Veci sa hýbu, hoci pomaly

Katarína Ragáčová  /  06. 10. 2003, 00:00

Nemáte čas ísť na daňový úrad po daňové priznanie? Potrebujete sa zaregistrovať na úrade v mieste svojho trvalého bydliska, a pritom už dávno bývate niekde inde? Žiaden problém. Takúto odpoveď si možno už budeme môcť dovoliť o niekoľko rokov. Dnes ešte musíme osobne prísť na ktorýkoľvek úrad, vystáť si rad a ďakovať úradníčke za jej ochotu. Ako sa volá východisko z tejto situácie?

Odpoveď je jednoduchá - eGovernemnt! Jeho základom by malo byť jednotné vstupné miesto pre občanov a podnikateľský sektor, cez ktoré by s verejnou správou komunikovali. "E-government na Slovensku ešte len začíname budovať," konštatuje Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu. Základom dobrej elektronickej vlády sú tri kroky. Prvé dva už na Slovensku ako-tak fungujú, aj keď kvalita ešte pokrivkáva.

Prioritou je dostatok kvalitných informácií. "Dnes občan, keď si otvorí stránky jednotlivých ministerstiev, zistí, že sa veľmi odlišujú. Niektoré sú na celkom dobrej úrovni, zrozumiteľné a aktuálne, ale stav ostatných je dosť žalostný," mieni M. Ištván. Druhým krokom je mož-nosť stiahnuť si z internetu rôzne formuláre, žiadosti a tlačivá. Ešte stále to však nie je to pravé orechové. Až keď si človek tieto tlačivá bude môcť vyplniť a on-line vďaka elektronického podpisu zaslať na príslušný úrad bez svojej osobnej prezentácie, budeme môcť hovoriť o skutočnom e-governmente. V súčasnosti je tu možnosť niečo podobné urobiť s daňovými priznaniami. Ale ani v tejto oblasti to ešte nejaký čas nebude fungovať úplne on-line. Po zaslaní elektronicky vyplneného dokumentu totiž treba prísť a predložiť aj papierovú podobu priznania. M. Ištván iniciatívu Daňového riaditeľstva hodnotí veľmi pozitívne, keď tvrdí, že aj iné štátne orgány by si mali brať príklad práve z nich.


Nastal správny čas

Zdá sa, že ani poslancom (aspoň nie všetkým) nie je táto téma cudzia. V apríli vznikla na pôde slovenského parlamentu komisia pre informatizáciu spoločnosti, ktorá si za jednu z hlavných úloh zobrala vybudovať e-government. Beáta Brestenská, predsedníčka tejto komisie, tvrdí, že práve teraz nastal správny čas. "Kompetencie prechádzajú smerom nadol a samospráva by preto mala mať záujem skvalitniť, najmä však zefektívniť komunikáciu a spoluprácu s občanom práve cez dobre fungujúci systém e-governmentu," konštatuje B. Brestenská.

Slovensko by si za vzor mohlo zobrať krajiny, ktoré nie sú od neho až tak geograficky vzdialené, ale zato elektronicky sú pre nás skoro nedosiahnuteľné. Bývalé postsocialistické európske krajiny, ako sú Česko, Slovinsko, ale aj Chorvátsko, nás neustále predbiehajú. Veľmi dobre sú v tomto smere hodnotené i škandinávske krajiny, Írsko, Veľká Británia a Nemecko, najmä Bavorsko, ktorého projekt elektronickej vlády sa vysoko vyzdvihuje. Veď napríklad u našich západných susedov už môžu ľudia podávať niektoré daňové priznania elektronicky. V švajčiarskych kantónoch funguje (alebo sa pripravuje) dokonca hlasovanie cez internet, čím sa zvýšila účasť vo voľbách o 13 percent. Veľkým problémom slovenskej spoločnosti ostáva malý záujem verejnosti o podobné projekty. Môže to súvisieť predovšetkým s vekovou štruktúrou obyvateľstva, ale aj s nedostatočne dostupnými informačnými technológiami, ako sú počítače a internet. "Tieto nedostatky môžu teda spôsobiť, že občan nebude mať ani možnosť, a teda ani motiváciu na využívanie e-governmentu," usudzuje M. Ištván. Štát si preto bude musieť stanoviť svoje priority a v nadväznosti na to i prijať či už legislatívne, alebo technické opatrenia. Na to, aby mohla elektronická vláda na Slovensku fungovať, sú teda potrebné dobré podmienky a kvalitné prostredie. "Čo najskôr musíme vytvoriť nezávislý úrad pre informatizáciu spoločnosti alebo ministerstvo informatizácie, ktoré by koordinovalo zavádzanie stratégie a spolupracovalo pri tvorbe e-governmentu so štátnou správou, samosprávou a v neposlednom rade aj s občanmi. Treba, pochopiteľne, dobudovať aj kvalitnú technickú infraštruktúru a hardvérové vybavenie na kvalitnú komunikáciu medzi inštitúciami a občanom. Dôležité sú aj ľudské zdroje. To znamená, že musíme vyškoliť štátnych úradníkov," sumarizuje B. Brestenská. Ani zďaleka sa však jej výpočet nekončí. Ako dodáva, "treba pripraviť nové zákony a tiež novelizovať niektoré existujúce, napríklad nový telekomunikačný zákon, zákon o elektronických komunikáciách, o elektronickom podpise, o verejných informácia a mnohé ďalšie".


Pilotný projekt

Aby e-government mohol fungovať, treba urobiť portál, na ktorom bude mať občan možnosť získavať informácie, využívať elektronický podpis a elektronickú pečiatku pri podávaní formulárov cez elektronickú podateľňu. A tu B. Brestenská zasa len odporúča zájsť do Českej republiky, kde na jeseň už niečo podobné bude fungovať. Až tak pozadu však v tomto prípade nie je ani Slovensko. Pilotný projekt Verejný informačný portál www.obcan.sk funguje od 22. apríla 2003. Jeho prevádzkovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Myšlienka na vytvorenie podobného portálu vznikla ešte v októbri minulého roka z iniciatívy Úradu vlády SR a firmy Microsoft Slovakia. Ďalším partnermi projektu sú Hewlet-Packard Slovakia, Siemens Business Services a Millennium 000.

Štát, a teda aj daňových poplatníkov, jeho prevádzka nič nestojí. Spomínané firmy zadarmo požičiavajú svoje produkty na fungovanie portálu, ktorý je zatiaľ iba v skúšobnej prevádzke. Do konca roka všetky informácie nachádzajúce sa na stránke zabezpečuje firma Siemens, od začiatku budúceho roka by už za aktualizované údaje mal byť zodpovedný Úrad vlády SR. Jakub Čech, zástupca riaditeľa odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy Úradu vlády SR, predpokladá, že do konca septembra by sa mali vychytať všetky muchy, v čom svojimi podnetmi a pripomienkami môžu pomôcť i návštevníci portálu. Od októbra by sa teda jeho prevádzka mala začať naostro. Občan tu nájde informácie, ktoré sú preňho potrebné v styku s úradmi. Môže zistiť, aký je postup pri vybavovaní rôznych preukazov, stiahnuť si z webu tlačivá, zistiť adresy úradov v mieste svojho bydliska s ich telefónnymi číslami a webovými adresami. "Boli by sme, samozrejme, veľmi radi, keby sa mohlo čo najskôr aktívne on-line spolupracovať s úradmi. V tom prípade by občan vyplnený formulár nemusel sám zaniesť na úrad, ale mohol by ho podať elektronicky, čo mimoriadne šetrí čas aj peniaze," konštatuje J. Čech. Aby sa však jeho a, pochopiteľne, aj naše želanie splnilo, bude musieť v Dunaji pretiecť ešte trocha vody.


Katarína Ragáčová

týždenník PROFIT


Čo je to vlastne e-government:

Ide o informatizáciu verejnej správy, zavádzanie počítačových technológií do úradov. E-government znamená nahradenie papierovania prácou na počítači a internetovým prepojením všetkých úradov a úradníkov. A to nielen vnútri úradov, ale aj vo vzťahu k občanom. E-government znamená možnosť vybavovať všetky záležitosti na úradoch kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez internet, a nie osobne s hŕbou papierov s pečiatkami a iba počas úradných hodín. Sú to vlastne úrady, úradníci a úradovanie cez internet.

Čo zabezpečí e-government:

- transparentnosť
- efektívnosť
- prístupnosť
- bezpečnosť

Portál www.obcan.sk

Jadro portálu predstavujú tri základné časti:

a) Prehľad šiestich základných situácií životného cyklu (narodenie, deti a mládež, dospievanie, produktívny vek, seniori, úmrtie) a 12 životných situácií spojených s každodenným životom (bývanie, cestovanie, financie, práca, podnikanie, rodičovstvo a partnerstvo, vzdelávanie, zdravie, voľný čas, životné prostredie, životné krízy, spoločnosť a politika). Pri výbere určitej kategórie a príslušnej podkategórie sa návštevníkovi portálu zobrazia informácie vedúce k vyriešeniu vzniknutej situácie. Potrebné údaje nájdu návštevníci intuitívne podľa situácií a udalostí, ktoré sa v živote človeka vyskytujú.

b) Abecedný prehľad jednotlivých položiek spojených s rozličnými životnými situáciami.

c) Adresár verejnej správy, ktorý je na slovenskom internete takisto novinkou a vypĺňa medzeru, ktorá tu doteraz existovala.


Ďakujeme Profitu za možnosť uverejnenia článku na Inet.sk

Neprehliadnite: