Servery HP Integrity môžu teraz využívať vylepšený operačný systém HP-UX

Tlačový servis  /  06. 06. 2012, 00:00

Nové vylepšenia HP-UX prinášajú efektívnejšie riadenie prevádzky serverov, väčšiu dostupnosť aplikácií a jednoduchšiu virtualizáciu

 

Spoločnosť HP oznámila dostupnosť vylepšenia operačného systému HP-UX. Zákazníkom okrem iného umožní zvýšiť efektivitu prevádzky serverov a dosiahnuť maximálnu spoľahlivosť najnáročnejších aplikácií, ktoré sú pilierovými v kritických firemných procesoch.

Nové zlepšenia systému HP-UX 11i v3 obsahujú rozšírenie funkcií HP Serviceguard a taktiež nové možnosti na virtualizáciu, vďaka ktorým zákazníci majú možnosť:

 

  • zabezpečiť vysokú dostupnosť kritických aplikácií pre nové technológie z oblasti ukladania dát a taktiež integráciu nových databáz – vrátane podpory riešení HP LeftHand P4000, Sybase ASE 15.7 a Enterprise DB vďaka využitiu ochrany HP Serviceguard failover.(1)

  • zvýšiť efektivitu využitia serverov HP Integrity vďaka virtualizačnému softvéru HP-UX Virtual Partitions (vPars). Pôvodne bol tento nástroj dostupný iba pre servery HP Superdome, najvyšší rad špičkových serverových systémov HP Integrity, teraz je však je HP UX vPars k dispozícii pre všetky servery HP Integrity.

  • zjednodušiť správu virtualizovaných úloh prostredníctvom jediného grafického rozhrania, dostupného ako pre virtualizáciu HP vPars, tak aj pre HP Integrity Virtual Machines 6.1.

  • Optimalizovať systémové zdroje prostredníctvom vyššieho vstupného/výstupného (I/O) výkonu pre aplikácie, ktoré kladú veľké nároky na ukladanie dát, a to vďaka využitiu softvéru HP-UX vPars. Aplikácie môžu pristupovať až k 2 048 diskom v rámci jedného virtuálneho oddielu; softvér HP-UX vPars tak dokáže oveľa lepšie škálovať náročné výpočtové úlohy typické pre kritické podnikové aplikácie či data mining.(2)

  • Znížiť náklady spojené s I/O pre HP Superdome 2 a HP Integrity blade servery o viac než 50 % vďaka optimalizácii a možnosti zdieľať I/O karty naprieč virtuálnymi platformami.

 

Priebežný vývoj systémov HP-UX v kombinácii s inováciami technických služieb HP pre kritické výpočtové úlohy (mission critical computing) významne prispieva taktiež k ďalšiemu rozvoju mission critical x86 architektury. Mission critical architektura x86 je súčasťou projektu HP Odyssey rozvojovej stratégie HP na nasadenie kritických výpočtových úloh na platforme x86. Postupné vylepšovanie kľúčových HP-UX funkcií a ich následný prenos do prostredí Linuxu a rovnako aj Microsoft Windows® tak umožní stále zvyšovať ich dostupnosť, spoľahlivosť a výkon. HP takto chráni investície zákazníkov do HP-UX platformy, okrem iného aj vďaka jej možnému budúcemu rozšíreniu o mission critical platformu x86 s podobnou úrovňou spoľahlivosti, škálovateľnosti a výkonom, ako má HP-UX prostredie.

 

Používatelia platformy HP-UX a HP Integrity znižujú náklady a zvyšujú stabilitu prevádzky

Zákazníci spoločnosti Hewlett-Packard využívajúci systémy HP-UX a HP Integrity získavajú konkurenčnú výhodu v podobe znížených prevádzkových nákladov, vyššej efektivity a stability pre ich kritické aplikácie.

 

Napríklad BayWa Group – mníchovská spoločnosť špecializujúca sa na predaj, výskum a služby v oblasti poľnohospodárstva, stavebných materiálov a energetiky – si vybrala riešenie HP konvergovanej infraštruktúry na konsolidáciu a štandardizáciu svojej SAP infraštruktúry. Platforma HP Superdome 2 jej umožnila zjednodušiť prevádzkové procesy, služby a zvýšiť výkon SAP Application Performance Standard (SAPS) z hodnoty 160 000 na 420 000.(3) Používatelia SAP aplikácií taktiež pocítili 20-percentné zlepšenie odozvy a celkové náklady spojené s využívaním SAP aplikácií boli znížené o viac než 50 % pri každom systéme.(2)

 


  1. Failover ochrana minimalizuje riziko zlyhania IT „uzla“ (siete, servera, storage či systému) napr. vplyvom výpadku napájania, komunikácie, požiaru, problémov s údržbou či ľudského faktoru, ktoré môže viesť k strate pripojenia, prenosu dát alebo služby ako takej. Zabezpečuje redundanciu služieb, aby tieto služby mohli byť nezávislé na funkcionalite jedného uzla. V okamihu, keď pôvodný uzol nie je schopný činnosti, prevezme za neho redundantná štruktúra všetku činnosť.

  2. Odhady založené na internom testovaní a priemyselných dátach.

  3. SAP Application Performance Standard (SAPS) je hardvérová nezávislá jednotka, ktorá popisuje výkon systémové konfigurácie v prostredí SAP.

 


Neprehliadnite: