ST rokujú s Ministerstvom zdravotníctva SR o zaplatení dlhov nemocníc

Tlačový servis  /  03. 09. 2003, 00:00

Slovenské telekomunikácie tak ako to prezentovali aj v médiách minulý týždeň, začali dnes intenzívne rokovania s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom nájsť čo najrýchlejší spôsob, ako získať peniaze za vzniknuté minuloročné dlhy najmä tých nemocníc, ktoré prešli do kompetencií Vyšších územných celkov. Je reálny predpoklad, že tieto rokovanie budú trvať niekoľko dní. Počas doby rokovaní zostávajú všetky zadĺžené nemocnice pripojené do verejnej telefónnej siete.

Slovenské telekomunikácie, a.s., vyjadrujú očakávanie, že aj Ministerstvo zdravotníctva bude pri riešení tohto závažného problému ústretové a konštruktívne najmä preto, aby spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., mohla všetkým nemocniciam aj naďalej poskytovať svoje služby bez ďalšieho prerušenia.

Neprehliadnite: