Kedy budeme môcť na Slovensku elektronicky voliť?

Milan Ištván  /  26. 08. 2003, 00:00

Nedávne výsledky slovenského referenda o vstupe do EÚ, najmä nízka účasť voličov, a nový volebný zákon, ktorý je v súčasnosti na vnútrorezortnom pripomienkovaní na Ministerstve vnútra SR, ponúkajú potrebu otvorenia verejnej diskusie o zavedení elektronického hlasovania do slovenskej legislatívy a politického života. Ide o tému (eVote, eVoting), ktorá je vo väčšine krajín EÚ živá už niekoľko rokov a za sebou má aj prvé konkrétne výsledky.

eVote ako jedna z priorít politickej reformy Európskej únie

Ako sme už informovali, eVote projekty boli aj medzi tými, ktoré boli nominované na eEurope Awards for eGovernment 2003 v júli na konferencii v talianskom Como. Konkrétne boli nominované: eVote: Vote for the EU YOU Want (Grécko), ePetitioner – Citizen Partitioner Service (Rumunsko, Politechnická univerzita Bukurešť), eReferendum (Rumunsko), Geneva Internet Voting (Švajčiarsko), election.com Ltd – eVoting in Sheffield (Veľká Británia), eVentspils – Citizens News, Discussion and Voting (Litva).

Zmyslom spomenutých a podobných projektov nie je len umožniť hlasovať (vo voľbách, v referende a pod.) elektronickou formou (kde sa ponúkajú rôzne technologické spôsoby), ale aj vytvoriť priestor na prezentáciu myšlienok, publikovanie aktuálnych správ a rôznych komentárov, na diskusiu. V konečnom meradle to umožňuje zlepšenie informovanosti občanov, ich väčší záujem o veci verejné a vyššiu účasť na voľbách.

Ako je to v praxi?

Vo švajčiarskej Ženeve spustili projekt elektronických volieb so sloganom „Voľba cez internet = tretí spôsob vyjadrenia sa“. Pod prvými dvoma sa rozumie klasické hlasovanie do volebnej urny a hlasovanie poštou, ktoré aj do nového slovenského volebného zákona navrhuje Ministertvo vnútra SR. V Ženeve každý volič má svoj voličský preukaz, ktorý mu umožňuje vybrať si vlastný spôsob voľby. Ak sa rozhodne pre voľbu cez internet, musí na webstránke najprv zadať svoje číslo voličského preukazu a tzv. kontrolné číslo, potom kurzorom označí jeho voľbu a po kontrole údajov zadá tzv. tajné číslo, ktoré je na preukaze pod ochrannou vrstvou, ktorú zmaže. Na záver musí dopísať dátum narodenia a okres. Spusteniu takýchto volieb predchádzala rozsiahla informačná kampaň. Viac informácií o tomto projekte nájdete na www.geneve.ch/ge-vote.

Samozrejme, poznáme aj iné spôsoby ako elektronicky voliť. Aj Ženevský spôsob by sa dal modifikovať napríklad s využitím čipových kariet občanov. Tento spôsob zatiaľ skúšali najmä pri využití tzv. volebných a iných kioskov (či už vo volebnej miestnosti alebo na verejnom mieste), kde občan volil na základe svojej indentifikačnej čipovej karty. Dosiahlo sa tým najmä rýchlejšie spracovanie volebných výsledkov. Skúsenosti už majú napríklad vo Sheffielde vo Veľkej Británii, vo viacerých regiónoch Francúzska a Talianska a na univerzite v poľskom meste Czestochowa. Vo väčšine týchto projektov, ktoré sú na báze Open Source, je hlavným dodávateľom spoločnosť Siemens Business Services.

eDemokracia a Slovensko

Špecifickou témou je v tejto súvislosti rozvoj eDemocracy. Za zmienku stojí napríklad dánsky projekt „Citizen Participation in Public Debate“, ktorý občanom umožňuje ľahšiu orientáciu medzi verejnými inštitúciami a ponúka možnosť vytvorenia dialógiu a diskusie s cieľom decentralicácie a skvalitnenia služieb. Na Slovensku je zrejme prvou lastovičkou projekt Webocracy, (www.webocracy.sk) ktorý v Košiciach koordinuje dekan Ekonomickej fakulty TU Tomáš Sabol a od jesene by mohol byť k dispozícii slovenským mestám. Tento systém ponúka mestám a obciam viaceré užitočné eGovernment aplikácie, prioritne na rozvoj a budovanie miestnej demokracie.

Kedy pod Tatrami?

Myslím si, že je na mieste, aby sa možnosť elektronických volieb zaviedla aj na Slovensku. Skúsenosti v okolitých krajinách nám ponúkajú mnoho inšpirácie a príprava nového zákona o voľbách vytvára aj legislatívny priestor na vytvorenie tohto spôsobu. Kľúčovou je zrejme otázka bezpečnosti a dôvery k takejto novej technológii, ale napríklad v júnovom výskume verejnej mienky Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy asi tretina občanov takýto spôsob voľby podporila. Elektronické voľby sú ďalším z krokov na zlepšenie účasti občanov (pravdepodobne najmä mladších) vo voľbách. Na jeseň sa začne pilotný eVote projekt financovaný EÚ, ktorý koordinuje TU a je prvou takouto lastovičkou u nás. Viac informácií môžete nájsť aj na www.instore.gr/evote a čoskoro aj na www.evote.sk.

Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, milan.istvan@nextra.sk  

Neprehliadnite: