HP zabezpečí presun IT infraštruktúry spoločnosti ROLF Group do cloudu

Tlačový servis  /  27. 10. 2011, 00:00

HP oznámilo uzavretie dohody so spoločnosťou ROLF Group (ROLF), lídrom na ruskom trhu v dovoze a predaji automobilov (mimo iného aj značky Škoda). Táto dohoda zahŕňa presun IT a aplikačnej infraštruktúry ROLF do cloudového prostredia HP, vďaka čomu dôjde k výraznému zvýšeniu flexibility procesov a optimalizácii prevádzkových nákladov.

 

Presun IT a aplikačnej infraštruktúry ROLF do privátneho cloudu prinesie IT pracovníkom tejto spoločnosti oveľa širšie možnosti pri správe technologického zázemia a dovolí im rýchlejšie škálovať IT služby na mieru meniacim sa firemným požiadavkám. ROLF tiež od prechodu ku cloudu očakáva zlepšenie ekonomických výsledkov – aj vďaka zrušeniu všetkých nákladov súvisiacich s údržbou vlastného dátového centra.

„V detailovom čiže maloobchodnom svete je kľúčové čo najužšie skĺbiť firemné požiadavky a možnosti IT infraštruktúry. Iba tak je možné poskytovať tie najlepšie služby zákazníkom,“ povedal Artem Pletnev, prevádzkový riaditeľ IT divíze spoločnosti ROLF Group. „Komplexné cloudové riešenia spoločnosti HP spolu s jej bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie týchto riešení naprieč rôznymi odvetviami nám dávajú istotu, že vďaka prechodu do cloudu splníme všetky budúce požiadavky za najlepšiu cenu a pri najvyššom výkone.“

Zásadnou súčasťou riešení HP budú služby Utility Services pre uľahčenie migrácie spoločnosti ROLF do privátneho cloudového prostredia. Zabezpečí prístup k nadčasovým technológiám so škálovateľnou výpočtovou kapacitou, najmodernejším dátovým úložiskám a vysoko variabilným možnostiam zálohovania podľa nastavených požiadaviek pri minimálnych cenách a dopadoch na životné prostredie.

Súčasťou dohody je tiež premiestnenie e-mailového systému spoločnosti ROLF a podpora rozsiahleho portfólia firemných aplikácií v prostredí cloudu, vrátane plánovania zdrojov, firemných portálov a elektronickej pošty.

Spoločnosť ROLF bude využívat rôzne druhy a kombinácie cloudových služieb HP podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek. Zároveň bude mať prístup ku cloudovým službám HP z oblasti podnikovej sféry, ktoré jej poslúžia ako základ pre implementáciu rozsiahlejšieho cloudového riešenia v budúcnosti.

Privátne cloudové služby HP budú poskytované z Nemecka, spoločnosť ROLF bude zároveň ťažiť z výhod vzdialenej podpory dátového centra vďaka Best Shore centrám v strednej a východnej Európe.

„Technológie sú najlepším prostriedkom maloobchodných predajcov. S ich pomocou sa môžu spoľahlivo spojiť so svojimi zákazníkmi, ktorí vyžadujú nepretržitý prístup,“ dodal Vladimir Zaitsev, manažér divízie HP Enterprise Services v Rusku. „HP poskytuje zákazníkom moderné, cenovo výhodné technológie a veľmi skúsené tímy implementátorov, čím pomáha spoločnostiam, ako je ROLF Group, pokryť všetky požiadavky zákazníkov a rozšíriť obchodné aktivity.“

Riešenie HP dodané spoločnosti ROLF Group je súčasťou stratégie Instant-On Enterprise, ktorá umožňuje vo svete nepretržitej konektivity využívať technológie pri každej spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.

Neprehliadnite: