New Horizons Slovakia prináša na slovenský trh zásadnú inováciu klasického IT tréningu

Tlačový servis  /  12. 12. 2011, 00:00

Počítačová škola New Horizons Slovakia dnes oznámila spustenie úplne nového spôsobu vedenia tréningu – tréning vo virtuálnej triede. Vďaka tomuto novému modelu vzdelávania získajú slovenskí IT manažéri a IT profesionáli prístup k najlepším certifikovaným trénerom zo zahraničia bez dlhých mesiacov čakania na otvorenie kurzu alebo potreby cestovania za vzdelaním do zahraničia.

 

Tréning vo virtuálnej triede využíva rovnaký princíp ako vyučovanie v klasickej triede s inštruktorom, ktorý prednáša, používa demo ukážky, kreslí diagramy na tabuľu a pod. Tréningy vo virtuálnej triede sú vyučované najlepšími certifikovanými trénermi prostredníctvom platformy Elluminate. Študenti používajú slúchadlá s mikrofónom a môžu sa voľne zapojiť do diskusie s inštruktorom alebo s inými študentmi hlasom alebo pomocou textových správ. Technológia VoIP umožňuje jasnú a neprerušovanú hlasovú komunikáciu.

 

Vedomosti nadobudnuté počas prednášok študenti aplikujú v praktických cvičeniach – prípadových štúdiách. Počas praktických cvičení môže inštruktor poskytnúť študentom individuálne konzultácie a využiť technológiu vzdialeného zdieľania, aby videl študentovu pracovnú plochu a pomáhal mu.

 

Celý tréning aj komunikácia s inštruktorom prebieha v anglickom jazyku, čo uľahčuje prípravu na certifikáciu. K tréningu vo virtuálnej triede máte prístup z ľubovoľného miesta. Každý kurz má garantovaný termín, a teda nehrozí žiadne rušenie kurzov. „Hlavný dôvod, prečo klienti dávajú prednosť tréningom vo virtuálnej triede pred klasickým tréningom, je individuálny prístup a flexibilita. Vo virtuálnej triede prebieha živá komunikácia medzi študentmi a lektormi rovnako, ako pri tradičnom vyučovaní v triede. Tento spôsob umožňuje študentom učiť sa od najlepších certifikovaných inštruktorov v danej oblasti,“ povedal majiteľ a riaditeľ New Horizons Slovakia RNDr. Miroslav Kucka.

 

V aktuálnej ponuke pre prvý štvrťrok roku 2011 je k dispozícii viac ako 600 garantovaných termínov a ďalšie termíny a kurzy budú priebežne pribúdať. Nájdete tu kurzy pre Microsoft administrátorov a Microsoft vývojárov, celý rozsah kurzov CompTIA a EC Council, kurzy informačnej bezpečnosti, ako sú Certifikovaný etický hacker, CISSP, kurzy Cisco, Citrix, Oracle, ITIL, PMP a mnoho ďalších.

Neprehliadnite: