E-government na Slovensku o krok bližšie k realite

Tlačový servis  /  19. 08. 2003, 00:00

Slovenské mestá dostanú možnosť získať veľmi lacné osobné počítače, ktoré im umožnia zlepšiť komunikáciu s občanmi elektronickou cestou. Dotácia osobných počítačov je jednou zo súčastí spoločného projektu, ktorý vypracovali občianske združenie e-Slovensko (Mesto.sk) a Únia miest Slovenska. Jeho cieľom je urýchliť rozvoj elektronickej vlády (e-governmentu) na Slovensku na lokálnej úrovni.

Autori projektu vytvorili systém, ktorý umožní mestám kúpiť si špičkový nový počítač s monitorom už za približne 12-tisíc korún vrátane DPH pri štandartnej záruke 24 mesiacov. Takáto výhodná cena bola dosiahnutá rokovaniami s najväčšími dodávateľmi počítačov a priamou dotáciou každého počítača vo výške 5-tisíc korún. Prvých 100-tisíc korún na dotované počítače sa uhradí z rozpočtu projektu Mesto.sk, ktorý získal prostriedky z grantov Európskej únie. Ďalšie peniaze chcú autori projektu získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Únia miest Slovenska v najbližších dňoch rozošle všetkým slovenským mestám ponuku na nákup počítačov. Prvé mestá dostanú počítače v priebehu septembra, ďalšie budú uspokojované priebežne v závislosti od získaných finančných prostriedkov na dotáciu počítačov.

Od mestských úradov občania už dnes očakávajú, že budú odpovedať na ich e-mailové otázky a v budúcnosti budú musieť pracovať s plne elektronickými dokumentmi,“ hovorí Miroslav Drobný, riaditeľ projektu Mesto.sk. „Najmä pre menšie mestá je však zatiaľ luxusom aj obyčajné písanie textov vo Worde – často majú na celom úrade len dva-tri počítače, jeden z nich možno napojený na internet cez telefónnu linku,“ uvádza M. Drobný.

Myšlienka umožniť mestám zlepšenie vybavenosti počítačmi sa zrodila pri jeho prezentácií možnosti propagácie mesta prostredníctvom multimediálnych CD na jednom z mestských úradov. „O projekt sa zaujímal primátor, zistili sme však, že si ho nemá ako prezrieť, pretože vôbec nemá počítač,“ spomína Miroslav Drobný. „Mala ho jeho sekretárka, ani na ňom sa však nedali prehrávať CD. Museli sme prejsť niekoľko poschodí, kým sme vôbec našli plne funkčný počítač.“

Podmienkou zapojenia sa do projektu bude aktívny záujem konkrétneho mesta o rozvoj elektronickej komunikácie s občanmi. Jeho predstavitelia musia aspoň raz týždenne informovať o novinkách v meste prostredníctvom stránky www.mesto.sk a zverejňovať na internete napríklad všeobecne záväzné nariadenia schválené mestskými poslancami.

Prístup k rozsiahlemu informačnému systému Mesto.sk môžu už dnes bezplatne získať všetky slovenské mestá. Umožní im nielen zverejňovanie noviniek o svojom meste, ale jeho súčasťou je napríklad aj mapový systém vhodný na lokalizáciu jednotlivých úradov v rámci mesta, či archív správ o každom meste z agentúry SITA. Nechýba ani prepracovaný systém s informáciami o miestnej legislatíve pre jednotlivé mestá.

Do prípravy projektu Mesto.sk sú už v súčasnosti nejakým spôsobom zapojené prakticky všetky slovenské mestá. Medzi tie najaktívnejšie, kde sa prechodu na elektronickú komunikáciu venuje najväčšia pozornosť, patria podľa Miroslava Drobného napríklad Handlová, Giraltovce, Lučenec, Prievidza, Detva, Zlaté Moravce a ďalšie.

Server Mesto.sk vznikol v roku 1998 a v súčasnosti je najväčším e-government projektom na Slovensku. V minulom roku získal v súťaži SlovakPrix 2002 MultiMedia ocenenie ako najlepšia multimediálna internetová stránka v kategórii "Občania, demokracia a e-government".


Ďalšie informácie: http://www.mesto.sk/projekt/mesto.htm


Zdroj: Tlačová správa

Neprehliadnite: