Organizácia BSA uviedla výsledky protipirátskej kampane. Iba 35% opýtaných firiem sa nebálo a čestným prehlásením deklarovalo používanie legálneho softvéru

Tlačový servis  /  27. 12. 2011, 00:00

Protipirátska organizácia Business Software Alliance (BSA) zverejnila v týchto dňoch výsledky svojej jesennej kampane, v rámci ktorej direct mailovou formou oslovila takmer 4000 malých a stredných firiem na Slovensku. Cieľom kampane bolo zistiť, či slovenské firmy používajú legálny softvér, a či vôbec poznajú skutočný stav softvérov nainštalovaných na svojich počítačoch.

 

Výsledky tejto kampane ukázali, že z celkového počtu 3999 oslovených firiem 1393 subjektov poslalo BSA čestné prehlásenie o legálnosti softvérov, čo predstavuje 34,83%. Týmto čestným prehlásením majitelia firiem deklarovali, že stav svojich počítačov skontrolovali a vyhlasujú, že pri podnikaní používajú výlučne legálny softvér.

 

„Toto číslo nie je štatisticky zlé, ale očakávala som zodpovednejší prístup k tejto veci zo strany oslovených “, vysvetľuje JUDr. Adriana Tomanová, právna zástupkyňa BSA na Slovensku. „Uvedené číslo však preukazuje, že aspoň tretina firiem a podnikateľov už pravidelne sleduje stav používaných softvérov, dbá o dodržiavanie autorských práv a etiky podnikania v tejto oblasti. Edukácie však nikdy nie je dosť, keďže podľa posledných údajov je na Slovensku stále ešte 42% softvéru inštalovaných nelegálne, pričom priemerná miera pirátstva v Európskej únii predstavuje 35%.“

 

V 49 prípadoch požiadali firmy o odklad termínu, ktorý im bol zo strany BSA poskytnutý na skontrolovanie stavu používaného softvéru. Termín odkladov, ktoré si majitelia firiem dohodli s BSA sa líši od 2 až do 5 mesiacov. „Ide najmä o firmy, ktoré majú väčší počet počítačov alebo kde bolo náročné z iných dôvodov zistiť stav používaného softvéru “, dodala pani Tomanová.

 

BSA naďalej vyzýva aj širokú verejnosť, aby sa nebála a   nahlásila firmy alebo podnikateľov podozrivých z používania alebo predaja nelegálneho softvéru na adresu: slovakia@bsa.org .

Neprehliadnite: