Budeme telefonovať lacnejšie?

Libuša Bugalová  /  16. 02. 2012, 00:00

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) navrhol zníženie prepojovacích poplatkov do mobilných sietí. Prepojovací poplatok je jeden z nákladov operátorov, ktorý sa takto pravdepodobne zníži. Ako sa to prejaví na cenách hovorov?

Ako informoval redakciu inet.sk hovorca TÚ SR, Roman Vavro „Telekomunikačný úrad zverejnil návrh rozhodnutia, ktorým plánuje znížiť tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 33,4%.“ Od roku 2009 pôjde v poradí už o štvrté regulátorom nariadené zníženie týchto prepojovacích poplatkov. Posledné tri rozhodnutia TÚ SR priniesli zníženie poplatkov celkom o 44,2%, resp. o 46,5%. „Výška poplatkov vychádza z priemeru krajín EÚ, ktoré ich počítajú podľa metodiky, ktorá sa opiera o tzv. efektívneho operátora“, povedal hovorca TÚ SR.

Prepojovacie poplatky sú poplatky, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori. „Tento veľkoobchodný poplatok si účtuje mobilný operátor od operátora, z ktorého siete účastník volá do jeho siete“, vysvetlil Vavro. Slovak Telekom (ST) návrh v súčasnosti študuje a chce sa k nemu vyjadriť najneskôr v stanovenej lehote. „V širšom kontexte však vzhľadom na vysokú mieru súťaže na trhu mobilných služieb na Slovensku i permanentne klesajúce ceny považujeme takú formu regulácie za zbytočnú“, povedal Andrej Gargulák, hovorca ST. „Prepojovacie poplatky klesajú kontinuálne už niekoľko rokov. Tento očakávaný pokles sme premietli už do vianočných ponúk, kedy zaznamenávame najväčší počet komerčných operácií realizovaných zo strany zákazníkov. Tento fakt rovnako zohľadňujeme aj pri príprave komerčných ponúk v tomto roku“, povedal na margo návrhu Richard Fides zo spoločnosti Orange. Spoločnosť Telefónica podľa jej hovorkyne Martiny Jamrichovej víta všetky zmeny, ktoré vedú k väčšej liberalizácii trhu, s čím súvisí aj znižovanie terminačných poplatkov, ktoré tretí mobilný operátor vždy presadzoval. Zníženie prepojovacích poplatkov je pozitívnou správou nielen pre tretieho mobilného operátora, ale aj pre operátorov, ktorí poskytujú telefónne služby prostredníctvom pevných telekomunikačných sietí. „Prostredníctvom pevných sietí poskytuje telefónnu službu viacero operátorov, vrátane lokálnych. Zníženie prepojovacích poplatkov bude pre týchto operátorov znamenať zníženie nákladov“, vysvetlil konateľ spoločnosti RadioLAN a zakladajúci člen Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu, Filip Križko.

Čo prinesie zníženie prepojovacích poplatkov?

Podľa regulátora „zníženie prepojovacích poplatkov podporuje súťaž medzi operátormi, čo môže priniesť nielen širšiu ponuku služieb, ale aj znižovanie cien pre užívateľov“. Operátorom sme preto položili otázku, či to môže to mať za následok zníženie cien za volanie do mobilných sietí. Podľa Andreja Garguláka z ST „Priemerné ceny volaní a služieb sa neustále znižujú bez ohľadu na zmenu výšky prepojovacích poplatkov. Pritom platí, že prepojovací poplatok nie je jediným komponentom, z ktorého sa skladá cena hovoru a neexistuje priama úmera medzi jeho výškou a cenou hovoru do inej siete.“ Telefónica prostredníctvom svojej hovorkyne odpovedá len nepriamo „dlhodobo ponúkame ceny s férovou maržou.“ Ani zástupca lokálnych operátorov nebol konkrétnejší. „Ako operátori zareagujú na zníženie prepojovacích poplatkov je ťažké odhadnúť. Ušetrené financie môžu napr. investovať napr. do rozvoja a údržby sietí, do rozšírenia a skvalitnenia ponuky pre zákazníkov, alebo môžu znížiť ceny za volania do mobilných sietí. Nepredpokladám, že by už dnes niekto z nich prezradil svoj zámer“, vysvetlil Križko z RadioLANu.

Regulátor navrhuje ďalšie zníženie prepojovacích poplatkov. Operátori zatiaľ neprezrádzajú, či to premietnu do cien za telefonovanie. Ako sa operátori napokon zachovajú ukáže až čas.

(bl)

Neprehliadnite: