Axalnet Topoľčany a široké okolie

Julo Babiak  /  24. 09. 2003, 00:00

Internet sa dnes šíri nielen vo veľkých mestách, ale nájde si svoju cestu aj do menších miest či dedín. Príkladom je aj spoločnosť Axalnet, ktorá pôsobí v trojuholníku Topoľčany – Partizánske – Bánovce nad Bebravou. Axalnet tu pôsobí ako alternatívny poskytovateľ Internetu, zameraný aj na domácich používateľov internetu.

Predstavenie
Spoločnosť Axalnet s.r.o. Topoľčany pôsobí v regióne Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou a v okolí týchto miest. V tomto regióne pôsobí ako lokálny internetový poskytovateľ. Cieľom je dodávať zákazníkom komplexné internetové riešenia za optimálne ceny. Pod komplexným internetovým riešením sa rozumie komplex činností počínajúc poradenstvom v oblasti IT a Internetu, vypracovaním konkrétneho projektu v oblasti Internetu – spôsob a typ pripojenia, e-mailová komunikácia, www prezentácia, zabezpečené pripojenie do vnútorného systému zákazníka, internetová telefónia, až po realizáciu vypracovaného projektu na kľúč. Od začiatku činnosti Axalnet poskytoval služby hlavne firemným zákazníkom, v roku 2003 začali poskytovať služby aj obyvateľstvu tzv. home users. Najväčší záujem zákazníkov z radov obyvateľstva je v súčasnosti o samotné pripojenie do Internetu za najnižšiu cenu.

Viac o alternatívnej sieti Axalnet nám prezradil konateľ spoločnosti pán Milan Moricz.

História a vývoj siete Axalnet
„Činnosti spojené s poskytovaním Internetu zákazníkom sme začali vykonávať koncom roku 2001. Vybudovali sme náš hlavný uzol, ktorý sa nachádza na streche budovy internátu na ulici P. Mudroňa 2 v Topoľčanoch, kde sa nachádza sústava MW antén a zariadení v pásme 2,4 GHz. Táto technológia je z hľadiska ceny najprijateľnejšia. V súčasnosti prevádzkujeme 2 prístupové body na území Topoľčian a po jednom v Bošanoch, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou.

V súčasnosti investujeme prostriedky do budovania káblových vedení uložených pod povrchom zeme. V nasledujúcom roku plánujeme spustiť tieto vedenia do prevádzky a nahradiť niektoré MW spoje, čím sa zvýši kvalita služieb našim zákazníkom a zároveň budeme môcť pripojiť do Internetu omnoho viac zákazníkov, najmä domácich. Chceme reálne rozbehnúť projekt AMN (Axalnet Metropolitan Network) určený pre obyvateľstvo tak, aby sa AMN využívala čoraz viac na komunikáciu v rámci našej siete a nielen na pripojenie do samotného Internetu. Konektivita našich zákazníkov v rámci AMN bude až 10 Mbit/s, čo bude vynikajúce prostredie pre multimediálnu komunikáciu, hry a iné.“ 

                       

Pripojené lokality
“Sieť, resp. MW prípojné uzly budujeme tam, kde je záujem zákazníkov. Zákazníkov z radov obyvateľstva máme hlavne v Topoľčanoch. Pripojené máme bytové domy na sídlisku Stred, v okolí ulice P. Mudroňa, na Krušovskej ulici, na sídliskách „Mexiko“ a Juh. O našej činnosti informujeme na našom webe axalnet.sk, kde máme aj stránku s aktuálne pripojenými bytovými blokmi.

Ako sa pripojiť
„Zákazník by mal kontaktovať nášho obchodného zástupcu alebo priamo naše obchodné oddelenie. Po technickom posúdení o realizovateľnosti pripojenia zákazník vyplní objednávku na našom štandardnom formulári. Naši technici do niekoľkých dní kontaktujú zákazníka a vybudujú kompletné pripojenie – (podľa potreby) MW anténu, prívodné vedenie, router ... až po zásuvku v byte zákazníka – všetko v cene aktivácie služby. Na želanie zákazníka a za poplatok mu dodajú UTP kábel aj s konektormi, prípadne sieťovú kartu, ktorú zákazník potrebuje. Nepotrebuje modem a ani pevnú telefónnu linku. Po technickom vybudovaní prípojky náš administrátor doplní MAC adresu do DHCP servera a iné nastavenia tak, aby sa zákazník mohol pripojiť do Internetu. Obchodný zástupca potom navštívi zákazníka, s ktorým podpíše preberací protokol a zmluvu o pripojení a zinkasuje aktivačný poplatok a prvý mesačný paušálny poplatok.“

Ceny, ceny, ceny, ...
„Ponúkame dva základné druhy služieb. APN pre firemných zákazníkov – ide hlavne o garantované prenosové kapacity a AMN pre obyvateľstvo – zdieľané prenosové kapacity. Pre obyvateľstvo ponúkame základné služby AMN64, AMN128 a AMN256 (prípadne AMNRD64, AMNRD128 a AMNRD256 pre rodinné domy). Každá z týchto služieb predstavuje prenosovú kapacitu do Internetu 64, 128 resp. 256 kbit/s (podľa čísla za AMN). Ide však o zdieľanú kapacitu 8 zákazníkmi. Ak v skupine pracuje len jeden, tak má plných 64, 128 resp. 256 kbit/s, keď naplno pracuje všetkých 8, tak má každý 8, 16 resp. 32 kbit/s. Aktuálne cenníky sú na axalnet.sk/index.php?id=4 . Najlacnejšia služba AMN64 stojí 490 Sk mesačne aj s DPH, čo je podľa mňa prijateľná cena aj pre bežných obyvateľov. Žiadna naša služba APN pre firemných zákazníkov ani AMN pre obyvateľov nie je tarifikovaná ani podľa objemu prenesených údajov ani podľa času a ani nijako inak.“

Súvisiace služby
„Poskytujeme všetky štandardné služby ako väčšina poskytovateľov, ale za prijateľnejšie ceny. Poskytujeme služby v lokalite, kde bežný zákazník nemá veľký výber možností pripojiť sa do Internetu. Poskytujeme permanentné pripojenie, ktoré si u nás môže dovoliť bežný obyvateľ a využívať Internet podstatne aktívnejšie. Zabezpečujeme kompletný servis včítane predaja a opráv PC techniky, MW zariadení, k základným službám poskytujeme prídavné služby – inštaláciu a prevádzku Firewall servera, web hosting, mail hosting, zabezpečenie mailovej komunikácie na základe požiadaviek zákazníkov, antivírusová ochrana, poradenstvo a i.. Snažíme sa poradiť a vyhovieť každému zákazníkovi. Našim zákazníkom ponúkame e-mail schránky s adresami na želanie s doménami @topolcany.net, @partizanske.net a @banovce.net.“

Technológie
„Na našich serveroch a routroch na báze PC používame takmer výlučne software na báze LINUXu, konkrétne ide o distribúciu SUSE. Čo sa týka mikrovlnných zariadení, používame technológie na báze IEEE 802.11b.“

Na záver
„Veríme, že v budúcnosti bude záujem aj o ďalšie služby ako je prenos hlasu, či internetové hry na našej sieti. Prevádzkujeme aj internetovú kaviareň, do ktorej Vás pozývame.“

Kontakty
„Kontaktovať nás možno na P. Mudroňa 2, 955 01 Topoľčany, tel.: +421 38 5322322 alebo e-mail: office@axalnet.sk.“


Za Inet.sk ďakujem za rozhovor!


(tento článok ako ďaľšie články v sekcii na /siete majú hlavný cieľ predstaviť jednotlivé alternatívne siete na Slovensku ... nie je v našich silách priniesť konkrétne skúsenosti s pripojením a podobne)

Neprehliadnite: