Ani tvrdšie povinnosti nedokážu nahradiť ostražitosť spotrebiteľov

Redakcia Inet.sk  /  07. 02. 2012, 00:00

Od januára tohto roku majú telekomunikační operátori nové povinnosti, ktoré im uložil Telekomunikačný úrad (TÚ) SR. Operátori musia zverejňovať transparentné, primerané a aktuálne informácie pre spotrebiteľov najmä na svojom webovom sídle. Ani najnovšie povinnosti nenahradia pozornosť záujemcov o služby.

Ako informoval redakciu Inet.sk hovorca TÚ SR, Roman Vavro „s účinnosťou od 1. januára TÚ SR v oblasti ochrany koncových užívateľov uložil operátorom povinnosť zverejňovať informácie pre koncových užívateľov v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, a to najmä na svojom webovom sídle. Informácie musia byť transparentné, primerané a aktuálne.“ Povinnosti mu umožnil uložiť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prevzal nový regulačný rámec v oblasti elektronických komunikácií, známy skôr ako tzv. nový telekomunikačný balíček. „TÚ SR uložil operátorom povinnosti vo všeobecnom povolení, ktoré v minulosti nahradilo licencie pre telekomunikačných operátorov“, vysvetlil Vavro. V praxi by to malo znamenať, že spotrebitelia sa kedykoľvek dostanú k aktuálnym a zrozumiteľným informáciám napr. o podmienkach a cenách služieb operátorov. Spotrebitelia by sa tak nemali dostať do sporov s operátormi.

Budú stačiť len tvrdšie povinnosti?

TÚ SR mimosúdne rieši spory, ktoré vznikajú medzi operátormi a používateľmi ich služieb. Takéto kompetencie má už od roku 2004. „Podľa našich skúseností časť sporov medzi operátormi a užívateľmi elektronických komunikačných služieb vzniká práve preto, lebo záujemcovia o služby sa nedostatočne oboznámia s podmienkami poskytovanej služby“, konštatuje hovorca regulátora. Tento problém si uvedomujú aj operátori. Jeden z nich, zakladajúci člen asociácie, ktorá združuje lokálnych poskytovateľov internetu, nedávno upozornil verejnosť na neuvážené uzatváranie zmlúv s operátormi. Okrem záujemcov, ktorí si vopred naštudujú podmienky a ceny služieb a pri podpisovaní zmluvy skúšajú trpezlivosť predajcov množstvom otázok sa nájdu aj takí, ktorí akoby o informácie ani nemali záujem. Podľa skúseností lokálnych operátorov časť záujemcov potom, ako si vypočuje informácie o službe, prečíta si podmienky a cenník služby, napokon zmluvu neuzavrie. „Odôvodňujú to so slovami, že je to pre nich zložité a radšej si vyberú tú jednoduchú službu, čo videli v reklame. Hovoria to napriek tomu, že podmienky služby, ktorá je súčasťou reklamnej kampane nie sú ničím jednoduchšie“, povedal Filip Križko, konateľ telekomunikačného operátora RadioLAN. Podľa hovorcu TÚ SR reklama nikdy nemôže obsahovať všetky potrebné informácie, a preto je potrebné dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami. Záujemcovia o telekomunikačné služby sú denne atakovaní reklamou operátorov a často krát sú navyše aj nepozorní. „Vplyvom pôsobenia masívnej reklamy, nedostatkom času a často krát aj nezáujmom o potrebné informácie, záujemcovia o telekomunikačné služby neuvážene uzatvárajú zmluvy s operátormi. Výsledkom je sklamanie a nedorozumenia s operátorom“, vysvetlil Križko. Regulátor má podobné skúsenosti. „Z času na čas zúfalí občania žiadajú úrad o pomoc. Časť z nich po dlhšom rozhovore napokon priznáva, že uzavreli zmluvu bez toho, aby si prečítali podmienky služby a dôkladne sa oboznámi s cenami“, vysvetľuje Vavro. Problém je, že podpisom zmluvy záujemca prejavuje súhlas s podmienkami zmluvy. V niektorých prípadoch napriek tomu operátori môžu nepozornému stálemu zákazníkovi vyjsť v ústrety, ale nemožno sa na to spoľahnúť. Dôležitá je preto prevencia.

Akýkoľvek zákon ani povinnosti pre telekomunikačných operátorov nemôžu nahradiť pozornosť záujemcov o telekomunikačné služby. Záujemcovia by sa pred uzavretím zmluvy mali oboznámiť s podmienkami a cenou služby. Predčasné odstúpenie od zmluvy znamená zaplatenie zmluvnej pokuty. Záujemcovia o telekomunikačné služby nájdu všetky potrebné informácie na internetových stránkach operátorov.

Libuša Bugalová

Neprehliadnite: