Slovenská sporiteľňa je prvou bankou so špecializovaným softvérom od spoločnosti SAS na riadenie komunikácie s klientmi

Tlačový servis  /  04. 04. 2012, 00:00

Slovenská sporiteľňa dokáže lepšie prispôsobiť komunikáciu individuálnym potrebám a očakávaniam svojich klientov. Umožňuje jej to rozsiahla vlastná databáza a nový špeciálny softvér od spoločnosti SAS Slovakia. Ten banke dovolí lepšie identifikovať požiadavky klientskych segmentov, ako aj jednotlivých klientov, a zároveň cielene s nimi priamo komunikovať.

Slovenská sporiteľňa urobila ďalšie reálne kroky k tomu, aby svojich klientov poznala lepšie a dokázala čo najrýchlejšie reagovať na ich potreby a požiadavky. Už koncom minulého roka začala banka implementovať nový softvérový nástroj od spoločnosti SAS, ktorý jej umožňuje analyzovať potreby klientskych segmentov a jednotlivých klientov s podobnými demografickými a transakčnými charakteristikami. Na základe vybraných kritérií potom dokáže odhadnúť ich aktuálne a budúce potreby a zvoliť vhodný spôsob priamej komunikácie. 

„Implementácia riešenia SAS Marketing Automation je logickým pokračovaním na ceste ku komplexnému analytickému riadeniu vzťahov s klientmi (CRM),“ uviedol Pavol Čelko, vedúci kampaňového manažmentu v Slovenskej sporiteľni. Základom pre ďalšie inovácie bolo vytvorenie marketingovej databázy na automatizovanie kampaní, tzv. „Data Mart-u“, a používanie techník hĺbkovej analýzy údajov, umožňujúce banke definovať cieľové skupiny a hľadať vhodné ponuky pre klientov. Vzhľadom k rastúcim požiadavkám na priamu komunikáciu, ktorá dokáže pružne reagovať na zmeny v správaní sa klientov, už nebolo možné súbežne realizovať viacero kampaní bez softvérovej podpory. „S novým softvérovým vybavením dokážeme súčasne riadiť a monitorovať výrazne väčší počet kampaní s rovnakým personálnym obsadením a navyše komunikovať tak, ako sme predtým nedokázali. Novým možnostiam sme prispôsobili nielen nastavenie interných procesov a organizáciu práce, ale aj spôsob uvažovania, akým teraz dokážeme komunikáciu s klientmi navrhovať a riadiť,“  upresňuje Pavol Čelko. Pre klientov to v praxi znamená, že od banky v rámci kampane dostanú len také informácie, ktoré budú pre nich užitočné. 

„Slovenská sporiteľňa je prvou bankou na Slovensku, ktorá plne automatizovane riadi komunikáciu s klientmi s pomocou softvérovej SAS platformy, založenej na sofistikovaných analytických nástrojoch,“ hovorí Roman Mikolaj, projektový manažér spoločnosti SAS Slovakia. „Som rád, že vďaka profesionálnej spolupráci oboch spoločností sa implementoval unikátny softvér, ktorý zvýši spokojnosť klientov Slovenskej sporiteľne, kvalitu a efektivitu bankovej komunikácie,“ dodáva Roman Mikolaj.

Neprehliadnite: