„Prémiové číslo 0900“ - nová služba od ST

Tlačový servis  /  16. 09. 2003, 00:00

Od septembra ponúka spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., úplne novú službu Prémiové číslo 0900, ktorá užívateľovi umožní prostredníctvom telefónu na ľahko zapamätateľnom čísle poskytovať informácie vybraného charakteru, o ktoré má volajúci záujem. Ide napríklad o odborné informácie a poradenstvo, všeobecne prospešné informácie, ale aj hry a hovorenú zábavu.

Charakteristika služby „Prémiové číslo 0900“

Volania na službu „Prémiové číslo 0900“ sú volajúcemu spoplatňované špeciálnou zvýšenou tarifou, ktorej výšku si môže užívateľ služby určiť na základe vybraného tarifného pásma. Služba tak poskytuje užívateľovi možnosť do zvýšenej ceny volania zahrnúť nielen poplatok za volanie, ale i pridanú hodnotu poskytovanej informácie.

Služba Prémiové číslo 0900 je službou typu "prerozdelenie výnosov" ("shared revenues"), čo predpokladá prerozdelenie výnosov z volaní medzi užívateľa služby a Slovenské telekomunikácie, a.s., (poskytovateľa služby) vopred zmluvne stanoveným pomerom.

Služba „Prémiové číslo 0900“ predstavuje efektívny nástroj na poskytovanie odborných informácií a poradenstva, všeobecných informácií a hovorenej zábavy za cenu zvolenú užívateľom služby. Zároveň tak predstavuje pre užívateľa aj zaujímavý zdroj nových výnosov a úplne nové možnosti využívania telekomunikačných služieb.

Komu je služba určená

Služba Prémiové číslo 0900 je určená pre veľké, stredné a malé firmy, ako aj fyzické osoby s oprávnením podnikať.
Užívatelia môžu službu využiť v najrôznejších oblastiach podnikania na poskytovanie:
- odborných informácií a poradenstva
- finančné, investičné a poistné poradenstvo
- právne poradenstvo
- zdravotnícke poradenstvo
- konzultačné služby
- IT helpdesk, a pod.
- všeobecných informácií
- cestovné poriadky vlakov, autobusov, leteckej dopravy, MHD
- správy, počasie, športové výsledky, burzové správy, ...
- hovorenej zábavy
- súťaže, hry, horoskopy, chat


Možnosti zriadenia služby

Službu Prémiové číslo 0900 je možné zriadiť na jednu alebo niekoľko telefónnych staníc (tzv. priradené telefónne stanice, resp. cieľové čísla):
· na klasickú telefónnu prípojku, ISDN linku so základným alebo primárnym prístupom, pripojenie PBX aj s prevoľbou
· na telefónne číslo mobilného operátora pôsobiaceho v SR
· na telefónne číslo pevnej telekomunikačnej siete v zahraničí

Vlastnosti služby

Flexibilné smerovanie:
umožňuje flexibilné smerovanie prichádzajúcich volaní podľa potrieb užívateľa služby.
· smerovanie podľa typu dňa - D (day)
· smerovanie podľa času a dennej doby - T (time)
· smerovanie podľa oblasti pôvodu volania - O (origin)
· smerovanie podľa záťaže, percentuálna distribúcia hovorov - R (rate)
· smerovanie hovorov na alternatívne cieľové číslo pri neprihlásení, resp. pri obsadzovacom tóne

Ochrana využívania volaní na určené číslo služby:

PIN autentifikácia – v prípade výberu užívateľom služby umožňuje, aby sa na číslo služby dovolala len tá skupina volajúcich, pre ktorých je určené a ktorí poznajú PIN kód.

Služba Prémiové číslo 0900 je rovnako ako služby Bezplatné číslo 0800 a Zvýhodnené číslo 0850 prevádzkovaná na platforme inteligentnej siete. Na rozdiel od týchto služieb, ktoré poskytujú volajúcemu možnosť bezplatných volaní, resp. volaní za cenu miestneho volania, je volajúci pri službe Prémiové číslo 0900 tarifovaný špeciálnou - zvýšenou tarifou, ktorú si volí užívateľ služby. Tento spôsob tarifovania tak poskytuje užívateľovi služby možnosť získania zaujímavých výnosov za poskytnuté informácie, ktoré mu Slovenské telekomunikácie, a.s. odvedú vo forme provízie.

Slovenské telekomunikácie, a.s., rozširujú portfólio kvalitných produktov a služieb, ktoré napĺňajú potreby a požiadavky zákazníkov, ako aj napomáhajú rozvoju telekomunikačného trhu na Slovensku.

Neprehliadnite: