunikačných riešení môže pre svojich zákazníkov vyberať tie najlepšie produkty, ktoré sa na celosvetovom trhu objavia. Spoločnosť Alternetivo sa zameriava na distribúciu, technickú podporu a konzultácie v oblasti dátových technológií pre podnikové siete i siete telekomunikačných operátorov. 

asný tým spoločnosti Alternetivo je zložený zo špičkových odborníkov, ktorí majú všetky znalosti o dostupných zariadeniach a štandardoch, skúsenosti z celej rady projektov a odborné certifikáty výrobcov. Kvalitu iste dokumentuje aj skutočnosť, že Alternetivo poskytuje celú radu školení, z ktorých väčšina je oficiálnym školením výrobcov.

Pre svojich zákazníkov poskytuje Alternetivo i konzultačné služby, ktoré sú flexibilne realizované podľa konkrétnych potrieb zákazníka – od návrhu koncepcie rozvoja siete, cez štúdie a projektové dokumentácie až po odborné oponentúry projektov tretích strán.

Široké spektrum ponúkaných produktov tvorí kompletné riešenie komunikačnej infraštruktúry pre podniky a telekomunikačných operátorov.

Neprehliadnite: