SPUR automatizuje nové procesy pomocou IFS Aplikácií

Tlačový servis  /  10. 05. 2012, 00:00

Spoločnosť SPUR, významný výrobca a dodávateľ plastových výrobkov, sa vzhľadom na plánované rozšírenie vyrábaného sortimentu, snahu o zníženie dodacích lehôt a zefektívnenie plánovania na výrobných linkách, rozhodla nasadiť podnikový informačný systém IFS Aplikácie.

 

Od nového systému ERP mala spoločnosť SPUR veľké očakávania. Chcela nielen dokonale pokryť požiadavky svojich zákazníkov a dodržať výrobné a dodacie lehoty, ale aj automatizovať všetky procesy spojené s výrobou, mať možnosť vyhodnocovať výrobu z hľadiska skutočných nákladov a integrovať logistiku s účtovníctvom. „Pre výber IFS Aplikácií sme sa rozhodli po náročnom výberovom konaní. Rozhodujúcim kritériom výberu bola komplexnosť riešenia a veľmi dobre spracované jednotlivé moduly a ich integrácia v jednej databáze. V neposlednom rade rozhodla jednoduchosť používania a možnosti customizácie celého systému podľa našich požiadaviek“, hovorí Alena Maňasová, vedúca projektu implementácie v spoločnosti SPUR.

Implementácia celého systému, vrátane testovacích prevodov dát, prečíslovania skladových položiek a vytvorenia druhovej klasifikácie všetkých výrobkov, trvala šesť mesiacov. Výzvou bolo špeciálne riešenie čiarových kódov v skladoch, ktoré výrazne ušetrilo čas pracovníkov skladov pri uskladňovaní a expedícii zákaziek a v neposlednom rade ušetrilo aj celkové náklady na logistiku. Ďalšou požiadavkou na dodávateľa systému bolo riešenie evidencie nedokončenia výroby na technológii „zrenia“ a nastavenie špeciálnych zložiek kalkulačného členenia, zaisťujúcich vplyv rôznych výrobných a logistických parametrov na ceny výrobkov.

Hlavným prínosom celého systému je okamžitý prehľad o stave zásob, jednoznačná identifikácia každého balenia výrobkov a história pohybov jednotlivých balení a zjednodušenie a zrýchlenie záznamov v skladovej evidencii. V súčasnosti bežia v ostrej prevádzke moduly Financie, Výroba, Distribúcia, Sklady, Majetok a CRM a pripravuje sa implementácia modulov Údržba, Projektové riadenie a Limitné plánovanie výroby (CBS).

 

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo projekt implementácie IFS Aplikácie v spoločnosti SPUR úspešne dokončiť. Nebolo to vôbec jednoduché, o čom svedčí aj to, že sme museli niektoré navrhnuté riešenia opakovane upravovať, aby čo najlepšie vyhovovali náročným požiadavkám používateľa. Výhodou pre nás pritom bolo, že náš klient pomerne presne vedel, čo chce dosiahnuť, a v celom priebehu implementácie s nami veľmi ústretovo spolupracoval,“ dodáva na záver František Čulík, predseda predstavenstva ALTEC a.s.

 

 

Neprehliadnite: