HP urýchľuje evolúciu cloudu

Tlačový servis  /  26. 10. 2011, 00:00

Nové služby pre dátové centrá, riešenia HP VirtualSystems a programy HP CloudSystem zjednodušujú prechod na cloud

 

Spoločnosť HP oznámila uvedenie nových služieb a riešení založených na konvergovanej infraštruktúre, ktorá umožňuje podnikom a poskytovateľom služieb rýchly presun IT infraštruktúry do prostredia cloudu pri využití súčasných investícií, minimalizácii rizík a znížení nákladov.

Organizácie sú pod rastúcim tlakom vyžadujúcim poskytovanie IT zdrojov podľa aktuálnych obchodných požiadaviek, aby mohli zabezpečiť dostatočnú flexibilitu výkonu a splniť očakávania svojich zákazníkov. Tradičné dátové centrá a obmedzenie štandardnej IT architektúry sú však hlavnými prekážkami pri implementácii nových modelov poskytovania služieb, medzi ktoré patria ponuka IT ako služby (IT-as-a-service) alebo cloudové technológie. Prijatie vhodnej cloudovej stratégie pritom predstavuje zásadnú časť úspechu celej IT stratégie.

HP teraz ponúka nasledovné nové produkty:

Služby HP Technology Consulting Services pre stratégiu, operácie a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky dátových centier urýchľujú plánovanie, návrh a budovanie dátových centier až o 40 % a zabezpečujú koordináciu medzi IT, prevádzkovým a obchodným oddelením.(1)

Rozšírené portfólio HP CloudSystem ponúka financovanie, služby, vývojárske zdroje a 100 nových centier HP Cloud Centers of Excellence po celo svete. Tieto centrá umožňujú zákazníkom vyskúšať si riešenie HP CloudSystem ako najkomplexnejšiu, integrovanú a otvorenú platformu pre budovanie a správu služieb naprieč privátnym, verejným aj hybridným cloudovým prostredím.

HP VirtualSystem for Microsoft® a HP VirtualSystem for Superdome 2/HP-UX sú novými kľúčovými hardvérovými a softvérovými riešeniami pre rýchle nasadenie vysoko optimalizovaných aplikačných prostredí. Vďaka využitiu konzultačných služieb HP Support services môžu zákazníci umožniť štandardizované výbery aplikácií tisíckam užívateľov v priebehu niekoľkých hodín namiesto doterajších mesiacov.(2)

„Zákazníci vyhľadávajú naše riešenia vďaka možnosti maximálneho urýchlenia prechodu na cloudové technológie. Naše riešenia založené na HP konvergovanej infraštruktúre im pomôžu zvýšiť inovácie v ich odbore pôsobnosti, vďaka čomu poskytnú ich zákazníkom lepšie služby, “ povedal Dave Donatelli, výkonný viceprezident a generálny riaditeľ divízie HP Enterprise Servers, Storage, Networking and Technology Services. „Naše nové ponuky jasne reflektujú najlepšie skúsenosti a technológie HP, ktoré splnia najvyššie očakávania firiem a pritom znižujú zložitosť, náklady a súvisiace riziká .“

Premena dátových centier do éry cloudu

Tradičné dátová centrá vyžadujú zásadnú transformáciu pre prípravu na prechod do cloudového prostredia. Musia byť navrhnuté v skrátených plánovacích cykloch, aby poskytli služby rýchlo, zároveň je však potrebné zabezpečiť optimalizáciu operácií a vylepšenie poskytovaných služieb. Práve z týchto dôvodov cloud vyžaduje lepšie prepojenie, komunikáciu a plánovanie vnútri organizácií.

Služby HP pomáhajú zákazníkom so zvolením najvhodnejšej stratégie dátových centier, nastavením prevádzkových operácií a zabezpečením kontinuity prevádzky:

Služby pre stratégiu dátových centier znižujú čas transformácie o 40 % vďaka súbežnému plánovaniu, návrhu a nasadeniu.(1) Zákazníci vďaka tomu môžu urýchliť svoje strategické rozhodnutia a investičné plány.

Prevádzkové služby dátových centier zvyšujú efektivitu prevádzky a znižujú súvisiace náklady až o 37 % vďaka vylepšeniam v oblasti integrácie súčasnej infraštruktúry a pokročilému plánovaniu.(2)

Služby zabezpečujúce kontinuitu prevádzky dátových centier ponúkajú poskytovateľom služieb možnosť jednoduchšie predvídať chyby IT infraštruktúry ešte skôr, ako v skutočnosti nastanú. Z portfólia modulárnych služieb si možno vybrať napr. riešenie HP Continuous Improvement Program pre odstránenie chýb v dostupnosti a zníženie neplánovaných odstávok, HP Reliability Assurance Program pre vylepšenie kontinuity prevádzky alebo HP Disaster Recovery Readiness pre lepšiu identifikáciu nedostatkov v plánovaní.

 

Expanzia platformy HP CloudSystem

Riešenie HP CloudSystem je ideálne pre veľké firmy a poskytovateľov služieb, ktorí potrebujú pracovať so službami privátneho a verejného cloudu, od základných výpočtových služieb až po komplexné služby poskytovania softvéru. Vďaka HP CloudSystem možno navyše nasadiť novú cloudovú službu v priebehu niekoľkých minút alebo hodín, a nie týždňov či mesiacov ako pri ručnej konfigurácii. Pridanú hodnotu HP CloudSystem zvyšujú aj nové možnosti financovania, služby a vývojárske zdroje.

  • Vďaka službám HP CloudSystem Financing(3) – súčasti HP programu poskytujúceho až 2 miliardy dolárov do oblasti financovania cloudových projektov – majú zákazníci uľahčenú cestu k výhodnému prechodu na cloudové technológie. Jednoducho si môžu zvoliť platobný plán, ktorý im umožní vybudovať ich cloudové prostredia bez veľkých počiatočných výdavkov; tento krok je kritický pre presné rozpočtovanie počas plánovania investícií. HP tiež môžu v rámci programu HP CloudAgile zostaviť poskytovateľom služieb krokový platobný plán, v rámci ktorého splátky začínajú na nízkych hodnotách a potom sa zvyšujú počas šiestich až dvanástich mesiacov, čo umožňuje lepšie naplánovať rozpočet a skĺbiť ho s očakávanými tržbami.

HP CloudSystem Enablement Services ponúka predpripravené konzultačné a integračné služby, ktoré urýchlia nasadenie prvých cloudových služieb u klientov. Nové riešenie HP AllianceONE resource center pre CloudSystem ponúka nezávislým softvérovým dodávateľom, systémovým integrátorom a poskytovateľom služieb možnosť využiť nástroje na rýchle spustenie prevádzky, ktoré zahŕňajú ukážkový kód, video návody a rady expertov.

Nové democentrá HP Cloud Centers of Excellence ponúkajú kľúčovým obchodným partnerom HP možnosť demonštrácie reálnych cloudových riešení HP založených na HP CloudSystem. Democentrá umožňujú zákazníkom jednoduchšie vyhodnotiť, otestovať a nasadiť najvhodnejšie cloudové riešenia.

Optimalizácia nasadenia a správy aplikačných služieb

Virtualizácia je často základom budovania cloudovej infraštruktúry. Vďaka HP VirtualSystems môžu podniky a poskytovatelia služieb rýchlo nasadiť sady aplikácií a kapacitu podporujúcu tisíce užívateľov. Spúšťanie kľúčových aplikácií vo virtualizovaných prostrediach ponúka väčšiu flexibilitu, efektivitu a nižšie náklady.

HP VirtualSystem for Microsoft urýchľuje virtualizáciu a poskytovanie rôznych kritických firemných úloh, medzi ktoré patrí Microsoft SharePoint, Exchange a SQL Server. Prostredníctvom jedinej konzoly môžu klienti sledovať aplikačné služby a odhaliť aj opraviť problémy bez prerušenia prevádzky IT infraštruktúry, operačného systému a aplikácií spoločnosti Microsoft.

HP Virtual System for Superdome 2/HP-UX zrýchľuje virtualizáciu kritickej aplikačnej „záťaže,“ vrátane systémov CRM, plánovania firemných zdrojov (ERP) a ťažiskových finančných aplikácií na systémoch HP Integrity. Kombinácia HP-UX 11i v3 a HP Integrity Superdome 2 je vyladená na beh kritických aplikácií, poskytuje najvyššiu úroveň odolnosti, škálovateľnosti a virtualizačného výkonu.

HP konvergovaná infraštruktúra je kľúčovým prvkom stratégie Instant-On Enterprise, ktorá vo svete nepretržitej konektivity umožňuje využívať technológie pri rôznorodej spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.

Neprehliadnite: