HP a UniCredit optimalizujú mzdové procesy a správu ľudských zdrojov

Tlačový servis  /  05. 06. 2012, 00:00

Viac ako desaťročnú spoluprácu oboch spoločností teraz rozširuje nový pätnásťročný kontrakt zameraný na dodávku služieb

 

 

Divízia HP Enterprise Services oznámila, že spoločnosť UniCredit Business Integrated Solutions SCpA, celosvetový poskytovateľ služieb so sídlom v Taliansku, podpísala 15-ročnú zmluvu s HP. Predmetom novej zmluvy je optimalizácia mzdových procesov a informačných technológií, týkajúcich sa administrácie ľudských zdrojov a správy podnikových systémov.

Služby, ktoré zaistia naplnenie novej zmluvy, budú zákazníkom poskytované prostredníctvom organizácie ES Shared Service Center SpA v spoločnom vlastníctve.

 

HP pomôže spoločnosti UniCredit začleniť do jej IT infraštruktúry vybrané nástroje na správu ľudských zdrojov a vytváranie mzdových operácií prostredníctvom služieb HP Human Resources and Payroll Services; tieto služby nasadia v pobočkách v Taliansku a Rakúsku. Nový model poskytovania služieb, ktorý vychádza z dlhodobých skúseností HP a technologického know-how spoločnosti UniCredit, vo výsledku banke zaistí zníženie administratívnych nákladov, vyššiu kvalitu transakcií a vylepšené sledovanie miezd.

 

Sme jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe, preto je pre nás dôležité vyhľadávať a vytvárať hodnotné partnerstvá so strategickými hráčmi, aby sme mohli pokračovať v raste a využiť všetky príležitosti pre posilnenie svojej pozície na trhu,“ povedal Massimo Schiattarella, generálny riaditeľ spoločnosti UniCredit Business Integrated Solutions. „HP je spoľahlivým partnerom, ktorý bude podporovať naše kľúčové iniciatívy a umožní nám plne sa sústrediť na uspokojenie požiadaviek širokého spektra našich zákazníkov.“

 

UniCredit prevedie svoju existujúcu platformu pre správu a plánovanie ľudských zdrojov (ERP) na štandardizovaný unifikovaný systém, využívajúci riešenie SAP®. Spoločnosť HP počas tejto transformácie poskytne pre bezproblémový priebeh riešenia HP Applications Transformation a HP Modernization Services. Globálna implementácia SAP aplikácií ponúkne zamestnancom špecifické služby a ucelené portfólio podporných aplikácií a nástrojov.

 

HP bude hostovat SAP platformu spoločnosti UniCredit vo svojich dátových centrách a poskytne jej komplexné spektrum služieb z oblasti infraštruktúry, zabezpečenia a sieťových technológií. Služby HP Data Center Services pomôžu zaistiť vysokú dostupnosť IT služieb, spoľahlivosť operácií a škálovatelnosť jednotlivých procesov, rovnako ako zohľadniť budúci rast výpočtového výkonu.

 

Finančné spoločnosti potrebujú k úspechu na súčasnom trhu identifikovať zdroje pre vytváranie kvalitných a inovatívnych služieb pre svojich zákazníkov,“ povedal Mike Nefkens, senior viceprezident a generálny riaditeľ divízie HP Enterprise Services pre oblasť EMEA. „Z pozície dlhodobého technologického partnera bude HP podporovať kľúčové procesy, zamerané na zlepšenie výkonu a služieb pre zákazníkov spoločnosti UniCredit.“

 

Hewlett-Packard spolupracuje so spoločnosťou UniCredit už viac ako 10 rokov; poskytuje jej služby správy technologickej infraštruktúry, aplikácií, desktopových a tlačových prostredí.

Neprehliadnite: