KPMG prieskum: Svetovým hráčom na automobilovom trhu chýba jasný pohľad do budúcnosti. Do roku 2025 sú si istí iba elektromobilmi a “mestskými” autami

Tlačový servis  /  23. 01. 2012, 00:00

Keďže je Čína považovaná za svetovo najväčí trh na predaj a vývoz automobilov a bude ním až do roku 2025 a zároveň sa očakáva dopyt po elektromobiloch aj na rozvíjajúcich sa trhoch, hráči na globálnych automobilových trhoch by mali mať jasnejšiu predstavu o ďalšom postupe v otázkach rozhodujúcich pre tento priemysel. Podľa 13. ročníka publikácie vydanej spoločnosťou KPMG International nazvanej Global Automotive Executive Survey sa zdá, že jasnú predstavu ešte nemajú.

 

“Výsledky v tomto roku, v porovnaní s výsledkami z predchádzajúcich rokov hovoria, že odborníci v oblasti automobilového priemyslu nemajú jasnú predstavu o tom, kam ich priemysel smeruje,” hovorí Mathieu Meyer, KPMG Head of Automotive pre Európu a partner v nemeckej firme. “Jedna vec je istá – elektromobily sú najdôležitejším trendom v odvetví – ako a kedy bude plne elektrický pohon realitou, to záleží od mnohých zložitých a navzájom prepojených faktorov.”

 

Kým priemysel pokračuje v zvažovaní relatívnych výhod rôznych technológií elektrifikovaného paliva je zrejmé, že vlastníctvo časti e-komponentov (batérie a chémia, výkonová elektronika, e-motory, články a balenia a iné) bude vyvolávať silnú konkurenciu medzi OEM výrobcami a dodávateľmi. Päťdesiat štyri percent respondentov uviedlo, že do roku 2025 dodávatelia elektrických komponentov získajú na dôležitosti a štyridsať percent respondentov predpokladá, že OEM výrobcovia budú, okrem tradičných pohonných technológií zvyšovať svoj vplyv aj v tejto obslasti.

 

“Vzhľadom na skutočnosť, že respondenti sa domnievajú, že OEM výrobcovia budú ovládať tento segment, štúdia tiež ukázala, že základné technológie e-komponentov neponúkajú žiadne veľké rozdiely,” hovorí pán Meyer. “V súčasnosti sa predpodkadá, že OEM výrobcovia sú vlastníkmi takmer všetkých častí hodnotového reťazca, ale skôr alebo neskôr sa budú musieť sústrediť na svoje kľúčové kompetencie, ktoré zrejme ležia v manažmente značky, najmä s ohľadom na prémiový segment.”

 

Elektromobily sa zrejme rozšíria z Ázie, ale aká technológia sa použije?

 

Napriek tomu, že 76% celosvetového prieskumu hovorí, že účinnosť paliva je stále prvým najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie spotrebiteľa (druhým, faktorom je vzťah k životnému prostrediu 65%), až dve tretiny respondentov neočakávajú, že svetový predaj elektromobilov presiahne 15% v nasledujúcich pätnástich rokoch. To však nie je prípad Číny, Japonska, ani ďalších rýchlo rastúcich trhov, kde sa podľa prieskumu očakáva nárast elektormobilov skôr.

 

Respondenti v Ázii, Číne a Japonsku predpovedajú do roku 2025 vyššiu penetráciu plne elektrických automobilov ako celosvetový priemer. Viac ako 50% respondentov z Číny očakáva, že 11 až 25% (t.j. 4 až 9 miliónov vozidiel) registrácií budú predstavovať e-autá, zatiaľ čo 46% respondentov z Japonska predpovedá, že registrácia e-aut prekročí hranicu 25%. Na rozdiel od toho 50% respondentov v USA verí, že registrácia e-áut bude predstavovať do roku 2025 len 6 až 10%.

 

Líder medzi výrobcami a dodávateľmi sa zdá byť neistý v otázke, ktorá technológia paliva sa bude javiť ako optimálna a prevládajúca na poháňanie elektormobilov v roku 2025.

 

Celosvetovo sa očakáva, že automobily na hybridný pohon budú lídrami na trhu a prilákajú väčšinu investícií, až pokým neprídu preferované technológiami plne hybridných a nabíjacích (plug-in) verzií. Očakáva sa, že vozidlá s palivovými článkami budú na treťom mieste v obľúbenosti. Tohtoročný prieskum ukázal, že respondenti vidia zlepšenie v batériách a technológii palivových článkov a existujú náznaky, že palivové články môžu byť považované za preferovanú možnosť, napriek tomu však neistota naďalej pretrváva.

 

Tento scenár sa bude vyvíjať odlišne v Číne a Japonsku, kde 33% respondentov v Číne a 46% respondentov v Japonsku uviedlo, že automobily s elektrickou batériou budú najpopulárnejšie a hneď za nimi budú nasledovať automobily s palivovými článkami.

 

“Odvetvie čelí ťažkému rozhodnutiu, či vložiť viac dôvery a zdrojov do technológií s palivovými článkami, alebo do dlhodobého konceptu vozidiel poháňaných na batérie,” komentuje pán Meyer. “Automobily na hybridný pohon môžu byť viac populárne v medziobdobí ako iba batériou poháňané autá. Ale skrytým šampiónom, ktorý sa môže objaviť bude automobil s palivovnými článkami.”

 

Zaujímavé je, že takmer dve tretiny opýtaných uviedlo, že optimalizácia spaľovacieho motora (ICE) v súčasnosti ponúka vyššiu efektivitu a najväčší potenciál pre znižovanie emisií uhlíka, než súčasná technológia elektromobilov za posledných päť rokov.

 

“Spaľovacie motory sa v dohľadnej dobe len tak rýchlo nestratia, najmä ak sa spotreba paliva a výkonnostné normy budú aj naďalej zlepšovať,” hovorí Gary Silberg, Automotive Sector Leader pre USA a partner v americkej firme. “Avšak výrobcovia originálnych zariadení (OEM) naďalej výrazne investujú do elektrického pohonu a budú hrať vedúcu úlohu vo vývoji nových technológií aj v budúcnosti. Zatiaľ čo sa od niekoľkych technologických platforiem sľubuje veľa, v tomto okamihu neexistuje žiadny konkrétny víťaz. Očakávať môžeme narastajúcu konkurenciu, ale aj spoluprácu medzi OEM výrobcami a dodávateľmi, pretože spoločnosti budú bojovať, aby získali svoje miesto na trhu.

 

Výsledky prieskumu zaujímavo ukazujú, že ázijskí a europski OEM výrobcvia s najväčšou pravdepodobnosťou získajú počas nasledujúcich piatich rokov obrovský podiel na trhu a očakáva sa, že sedem z desiatich najrýchlejšie narastajúcich výrobcov áut bude z Ázie. Navyše, väčšina opýtaných verí, že Čína bude viesť v predaji a vývoze vozidiel do roku 2017, na druhom mieste bude USA a o tretie miesto sa bude deliť Brazília a India.

 

“Náš prieskum tiež ukázal, že 75% respondentov verí, že vyspelé a rozvíjajúce sa trhy sa navzájom približujú, čo bude znamenať, že možnosti a výzvy pre oba druhy trhov budú rovnaké, “ hovorí Chang Soo Lee, KPMG Head of Automotive pre Áziu.

 

“To má veľký dopad na OEM výrobcov z vyspelých trhov – na jednej strane budú mať veľa nových príležitostí, ale na druhej strane môžu tiež očakávať silnú konkurenciu v rámci tradičných a nových technológií na domácich trhoch z BRIC krajín (Brazília, Rusko, India, Čína).”

 

 

Na približujúcich sa trhoch zvyšujú nové technológie hrozbu nadmernej kapacity trhu

 

Rovnako ako v roku 2010, aj tohtoročný prieskum spoločnosti KPMG dokazuje, že nadmerná kapacita a nadmerná výroba naďalej predstavujú kritický problém, pretože viac ako polovica respondentov očakáva, že Čína bude do roku 2016 predimenzovaná. Stále ale neboli nájdené reálne riešenia a takmer jedna pätina opýtaných nevníma nadmernú kapacitu ako problém na trhoch BRIC krajín napriek údajom z odvetvia ktoré hovoria, že nevyužitá kapacita hrozbou je.

 

 

Urbanistická mobilita a Connected car (auto komunikujúce pomocou internetu, alebo mobilnej siete)

 

Ďalšou časťou, ktorú sa výrobcovi snažia kontrolovať, sú okrem palivových technológií aj urbanistické mobility služby 1, Connected Car technologie, nové spojenectvá a partnerstvá na preniknutie do inovácií a unikátnych schopností.

 

Urbanistická mobilita sa rýchlo rozvíja najmä v USA a Japonsku, kde si viac ako 60% opýtaných myslí, že urbanistické plánovanie bude mať vplyv na konštrukciu vozidiel a ich použitie. V Nemecku si to prekvapujúco myslí len 38%.

 

Štúdia ukazuje, že potenciálna základňa mestských zákazníkov pre BRIC trhy a trhy Severná Amerika, Západná Európa a Japonsko, sa bude pohybovať medzi 5 – 16% čo je asi 110 – 230 miliónov zákazníkov v nasledujúcich 15 rokoch. Očakáva sa, že Brazília bude hlavným trhom pre dopravné služby; pričom 42% respondentov predpovedá, že viac ako 25% mestského obyvateľstva krajiny bude využívať tieto služby do roku 2026. Celkovo má najväčší potenciál stať sa hlavným lídrom na trhu dopravných služieb Čína, kde sa očakáva 90 miliónov potenciálnych zákazníkov.

 

Keďže u mladých mestských vodičov rastie záujem o zdieľanie automobilov a nie o ich vlastníctvo, OEM výrobcovia tak majú možnosť dominovať na tomto trhu. Respondenti z celého sveta majú ale rozličné názory na to, kto by mohol kontrolovať tento narastajúci trh mobility služieb. Takmer 30% z nich verí, že spoločné partnerstvá medzi OEM výrobcami a mobility inovátormi v tomto sektore by predstavovali úspešnú cestu.

 

Plne integrované Conneted vozidlo sa už dlho očakáva, hovorí 60% opýtaných. Zatiaľ čo je trh kontrolovaný tradičnými OEM výrobcami, veľmi lukratívny trh pre In-Car Connectivity (pripojiteľnosť vo vnútri auta) sa zdá byť stále otvorený. Takmer 30% respondentov predpokladá, že OEM výrobcovia budú do roku 2025 ovládať príjmový reťazec, nasledovaní budú IT a komunikačnými spoločnosťami.

 

„Vzhľadom na rastúcu dominanciu inteligentných riešení plug-in pripojenia s IT spoločnosťami predstavujúce ich hnaciu silu je otázne, či OEM výrobcovia budú aj naďalej dosahovať najvyššie výnosy,“ povedal pán Meyer. „Navyše, koncept modularizácie, ako sa už používa v prostredí pripojiteľnosti, sa tiež môže stať vhodným modelom pre úplnú architektúru vozidla, ktorá by prekonala potrebu mať automobil plne vybavený najmodernejšími technológiami. Ešte stále však existuje veľká technologická neistota, ktoré technológie sa budú používať a kedy budú dostupné.“

 

1 Dopravné služby je termín, ktorý sa používa v automobilovom priemysle a opisuje rozvíjajúci sa biznis model, v ktorom jeden alebo viacerí poskytovatelia ponúkajú zákazníkom komplexné dopravné riešenie, pri ktorom sa môže využiť krátkodobý prenájom auta alebo rôznych druhov dopravy, aby previezol zákazníka z bodu „A“ do budu „B“ čo najúčinnejšie a najúspornejšie.

 

Neprehliadnite: