Objavte potenciál internetových trhov regiónu CEE

Tlačový servis  /  19. 07. 2012, 00:00

Gemius a IAB Europe zverejnili 3. ročník správy "Do you CEE?"

 

 

Rok 2011 bol pre internetové trhy strednej a východnej Európy veľmi úspešný. Celkový počet užívateľov internetu sa v regióne CEE medziročne zvýšil o 9,2%, teda o viac ako 12 miliónov nových užívateľov internetu. V dôsledku toho rástli aj výdavky na online reklamu a to o tretinu v porovnaní s rokom 2010. Výrazný medziročný nárast výdavkov do online reklamy bol zaznamenaný napríklad na Slovensku, kde tieto investície vzrástli takmer o 30%.

Rok 2011 priniesol pozoruhodné zmeny v oblasti sociálnych médií, mobilného internetu, online videa či hromadného nakupovania. Na niektorých trhoch regiónu (napríklad v Bielorusku, Lotyšsku, Poľsku, Rusku a na Ukrajine) prebiehal súboj medzi medzinárodným gigantom Facebookom a silnými lokálnymi sociálnymi sieťami. Užívatelia internetu v regióne CEE začali tiež viac využívať mobilný internet, smartphony a tablety. Významne sa rozvíjal trh e-commerce, obzvlášť oblasť hromadného nakupovania, ktorá zažila výrazný rast v celom regióne.

Správa "Do you CEE?" sa tiež zameriava na trhový potenciál štátov regiónu CEE a skúma súčasný stav rozvoja oblasti internetu v celom regióne. V roku 2011 dosiahol počet užívateľov internetu takmer 143,5 milióna a online populácie rástli takmer vo všetkých analyzovaných štátoch. V roku 2011 malo v strednej a východnej Európe najviac internetových užívateľov Rusko, kde žije 38,3% online populácie regiónu CEE.

 

Rusko je nielen najväčším, ale aj jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich trhov strednej a východnej Európy. Medziročný nárast internetovej populácie tu dosiahol 11,7% a Rusko tak obsadilo tretie miesto v rebríčku najrýchlejšie rastúcich online populácií regiónu. Najväčší rast online populácie bol zaznamenaný na najmenej vyspelých trhoch CEE, v Bielorusku a na Ukrajine. V decembri 2011 dosiahla ukrajinská online populácia 13,5 milióna užívateľov (medziročný nárast o 19,1%) a bieloruská 4,1 milióna (medziročný nárast o 20,2%). Pohľad na štatistiky týkajúce sa rozšírenia internetu v strednej a východnej Európe dokazuje, že rozdiel medzi západnými štátmi a regiónom CEE je stále veľký. Aj na najvyspelejšom trhu strednej a východnej Európy, Estónsku, je penetrácia internetu oveľa nižšia (76%) ako vo vyspelých krajinách západnej Európy (94% v Holandsku, 91% v Luxembursku a Švédsku a 90% v Dánsku; Eurostat, 2011).

Výrazné zvýšenie počtu užívateľov internetu neuniklo pozornosti obchodníkov a celkový objem výdavkov do online reklamy v strednej a východnej Európe zaznamenal viac ako 30% medziročný nárast. Najväčšie investície do online reklamy boli zaznamenané na ruskom trhu (1,12 miliardy eur). Na ďalších pozíciách sa umiestnili: Poľsko (439 miliónov EUR), Turecko (360 miliónov EUR) a Česká republika (268,9 milióna eur). Najväčší medziročný rast výdavkov na online reklamu bol v roku 2011 zaznamenaný na Ukrajine (59%), v Rusku (56%), Chorvátsku (39,8%), Slovinsku (31,1%) a na Slovensku (29,9%); (zdroj: IAB AdEx 2010, 2011. European Online Advertising Expenditure; Ukrajina: Ad Coalition net).

Neprehliadnite: