Sharp vyvinul koncentrátorový solárny článok s najvyššou účinnosťou konverzie na svete: 43,5 percenta

Tlačový servis  /  06. 06. 2012, 00:00

Spoločnosť Sharp dosiahla najvyššiu účinnosť premeny slnečného svitu na energiu na svete*1: 43,5 percenta*2 použitím koncentrátorového viacvrstvového solárneho článku. Tieto solárne články využívajú koncentrátorový systém obsahujúci šošovku, ktorá smeruje slnečné žiarenie na články s cieľom výroby elektrickej energie.

 

 

Zložené solárne články využívajú fotoabsorpčné vrstvy vyrobené z materiálov zložených z dvoch alebo viacerých prvkov, ako sú indium a gálium. Základná štruktúra týchto najnovších zložených trojvrstvových solárnych článkov využíva patentovanú technológiu spoločnosti Sharp, ktorá umožňuje efektívne skladanie troch fotoabsorpčných vrstiev, so spodnou vrstvou tvorenou zlúčeninou india, gália a arzenu (InGaAs).

Sharp na dosiahnutie najnovšieho zvýšenia účinnosti využil schopnosť týchto článkov účinne premieňať na elektrinu slnečné žiarenie zhromaždené prostredníctvom troch fotoabsorpčných vrstiev. Optimalizoval taktiež priestory medzi elektródami na povrchu koncentrátorového článku a minimalizoval elektrický odpor článku.

 

Tento najnovší pokrok spoločnosti Sharp bol dosiahnutý vďaka výskumnému a vývojovému úsiliu v rámci projektu „R&D inovatívnych solárnych článkov“ podporovaného japonskou organizáciou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) zameranou na nové energie.*1 Nameraná hodnota 43,5 percenta, ktorá je najvyššou na svete v oblasti koncentrovanej účinnosti konverzie, bola potvrdená nemeckým Fraunhoferovým inštitútom pre solárne energetické systémy (ISE – Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems) *2.

Vzhľadom na ich vysokú účinnosť konverzie sa zložené solárne články zvyknú používať predovšetkým na vesmírnych družiciach. Cieľom spoločnosti Sharp do budúcnosti je aplikovať tento najnovší vývojový úspech do koncentrátorových fotovoltických systémov, ktoré môžu efektívne vyrábať elektrinu pomocou malej povrchovej plochy solárnych článkov, aby boli prakticky využiteľné aj na pozemské účely.

 


 

1 Organizácia pre rozvoj nových energetických a priemyselných technológií (NEDO) je najväčšou japonskou verejnou organizáciou, ktorá podporuje výskum a vývoj, rovnako ako rozvoj nových priemyselných, energetických a ekologických technológií.

2 ISE bol jeden zo zúčastnených členov zo strany EÚ v projekte „NGCPV: Nová generácia koncentrátorových fotovoltických článkov, modulov a systémov“. Spolupráca je súčasťou projektu „Výskum a vývoj inovatívnych solárnych článkov“.

Neprehliadnite: