Výskumné laboratórium Ericssonu objasňuje komunikáciu tínedžerov

Tlačový servis  /  23. 01. 2012, 00:00

Akú formu komunikácie preferujú dnešní tínedžeri? V spoločnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC) si myslíme, že ich správanie bude mať významný dopad na budúcnosť zariadení a technológií.

 

Medzi júnom a novembrom 2011 zrealizovalo zákaznícke výskumné laboratórium (ConsumerLab) Ericssonu výskum s cieľom zistiť viac o možných budúcich dopadoch dnešného správania sa tínedžerov.

„Správanie sa ľudí je dynamické a mení sa pri vstupe do nových životných období. S pribúdajúcim vekom začínajú tínedžeri používať komunikačné nástroje rovnakým spôsobom ako dospelí. Naďalej využívajú ‘svoje’ nástroje ako posielanie sms, Facebook a video chat, ale s nástupom nových životných etáp prijímajú aj potrebu využívať hlasové a e-mailové služby,“ povedala Ann-Charlotte Kornblad, senior konzultantka v Ericsson ConsumerLab.

Výskum ukazuje, že bežné využívanie sms a Facebooku zmenilo dynamiku ‘randenia’ tínedžerov. Najväčšie zmeny je možné vidieť v procese dvorenia, kde je cieľom požiadať toho druhého o schôdzku. Pre tínedžerov je stále dôležité stretnúť osobne svojich potenciálnych partnerov do budúcich vzťahov.

 

Obrázok: Časová os ‘randenia’ tínedžerov

Osobné Cieľ zistiť Vyhľadať Poslať žiadosť Preskúmať profil Žiadosť o priateľstvo Páči sa alebo

stretnutie meno na Facebooku o priateľstvo toho druhého akceptovaná štuchne

 

 

Posielať správy Chatovať cez Cieľ získať Začať s posie- Naplánovať Schôdzka, ale Schôdzka Dievča pošle

cez Facebook Facebook tel. číslo laním sms rande nie vo dvojici vo dvojici žiadosť o vzťah

 

 

Vzťah deklarovaný Začiatok

na Facebooku vzťahu

Ďalším významným posunom je fakt, že zmenu statusu na Facebooku na „vo vzťahu“ alebo „nezadaný“ vidia priatelia ako oficiálne prehlásenie.

Posielanie sms zostáva preferovanou voľbou tínedžerov, keď osobné stretnutie nie je možné. Je to nástroj, ktorý nepôsobí rušivo na ich životy. Hovory považujú tínedžeri za niečo, čo je vhodnejšie pre dospelých.

Výskum ukazuje, že v skupine 17-ročných tínedžerov je počet vlastnených smartfónov a bežných mobilných telefónov na rovnakej úrovni, ale na druhej strane 13-roční majú oveľa väčší záujem vlastniť smartfón, ak už ho náhodou nemajú.

 

Obrázok: Vlastníctvo smartfónov a bežných telefónov u skupín tínedžerov

Bežný mobilný telefón

Smartfón

Chlapci Dievčatá

Štúdie sa zúčastnilo takmer 2.000 respondentov z reprezentatívnej vzorky 20 miliónov ľudí vo veku 13 až 17 rokov z celých Spojených štátov amerických. Správa uvádza, že výsledky výskumu správania sa tínedžerov sa podobajú výsledkom z mnohých iných krajín. V rámci štúdie sa zrealizovalo aj 44 kvalitatívnych rozhovorov.

Neprehliadnite: