Konference Project Management Day 2012

Tlačový servis  /  14. 06. 2012, 00:00

Vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižní soutěže Best Project Management

 

 

Pátý ročník odborné konference Project Management Day proběhl 12. června 2012 v prostorách angelo Hotel Prague. Hlavními tématy konference byly mezinárodní standardy projektového řízení, certifikační autority a srovnání metodik IPMA, PMI a PRINCE2; vzdělávání, motivace a hodnocení projektových manažerů. Program doplnily ukázky vedení konkrétních projektů z praxe a panelové diskuse. Součástí konference bylo slavnostní oznámení výsledků soutěže Best Project Management 2012, kterou vyhlašují společnosti solit project a PRAM Consulting, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young. Nejlepším projektovým manažerem za rok 2011 se stal Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, na druhém místě se umístil René Kubiš ze Slovak Telekom a třetí místo obsadil Vladimír Beran ze společnosti Et netera.

Letošní ročník soutěže přinesl zajímavé a propracované projekty. Jsem potěšen, že se do soutěže hlásí projekty nejenom z tradičních oblastí jako ICT, bankovnictví či procesní změny, ale také například humanitární pomoci,“ komentuje průběh soutěže Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting. „Naplněná kapacita konference a aktivní zapojení posluchačů do živých panelových diskusí pak deklaruje zájem projektových manažerů o vzájemné sdílení zkušeností. Platformu pro setkávání projektových manažerů Project Management Day budeme proto dále rozvíjet,“ dodává.

Kvalita projektů v České republice rok od roku stoupá. Firmy i neziskový sektor dnes kladou stále větší důraz na efektivitu a tak projektoví manažeři musí řídit stále více projektů souběžně. Rostou i nároky na jejich kvalifikaci a inovativní přístup,“ říká Petr Knap, partner společnosti Ernst & Young. „Oproti předchozím letům již není tak významnou příčinou změn v projektovém řízení nejistý ekonomický vývoj. Zdá se, že společnosti jsou již na výkyvy lépe připraveny a dokážou na případné změny při realizaci svých projektů lépe reagovat.“

 

O soutěži Best Project Management 2012

Cílem soutěže Best Project Management je najít a ocenit nejlepší realizovaný projekt a úspěšné projektové manažery v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového managementu a projektový management obecně.

Velkým posunem kupředu je snaha projektových manažerů „prodat“ projekty nejen porotě nebo interně do týmu v průběhu projektů, ale vyzdvihnout projekty také po jejich ukončení. A to v rámci všech dotčených subjektů, které se projektů účastnili, i po mediální stránce,“ říká Marek Čáp, zástupce společnosti solit project. „Je vidět, že projektoví manažeři i po „marketingové“ stránce rostou a uvědomují si důležitost tohoto pohledu na projekt,“ dodává. Tři nejlépe hodnocené projekty, resp. projektoví manažeři roku 2011 jsou:

  1. místo:

Tým projektového manažera Petra Drbohlava a Lucie Kinkorové, Člověk v tísni, o.p.s

Název projektu: Pokrytí potravinových potřeb navracejících se vnitřně vysídlených osob na severu Srí Lanky

Představení projektu: Poslední fáze válečného konfliktu na Srí Lance vyhnala z domovů na 300 tisíc lidí. Cílem projektu bylo podpořit jejich návrat vytvořením pracovních příležitostí pro 3 500 rodin a rehabilitací veřejné infrastruktury. Člověk v tísni byla jedna z prvních mezinárodních nevládních organizací, která získala povolení od srílanské vlády na působení ve válkou zpustošené oblasti

  1. místo:

Tým projektového manažera Reného Kubiše, Slovak Telecom, a.s.

Název projektu: Telekom DataCenter

Představení projektu: Projekt TDC byl největší IT investicí Slovak Telekomu v letech 2010/2011. Projekt zahrnoval výstavbu TDC, výběr vhodného portfolia poskytovaných služeb, spuštění a sledování prodeje a marketingové aktivity až po uvedení do provozu. TDC představuje důležité aktivum, určené zákazníkům, které má přinášet firmě výnosy. Výstavba TDC byla náročná na koordinaci interních i dodavatelských aktivit. Výstavba TDC od položení základného kamene po uvedení do provozu trvala pouze 10 měsíců (celkové trvání projektu 24 měsíců).

  1. místo:

Tým projektového manažera Vladimíra Berana, ET netera, a.s.

Název projektu: Můj Datart

Představení projektu: Důvodem vzniku projektu je záměr přivést co nejvíce registrovaných zákazníků a mít možnost je následně cíleně oslovovat tak, aby v DATARTu více a častěji nakupovali. Projekt byl realizován zároveň pro Českou i Slovenskou republiku.

 

Neprehliadnite: